Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto Foto: GettyImages

Innbyggerne trenger Akson!

Innbyggerne trenger sårt systemer som binder Helse-Norge sammen til «ett rike». Så langt har ingen lagt på bordet en mer gjennomarbeidet plan som er raskere, billigere eller med mindre risiko enn Akson.

Publisert: 2020-02-20 — 14.12
Eva Buschmann

Innlegg: Eva Buschmann, styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO

MANGEL PÅ gjennomgående og nasjonale informasjons- og journalsystemer er en trussel for pasienters liv og helse. Pasientene kjenner dessverre daglig på konsekvensen av at viktig oppdatert medisinsk informasjon ikke er tilgjengelig i et journalsystem når du trenger det.

Helsesektoren er fragmentert og derfor er vi helt avhengig av at informasjonsflyt og samhandling fungerer. Det gjør de ikke i dag.

Lilly Ann Elvestad

VI STØTTER AKSON. Den norske helsetjenesten er god, men samtidig kompleks og samhandlingskrevende. Pasientforløpene er sjelden lineære. De flyter gjerne frem og tilbake, og mellom ulike institusjoner og forvaltningsnivåer. Pasienter må i for stor grad ta med seg sin egen helsehistorie fra en helseinstitusjon til en annen. Dette er risikosport. God informasjonsflyt og samhandling er nødvendig for både å sikre trygg og effektiv pasientbehandling og for å involvere pasienter og pårørende.

Derfor mener vi at felles og nasjonale løsninger er helt nødvendig. Derfor støtter vi helhjertet opp om arbeidet som nå pågår – både med Akson og forslaget om ny e-helselov.

HEFTIG DRAGKAMP. Debatten som raser, har synliggjort en ganske heftig dragkamp. En kamp om profesjonenes og sektorenes «egne» løsninger. Jeg tør påstå at det er troen på egne løsninger – i hver kommune, fastlegekontorer og i hvert helseforetak – som har brakt oss der vi er nå. Slik kan vi ikke fortsette.

Vi har støttet arbeidet med å realisere målbildet om Én innbygger – én journal. Akson er et avgjørende skritt på veien dit. Arbeidet er komplisert og det er krevende. Det er stor risiko og usikkerhet – slik IKT-utvikling av en slik størrelse er. Akson treffer sikkert ikke «planken» fra første dag for alle. Utviklings- og implementeringsarbeidet må gå stegvis og derfor tar det tid. Likevel er vi sikre på at prosessen bringer oss et syvmilsskritt bort ifra det vi har i dag.

Innbyggernes stemme bør veie tungt hvis begrepet «pasientens helsetjeneste» skal ha et innhold

INNBYGGERNE MÅ BLI HØRT. Innbyggernes stemme bør veie tungt hvis begrepet «pasientens helsetjeneste» skal ha et innhold. Det vi nå ser er at sterke helseaktører vil ha sitt eget system og helst bestemme utviklingen selv. Næringslivet ønsker å la de «tusen blomster blomstre».

Uten en solid digital grunnmur og krav til å tilgjengeliggjøre løsninger nasjonalt, frykter vi at en slik blomstereng vil definere innbyggernes behov i siste rekke. Det er jo nettopp det vi sliter med i dag.

DET HASTER! Kritikerne er mange og høylytte. Mye av kritikken ser ut til å være basert på misforståelser og feiloppfatninger. Det synes likevel å være enighet om at det haster med å få på plass systemer som snakker bedre sammen. Så langt har ingen lagt på bordet en mer gjennomarbeidet plan som er raskere, billigere eller med mindre risiko.

Forprosjektet til Akson er nå inne i en avsluttende fase. Innbyggerne trenger sårt systemer som binder Helse-Norge sammen til «ett rike». Inntil dette skjer, må pasienten «betale» fordi viktig informasjon ikke kan deles, og samhandlingsløsninger gjør medvirkning vanskelig.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Roar Dyrkorn 24.02.2020 17.47.49

  Lege

  Hvis det haster så er foreløpig plan på 10 år litt lenge??? Kanskje man burde gi Midtnorges Helseplattform en sjanse før man planlegger et nytt system til foreløpige 11.000.000.000,- kroner???

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!