Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

KOMMUNAL JOURNAL: – Risiko for en omfattende brist i de økonomiske forutsetningene, er åpenbart svært stor, sier Susanne Prøsch fra Legeforeningens IT-utvalg. 

Legeforeningen kritisk til beregninger om journal-løsning

Legeforeningen er kritisk til Direktoratet for e-helses beregninger av kostnader og gevinst ved innføring av den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson.

Publisert: 2020-05-25 — 09.59


Som Dagens Medisin skriver, har Direktoratet for e-helse i en samfunnsøkonomisk analyse beregnet samlede kostnader for Akson, og anslår dem til å bli i overkant av 22 milliarder kroner.

Den samfunnsøkonomiske analysen er et vedlegg til en hovedrapport om Akson som direktoratet presenterte i mars. Men Direktoratet for e-helse publiserte ikke dette, samt flere andre vedlegg, da rapporten ble lagt frem.

LES OGSÅ
Kostnadene for Akson kan komme opp i 22 milliarder

 

I likhet med Dagens Medisin har også Legeforeningen bedt direktoratet om innsyn i analysen.

Fotreningen mener at kostnadene er «betydelig underestimert» og at nytteberegningene er «optimistisk og uten empiri og dokumentasjon».

Direktoratet for e-helse har beregnet nytten av Akson til 25 milliarder.

På spørsmål til Legeforeningen om hvordan de ser på kostnadene som skisseres i analysen, svarer Susanne Prøsch, som er medlem av Legeforeningens IT-utvalg:

LES OGSÅ
Fagmiljøer med hard kritikk mot Direktoratet for e-helse

– Slik vi leser analysen, vil utvikling og drift av selve IT-løsningen kommunal journalløsning – Akson - koste 11 milliarder. I tillegg kommer kostnader forbundet med redusert produktivitet under innføring. Direktoratet for e-helse har beregnet tap i produktivitet på tvers av alle årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester til 10,9 milliarder.

– Vi mener at denne kostnaden er betydelig underestimert, til tross for diskontering, og at samfunnsøkonomisk nytte av Akson sannsynligvis er negativ, sier Prøsch.

– Hvordan ser dere på beregningen av nytteverdi som skisseres i analysen?

– Beregnet nytte av Akson færre uønskede hendelser og redusert tidsbruk til informasjonsinnhenting, journalføring og samhandling synes i hovedsak å være basert på gjetninger om effekter av en journalløsning som ikke er laget og ikke finnes noe sted i verden i dag.

–  Anslaget virker svært optimistisk og uten empiri eller dokumentasjon. Risiko for en omfattende brist i de økonomiske forutsetningene er åpenbart svært stor, sier Prøsch.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Eigil Fossum 26.05.2020 07.33.32

  Lege

  Det jeg savner er en masterplan for digitalisering av helsevesenet. Pt trekker en rekke prosjekter i hver sin retning, finnes det noen overordnet styring? Når man bruker perspektivet 10-20 år, 20 milliarder + og slagord som "en pas, en journal," forventer man at helsedata sømløst følger pas internt i kommunen, men også inn i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av adresse og helseregion. Det vil ikke kunne skje fordi Helse-Midt kjører sitt eget prosjekt. Spesialisthelsetjenesten har en rekke forskjellige, og tildels ikke kompatible systemer. Derfor bruker vi fax. HSØ har allerede 2 gigantiske dataskandaler, Akson og Helse Midt vil følge etter. Norge og store IT prosjekter er ingen god kombinasjon, viljen til å erkjenne dette er minimal. Det vi trenger er en pragmatisk tilnærming til de problemene vi står i her og nå, ikke om 10 år. Det innebærer sannsynlig også justering av noen lover jmf under.

 • Eigil Fossum 25.05.2020 15.31.28

  Lege

  Har akkurat avsluttet en travel vakthelg. Var helt avhengig av fax! Kanskje man skulle lære å krabbe før man skal bli "best i verden" på e-helse? I stedet for et luftslott om 10-20 år kunne kanskje 2020 bli året vi kastet faxen ut av sykehusene? For øvrig et paradoks at den informasjonen vi ventet 30 min på, mens pasienten lå på bordet, var digitalt tilgjengelig et tastetrykk unna, men låst for oss pga Helseregisterloven.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!