Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
BER OM SKJERPINGS: - Jeg vil gi helseregionene og Helsedirektoratet i oppdrag å forbedre registreringsordningene og sikre gode tekniske løsninger og en bedre organisering av registreringsarbeidetm sier helseminister Bent Høie. Foto: Vidar Sandnes

Psykisk helse: Høie med krav til sykehusene etter nedslående rapport

Den første evalueringen av pakkeforløpene for psykisk helse viser at pakkeforløp i svært liten grad bidrar til sammenheng og større grad av koordinering enn tidligere.

Publisert: 2020-02-28 — 14.23


Helseminister Bent Høie (H) sier resultatet av Sintefs evaluering, der fagfolkenes erfaringer etter ett år med pakkeforløp i psykisk helse er samlet, er alvorlig.

– Dette er en alvorlig og viktig tilbakemelding fra de ansatte, som jeg tar på største alvor, sier han til Dagens Medisin.

– Vi visste når vi startet opp at dette ikke var optimalt med tanke på registrering og IKT-løsninger og at det ville kreve ekstra arbeid. Nå har vi fått en klar tilbakemelding om at dette har vært vanskelig.

– Må forbedre seg nå
– Jeg kommer til å gi helseregionene i oppdrag å forbedre registreringsordningene nå. Det er deres jobb å fikse det tekniske, og det er de som må gjøre jobben. Hvis dette tar lang tid, så er min beskjed at sykehusene må sette inn kompenserende tiltak – for eksempel støttepersonell.

– Innføringen av pakkeforløpene er et stort kvalitetsløft som ikke kan gjennomføres uten at det oppleves som arbeidskrevende og tungt. Det ligger i sakens natur at når måten man jobber på endres, og det kreves mer registrering og struktur i arbeidet, så vet alle at slike ting ikke alltid settes pris på. Hensikten er å få bedre kvalitet.

Høie sier det er avgjørende at lederne støtter opp om arbeidet, og ikke minst at de tar tak i lokale flaskehalser.

–  Da vi innførte pakkeforløpene for kreft, så ble det nettopp oppdaget flaskehalser som før ikke hadde vært så tydelige. Det er utrolig viktig at lederne på alle nivå bidrar til å løse opp i disse. For eksempel sa en leder meg at pakkeforløpene hadde vist at de ikke hadde nok spesialister på det lokale DPS-et.

– Pakkeforløpene er ingen garanti for god behandling?

–  Nei, de sier veldig lite om behandlingen som gis. Pakkeforløpene handler om struktur og å sikre at det ikke glipper mellom nivåene. Det var en klar beskjed fra pasientene og behandlerne om at pakkeforløpene ikke skal inneholde detaljerte krav til innhold i behandlingen.

Må få tilgang til tallene
– Det er viktig nå at Helsedirektoratet raskt sender tallene tilbake til den enkelte avdeling slik at alle som river seg i håret av tiden de bruker på å registrere data, får tallene raskt tilbake og kan bruke dem til å se på egen virksomhet og å sammenligne seg med andre. Da er det lettere å se at registreringen har stor verdi.

Også pasientenes opplevelser av hvordan de opplever sammenheng i behandling og koordinering i pakkeforløpene skal evalueres, sier Høie:

 – Det bekymrer meg blant annet at det kan se ut som de ansatte har et mer positivt bilde av tilbudet som gis enn det bildet som pasientene har gitt i tidligere undersøkelser.

– Mange ansatte gjør en veldig god jobb, men pasientundersøkelser har vist at det samlede tilbudet ofte oppleves fragmentert og at brukermedvirkningen er for dårlig.

 

Dette er helseministerens krav etter Sintef-rapporten:

 

 1. Jeg vil gi helseregionene og Helsedirektoratet oppdrag om å forbedre registreringsordningene og sikre gode tekniske løsninger og en bedre organisering av registreringsarbeidet. Hvis dette av tekniske årsaker tar lang tid, skal Helseregionene sørge for at det settes inn kompenserende tiltak, for eksempel mer støttepersonell som kan avlaste helsepersonellet i arbeidet.

 2. Helsedirektoratet må raskt gjennomgå koder og enkelte forløpstider med sikte på å redusere registreringen.

 3. Helse- og omsorgsdepartementet vil sammen med Helsedirektoratet og Helseregionene gjennomgå andre rapporterings- og registreringskrav for disse to fagfeltene for å se på om noen av disse kan avvikles eller settes på vent til bedre løsninger er på plass.

 4. Jeg vil presisere ovenfor helseregionene at de har et ansvar for å sikre at lederne på alle nivåer støtter opp om arbeidet med å innføre disse pakkeforløpene og raskt tar tak i lokale flaskehalser og mangler som innføringen av pakkeforløpene avdekker.

 5. Helsedirektoratet må raskt få tall tilbake til den enkelte avdelinger, slik at medarbeiderne ser nytten av registreringsarbeidet og kan bruke dette lokalt i eget forbedringsarbeid.

 6. Det er allerede gitt oppdrag til Helsedirektoratet om styrket samarbeid rundt inntak i psykisk helsevern barn og unge, og anbefalingene kommer 1. mars.

 7. Helseregionene må sørge for at erfaringskonsulenter involveres i forbedringsarbeidet og implementeringen av pakkeforløpene i alle foretak.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 01.03.2020 10.14.06

  Lege

  Erfaringskonsulenter skal altså bidra til å redde pakkeprosjektet. Yrkesdefinisjon: «En erfaringskonsulent er en person som har egenerfaring og som bruker denne erfaringen i møte med andre mennesker for ..», ikke likemenn. Drøyt 300 i Norge, og Erfaringssentrum har 111 medlemmer. De fleste stillingene for erfaringskonsulenter er prosjektstillinger. Et mye debattert tema er at det ikke er faste rammer rundt det å være erfaringskonsulent, hvilket innebærer usikkerhet og uforutsigbarhet. I Norge har man ingen standard på lønn for erfaringskonsulenter, så det blir opp til hvert enkelt prosjekt. STATUS: Erfaringskonsulentene sliter med å finne rollen sin og etterlyser et større fokus fra myndighetenes side på yrkesgruppen. Usikre rammebetingelser og usikkerhet om hvor vidt stillingene blir videreført etter endt tilskudd fra Hdir. Økonomi og tid er en hindring for å komme videre med en mer systematisk tilnærming for de ulike temaområdene. Det mangler en overordnet plan / strategi .. osv.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!