Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

SPARER TID: Sunnaas sykehus HF har i samarbeid med startupen Nordic Analysis og Sopra Steria utviklet en løsning som automatiserer risiko- og sårbarhetsvurderinger som må til før medisinsktekninsk utstyr kan tas i bruk. Foto fra robotlaben på Sunnaas sykehus. 

Foto: Bård Gudim

Sunnaas sykehus sparer tid og penger på egenutviklet IT-løsning

Foreløpige funn tyder på at løsningen som er utviklet av Sunnaas sykehus og partnerne kan effektivisere arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderinger med 40 prosent. 

Publisert: 2020-05-06 — 14.00

Før medisinskteknisk utstyr eller nye datasystemer tas i bruk i sykehus, kreves det avanserte risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS-vurderinger). Det er både tidkrevende og kostbart.

– Man må for eksempel tenke gjennom passord, pålogging, sikkerhet og lagring av opplysninger og utarbeide en rapport hvor man redegjør for hvordan man skal redusere risikoen slik at den blir akseptabel, forklarer Sveinung Tornås, innovasjonssjef og leder avdeling for Innovasjon og e-helse på Sunnaas sykehus HF.

En enkel ROS-vurdering tar gjerne 150-200 timer å utføre og består av 40-50 sider. Det er ingen hemmelighet at det er begrenset med ressurser innad i sykehusene, og derfor setter mange ut dette arbeidet til eksterne konsulentbyråer, noe som utgjør en betydelig kostnad.

– Og når det kommer lovendringer eller nye reguleringer, må alt gjøres på nytt, legger Tornås til.

ROSa
Han mente at det måtte være en enklere måte å gjøre dette arbeidet på enn manuelt å legge inn alt i en word-mal. En mer dynamisk løsning som også gjorde det mulig å hente opp allerede eksisterende ROS-vurderinger fra andre sykehus, få satt dem i system slik at de kan ha overføringsverdi for andre. 

FRIR TIL FLERE: Sveinung Tornås, innovasjonssjef og leder avdeling for Innovasjon og e-helse på Sunnaas sykehus håper flere helseforetak vil fatte interresse for løsningen. 

Foto: Sunnaas sykehus

– Jeg presenterte mitt «problem» og ideen om en mer dynamisk og automatisert løsning for ROS-vurderinger på en konferanse i regi av Sopra Steria som matcher parter med et behov til oppstartsbedrifter som kan finne en løsning, forteller han.

Sammen med startupen Nordic Analysis inngikk Sunnaas sykehus HF og Sopra Steria et formelt samarbeid i september i fjor.

Sammen utviklet de ROSa, som automatiserer risiko- og sårbarhetsvurderingene. I februar var prototypen ferdig. Og mandag denne uken begynte de å teste løsningen på ulike typer medisinskteknisk utstyr, i første omgang et blodtrykksapparat, et analyseapparat på laboratoriet og på treningsutstyr, som ikke tidligere har blitt ROS-vurdert.

– Testene vi gjør nå, gjør vi dels for å validere at løsningen vi har utviklet fungerer på virkelige caser, ikke bare simulerte data. Men også for å måle tidsbruken og se hvor mye tid vi kan spare. Målet er å gjøre to-tre slike tester i løpet av noen uker.

Kostnad og kvalitet
Innovasjonssjefen på Sunnaas sykehus HF mener løsningen de har utviklet adresserer to viktige elementer innen helsevesenet: Kostnad og kvalitet.

Foreløpige funn tyder på at man kan effektivisere arbeidet med ROS-vurderinger med 40 prosent og dermed spare 70-80 timer.

– Hvis man regner det om til konsulenthonorarer, vil det utgjøre ganske mye penger, sier han.

I tillegg gjør lange ventetider på å få utført ROS-vurderinger at køene blir stadig lengre og at det tar lang tid fra man har kjøpt inn nytt utstyr til det faktisk kan tas i bruk.

En annen gevinst, mener Tornås, er at kunnskapen om ROS-vurderingen kan spres til flere enn de to-tre som jobber med dette.

– Det vil også gi muligheter til å indentifisere mønster eller områder hvor vi er sårbare, på et mer overordnet nivå.

Fruktbart kompaniskap
Tornås mener denne typen kompaniskap mellom offentlig og privat sektor vil bidra til å utvikle løsninger som er skreddersydd behovet i sykehusene og gjøre at man slipper å ta til takke med eksisterende løsninger som ofte er standardiserte og inneholder mange elementer man aldri vil få bruk for.

Denne måten å jobbe på vil løfte kvaliteten og gjøre det mulig å dele erfaringer på tvers av helseforetakene
Sveinung Tornås, innovasjonssjef på Sunnaas sykehus HF.

– Vi tror denne løsningen også vil kunne fungere for kommuner og andre deler av offentlig sektor. Behovet vil bare øke, og har økt veldig siden innføringen av GDPR (personvernforordningen) i fjor. Nå sjekker vi ut interessen for dette blant andre sykehus.

Prosjektleder Andreas Birkeland fra Sopra Steria tror nøkkelen til suksess er et godt samarbeid med tydelig definerte roller.

– I prosjektgruppen betyr det mindre hvilket selskap en kommer fra, fordi vi er alle like motiverte til å skape verdi for Helse-Norge, sier Birkeland, og legger til at det er spesielt givende å kunne bidra til et bedre helsevesen:

–  Det er veldig verdifullt å få delta i prosjekter som har potensial til å gi en real gevinst til Helse-Norge, og et bedre helsevesen for oss alle. Jeg merker at det motiverer alle i prosjektet.

I gang med fase to
Fase én av prosjektet hadde en kostnad på halvannen million og ble finansiert gjennom et spleiselag mellom Sunnaas, Nordic Analysis og Sopra Steria. Nå er de i ferd med å søke om penger til et større prosjekt, fase to, hvor målet er å lage løsninger av interesse for flere av helseforetakene, samt Sykehuspartner HF.

– Denne måten å jobbe på vil løfte kvaliteten og gjøre det mulig å dele erfaringer på tvers av helseforetakene, mener Tornås.

–  Vi har laget en løsning for fremtiden, sier administrerende direktør i oppstartsbedriften Nordic Analysis, Volker Seyffert.

Han gleder seg til fortsettelsen:

–  Vi har utviklet en plattform som kan gjenbrukes og skaleres til å effektivisere mange ulike typer av risikovurderinger. Jeg gleder meg til å fortsette fase to i prosjektet, og også produksjonssette løsningen i mange ulike helseforetak fremover, sier Seyffert.

De tre partnerne er nå i dialog med Innovasjon Norge for å se om det er midler å hente der. I tillegg skriver de på en større søknad om tjenesteinnovasjonsmidlene til Helse Sør-Øst. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!