Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Innovasjon og nye samarbeidsformer etter krisen

Utfordringene med koronakrisen bør føre til at vi kan vurdere andre måter å fordele arbeidet mellom offentlige og private aktører på. Vi ser for oss etablering av nye samarbeidsmodeller – og bruk av legemobilitet på tvers som gir grobunn for idéutveksling og innovasjon.

Publisert: 2020-05-25 — 11.35

Anita Tunold


Kronikk: Anita Tunold, konstituert administrerende direktør i Aleris Helse
Naeem Zahid, medisinsk direktør i Aleris Helse

KORONAPANDEMIEN HAR ført til utsettelser av planlagte aktiviteter ved norske sykehus. På grunn av smittevernhensyn og nødvendige omprioriteringer til beredskap, skal over en kvart million pasientavtaler ha blitt utsatt.

Naeem Zahid

Driften tar seg nå sakte opp igjen, men vi vet ennå ikke om pandemien vil komme i flere bølger. Det sies at det er lite sannsynlig at sykehusene kan hente inn igjen etterslepet i løpet av de første månedene.

LEDIG KAPASITET. Parallelt med utsettelsen av planlagt drift i offentlige sykehus har Aleris og andre private sykehus ledig kapasitet. Dette er dårlig utnyttelse av ressursene som finnes i landet, og det går først og fremst utover pasientene: Mange opplever lengre ventetid, og noen vil dessverre oppleve dårligere livskvalitet, redusert helse og tapt behandlingsmulighet.

Vi har registrert at de regionale helseforetakenes foretaksmøter i april ba de offentlige sykehusene om å utnytte den ledige kapasiteten hos de private der det er hensiktsmessig.

Dette synes vi er et godt signal til pasientene.

Dårlig utnyttelse av ressursene går først og fremst utover pasientene. Hvis offentlige sykehus derimot utnytter ledig kapasitet hos private der det er hensiktsmessig, får pasientene et godt signal


NYE MODELLER?
Det er vår opplevelse at flere av helseforetakene nå arbeider for å gripe denne muligheten – og som et ledd i dette ser for oss nye modeller for samarbeid. Nylig besluttet for eksempel Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) å leie ekstern operasjonskapasitet for å utføre dagkirurgiske inngrep innen flere fagfelt. Blant annet utfører UNNs kirurger nå utsatte operasjoner i våre operasjonsstuer – med operasjonsteam fra Aleris som støtte. Dette synes vi er samfunnsøkonomisk fornuftig – og ikke minst er det bra for pasientene som får den helsehjelpen de trenger.

Vi tror at slikt samarbeid kommer pasienten til gode på flere måter: Det gir inspirasjon til læring mellom offentlige og private aktører, og legemobilitet på tvers gir grobunn for idéutveksling og innovasjon. Derfor var vi også glade for å kunne inngå samarbeidsavtale om LIS-utdanning ved Aleris-sykehuset i Tromsø nå nylig.

ANBUD? Utfordringene som kommer med denne krisen, bør også føre til at vi kan vurdere nye måter å fordele arbeidet mellom offentlige og private aktører på. Bør flere behandlinger legges ut på anbud til de private? Kan anbud omfatte hele pasientforløp på flere områder, for eksempel oppfølging etter kirurgi? Burde private aktører engasjeres i større grad på hele fagområder istedenfor bestemte volum av enkeltkoder, for eksempel «håndkirurgi» istedenfor «50 triggerfinger-operasjoner»?

Det er vel ikke tvil om at dette ville ha blitt mindre forvirrende for både pasienter og henvisere, og kanskje også mest kostnadseffektivt på sikt.

DIGITAL UTVIKLING. Pandemien har definitivt åpnet opp for nye arbeidsmåter. Vi ser det blant annet på den økte bruken av digitale verktøy. Både i privat og offentlig virksomhet benytter legene i større grad digitale verktøy for å gjennomføre konsultasjoner.

Pasientene ønsker utviklingen velkommen: Hos oss har vi sett en mangedobling i antall video- og telefonkonsultasjoner. Vi er derfor glade for at flere av våre oppdragsgivere oppfordrer til nettbasert behandling og digital oppfølging – og sågar forventer at omleggingen videreføres og videreutvikles.

Kanskje vil også digitaliserte tjenester i større grad bli en del av offentlige innkjøp fremover?

Disclaimer: Aleris-konsernet er det største private helseforetaket i Skandinavia, og Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder – og målet er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter. Aleris omsetter for 1,5 milliarder i året i Norge, der 1100 medarbeidere er fordelt på 14 sykehus og 13 røntgenavdelinger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!