Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Gode løsninger gir tillit og utholdenhet på jobb

Gode løsninger som ivaretar ansatte, kan bidra ytterligere til at vi både holder fast – og holder ut.

Publisert: 2020-03-26 — 13.38
Lindy Jarosch-von Schweder

Kronikk: Lindy Jarosch-von Schweder, MD, Ph.D, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF og leder av Sør-Trøndelag legeforening

«HOLD FAST, hold ut», oppfordret helseminister Bent Høie i sin tale til folket. Å få støttende og gode ord fra våre ledere, gjør godt: Det trøster og oppmuntrer, men gir også en følelse av å bli sett og verdsatt. Dette trenger helsepersonell nå, for helsetjenesten står overfor en uoversiktlig og krevende tid som vil gi store påkjenninger for de ansatte.

Vi har hørt og lest om dystre historier fra Europa med overfylte sykehuskorridorer i Madrid og leger som klager over mangel på smittevernutstyr. Mange har derfor selv blitt smittet. Vi har sett videoer og bilder av utslitte italienske leger som fortviler over ikke få ha hjulpet alle dem som trenger det fordi det er kritisk mangel på utstyr, senger og personell.

INNGREP. Denne brutale virkeligheten ønsker vi sterkt å unngå i Norge. Tiltakene er derfor så omfattende og inngripende at det kan sette både lojalitet og tillit på prøve. Men disse tiltakene må til. Dette er det eneste som kan hjelpe – selv om det er dramatisk – for det synes å ha effekt.

Frykten for ikke å ha tilstrekkelig med smittevernutstyr, er stor også blant ansatte. Denne frykten er det viktig å ta alvorlig

Høie formidlet at antallet nysmittede er stabilt nå. Dette lover godt. Da er det mer tid til å etablere nok senger og intensivplasser, intensivere opplæring av personell, samt at det vinner tid for å få leveranser av tilstrekkelig med smittevernutstyr, test-reagenser og medikamenter.

FRYKT. Det synes som om mangelen på smittevernutstyr er mest kritisk. Det er vanskelig å få utstyr levert fordi det er en voldsom etterspørsel i hele verden. Det er så kritisk at sykehusinnkjøp er satt i rød beredskap og at de regionale helseforetakene måtte be næringslivet om bistand til å produsere smittevernsutstyr. Heldigvis spirer innovative ideer og kreative bedrifter som bidrar i dette arbeidet.

Frykten for ikke å ha tilstrekkelig med utstyr, er stor også blant de ansatte. Noen er bekymret for å smitte familiemedlemmer, andre er redde for å bli syke selv. Denne frykten er det viktig å ta alvorlig selv om vi vet at for de aller fleste gir viruset milde symptomer. Selv for dem som blir lagt inn på sykehus og kanskje til og med trenger intensivplass, vil forløpet stort sett gå bra. Det er viktig å huske at pasienter blir friske og skrives ut.

LOJALITET. Frykten kan allikevel sette lojalitet på prøve. For at ansatte skal klare å stå i situasjoner som antakelig vil kreve både klokskap og mot, er det viktig at ansatte møter forståelse. Ansatte må erfare at lederne gjør alt de kan for å opprettholde trygge og gode arbeidsmiljø.

Å imøtekomme frykten hos ansatte, kan gjøres på mange måter. Det hjelper med god medvirkning og involvering, og St. Olavs Hospital kan tjene som et forbilledlig eksempel. Der er de øverste tillitsvalgte tatt inn i toppledelsen for å bistå med innspill og råd til lederne i denne ekstraordinære situasjonen. Dette samarbeidet har direktør Grethe Aasved sagt er den viktigste endringen foretaket har gjort for å møte situasjonen rundt koronaviruset.

For tillitsvalgte går også inn og hjelper kommunikasjonsavdelingen slik at de ansatte får den relevante og nødvendige informasjonen de trenger. Dette skaper lojalitet, dette gir tillit.

KOLLEGAHJELP. Et annet tiltak er å sørge for grundig opplæring i bruk av smittevernutstyr, det vil si at det ikke kun legges til rette for e-læring, men også for praktisk opplæring satt i system. Alle ansatte vil trenge å friske opp kunnskapen om blant annet av- og påkledning i smittesituasjoner. Det kan ikke være slik at ansatte skal ha på seg smittevernutstyr første gang i en skarp setting.

Andre løsninger som også er viktig er å tilrettelegge for, er

 • kollega-støtteordninger
 • å tilby muligheter for å ha noen å snakke med
 • et telefonnummer ansatte kan ringe til eller få en beroligende Skype-samtale. Det kan dempe stress og bekymringer.

UTHOLDENHET. Det kan også være nødvendig å legge til rette for at ansatte som trenger en plass å sove, enten på grunn av lang reisevei, at det er kort tid mellom vakter eller at de har spesielt risikoutsatte familiemedlemmer hjemme, får en slik mulighet; det være seg pasienthotell eller på rom på ett av de mange hotellene som nå står ledig.

Slike løsninger kan føre til at slitne leger, sykepleiere og andre ansatte makter å holde ut i tiden som kommer. Toppen er langt fra nådd. Ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) vil koronaepidemien i Norge først nå sin topp mellom mai og oktober.

Gode løsninger som ivaretar ansatte, kan bidra ytterligere til at vi både holder fast og holder ut.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!