Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
RYDDIGE REGLER: –  Vi ønsker et ryddig regelverk med et språk som er forståelig både for behandlere og pasienter, si helseminister Bent Høie. Foto: Vidar Sandnes

– Målet har aldri vært å fjerne all bruk av tvang

– Målet har vært å sørge for riktig bruk av tvang, sier helseminister Bent Høie om forslag om ny lov.

Publisert: 2020-01-22 — 16.45

Legeforeningen har reageret sterkt etter at forslag om en ny lov om tvang i helsetjenesten, tvangsbegrensningsloven, ble sendt på høring.

– Dersom man fjerner muligheten til å bruke tvang vil en kunne havne i situasjoner hvor helsepersonell, pårørende og lokalsamfunn står uten virkemidler i møte med psykotiske pasienter uten innsikt i egen situasjon og med voldelig atferd. Da har vi kommet feil ut. Jeg spør meg om det er en fare for at disse pasientene kan ende i fengsel, istedenfor i behandling i helsetjenesten, uttaler Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Helseminister Bent Høie oppgir på sin side at han ikke har noe ønske om en total fjerning avbruken av tvang i helsetjenesten.

– Målet har aldri vært å fjerne all bruk tvang, men å sørge for riktig bruk av tvang. Dagens tvangsregler er spredt over fire ulike regelsett, og er uoversiktlige både for pasienter og behandlere. Derfor ga vi tvangslovutvalget i oppdrag å utrede behovet for å modernisere regelverket, skriver Høie i en e-post til Dagens Medisin.

Vil ha ryddig regelverk

– Mener statsråden at Legeforeningens bekymring er berettiget?

–  Utvalget foreslår ingen endringer i adgangen til å bruke tvang når det er fare for andre menneskers liv og helse, men vi vil selvsagt vurdere innspillene fra Legeforeningen før vi tar stilling til forslagene fra utvalget.

– Legeforeningen mener også at det er for vanskelig å forstå loven. Vil det være aktuelt å endre utformingen av loven for å gjøre den mer tilgjengelig?

–  Vi ønsker et ryddig regelverk med et språk som er forståelig både for behandlere og pasienter. Det er viktig i arbeidet med å følge opp lovforslaget fra Tvangslovutvalget, skriver Høie.

– Har blitt invitert til å gi innspill

Hermansen er kritisk til at ingen leger som jobber i akuttpsykiatrien, fastlegeordningen eller kommunehelsetjenesten har deltatt i utvalget bak forslaget.

– Vi ønsket bred representasjon fra ulike tjenester, pasienter og brukere i utvalget. Blant utvalgsmedlemmene er en psykiater, to psykologspesialister og en seksjonsleder ved Helse Stavanger, skriver Høie.

– Relevante instanser og interesseorganisasjoner, blant dem Legeforeningen, har blitt invitert til å gi innspill til utvalget. På utvalgets møter har rundt 60 representanter for etater og enkeltpersoner kommet med ulike innspill. Utredningen har også vært på bred høring.

Statsråden inviterer til diskusjon for å finne gode løsninger.

– Både Legeforeningen og jeg er opptatt av å få riktig bruk av tvang i helsetjenesten, og få på plass et oversiktlig regelverk som forståelig for behandlere og pasienter. Det er viktig at vi diskuterer hvordan vi best får dette til.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med å gjennomgå alle høringssvar.

– Det er kommet mange, til dels omfattende, innspill i høringen. Vi vil gå grundig gjennom innspillene før vi tar endelig stilling til forslagene, skriver Høie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!