Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Irene Lie er intensivsykepleier ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS). 

Foto: Privat

Skal kartlegge intensivpersonells erfaringer under og etter koronapandemien

- Vi ønsker å finne ut av hva man sitter igjen med etter en slik ekstremsituasjon, sier prosjektleder Irene Lie. 

Publisert: 2020-04-03 — 13.58

Ei forskergruppe ved OUS vil kartlegge erfaringer til intensivpersonell som jobber med Covid-19-pasientene.

Irene Lie er intensivsykepleier ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), og en av de mange som står i front i behandlingen av Covid-19-pasienter som er innlagt ved norske sykehus. 

Kartlegging

Nå vil hun, sammen med en forskergruppe på OUS, kartlegge erfaringene og opplevelsene som intensivpersonell landet over har gjort seg, både før, under og etter koronapandemien.

- Vi ønsker å finne ut av hva man sitter igjen med etter en slik ekstremsituasjon og vil kartlegge alt fra de praktiske forberedelsene i forkant, mottak av Covid-19-pasienter, samt det psykososiale, sier Lie til Dagens Medisin og fortsetter: 

Irene Lie er intensivsykepleier og forsker ved OUS

- Vi er jo i en unik situasjon. Kornautbruddet har ført til at intensivpersonell jobber på en helt annen måte enn før. Tettere, på tvers av avdelinger og i nye kohorter, eller avdelinger skreddersydd Covid-19-pasienter, iført fullt smittevernutstyr. 

Temaer som skal dekkes i undersøkelsen er organisering, informasjon, kommunikasjon på tvers av fagområder, undervisning, praktisk implementering, bruk av personlig smitteverneutstyr, daglige arbeidsforhold og psykososiale aspekter.

Invitasjon til å delta i studien vil går ut til både sykepleiere, leger og ledere i intensivavdelinger inkludert intensiv kohortavdelinger ved landets sykehus.

Spørreundersøkelser og fokusgruppe

Studien skal gjennomføres i to deler. Først ved hjelp av spørreskjema, der deltakerne svarer på spørsmål om planlegging og erfaringer med de første pasientene, oppfølgingen underveis, på pandemitoppen og seks og 12 måneder etterpå.

- En undersøkelse med slike gjentatte målinger vil dekke synspunkter og opplevelser i alle faser av pandemien, forklarer Lie.

I tillegg vil man gjennomføre fokusgruppeintervjuer av et utvalg av helsepersonell for å fange opplevelsene og erfaringene på et dypere nivå enn hva man får til gjennom et spørreskjema.

Går bredt ut

Målet er å få så mange som mulig til å delta:

- Vi vil få med alle som jobber på intensivavdelinger i hele Norge, og nå så langt som mulig, fra Oslo til Hammerfest.

Det vil bli sendt ut en invitasjon via SMS og epost til del 1 av studien i begynnelsen av mai, dersom alt går som planlagt. 

Her kan du lese mer om studien

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 06.04.2020 07.26.25

  Lege

  Hva med en tilsvarende «Multicenter cohort and focus group interview study» for landets fastlegekontor, organisert av våre 4 AFEer? Lov og forskrift peker klart på kvalitessikringskravene til fastlegeordningen. Både de kommunale forpliktelser og vårt eget ansvar i Fastlegeordningen (FLO). SKIL var relativt tidlig på banen med elektronisk beslutningsstøtte, men norske kommuner tar ikke ansvar og løser utfordringer ad-hoc. Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) er opprettet for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser, men glimrer nå lydløst med sitt fravær på grasrota. LOKALE TILPASNINGER er for tiden et brennhett tema. Det er gått omtrent en uke siden helsemyndighetene anmodet kommunene om å ikke innføre lokale karanteneregler og reiserestriksjoner. Siet helg sa imidlertid assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK at de nå vil vudere ulike tiltak i ulike deler av landet. Hva med å spesifisere FLO i dette bildet?

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!