Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ALVORLIG: Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen mener det er svært alvorlig at 157 pasienter pasienter med endetarmskreft er operert med en ny metode som ga mer komplikasjoner og flere dødsfall Foto: Lasse Moe

Kreftforeningen tilbyr bistand

Pasienter med endetarmskreft som er operert med den nye metoden TaTME og deres pårørende kan få råd og hjelp av Kreftforeningen om sine rettigheter.

Publisert: 2019-12-06 — 11.20

– Det er svært viktig for oss at pasientene er godt informerte om sine rettigheter, og at regelverket har blitt fulgt i denne saken. Vi i Kreftforeningen stiller oss tilgjengelige for bistand av pasienter og pårørende hvis det er tvil om at helsehjelpen som er gitt har vært forsvarlig, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Bakgrunnen for at Kreftforeningen nå tilbyr pasientene og deres pårørende bistand er at Dagens Medisin i en rekke artikler har avdekket at syv norske sykehus i 2014 tok i bruk operasjonsmetoden Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) i behandlingen av pasienter med endetarmskreft, og at metoden viste seg å gi mer alvorlige komplikasjoner og flere dødsfall, stikk i strid med intensjonene.

Store forventninger
Forventningen var at metoden skulle gi mindre komplikasjoner postoperativt, færre permanente stomier og muligens bedre kreftresultat. Høsten 2018 ble all bruk av metoden stoppet i Norge. Helseminister Bent Høie (H) er ikke fornøyd med informasjonen sykehusene har gitt til de 157 pasientene som er operert med metoden, og pålegger RHF-ene å sende ut bedre pasientinformasjon.

– Det er positivt å se at helseministeren nå er på banen. Vi har en forventning om at dette prioriteres høyt og at pasientene blir ivaretatt og får svar på alt de måtte lure på, sier Ryel.

Svært alvorlig
– Dette er en sak vi ser svært alvorlig på. Dette er en tragedie for pasientene som er rammet og familiene rundt. Det svekker også tilliten til helsevesenet, og det er kritisk, sier Ryel.

Hun påpeker at det er viktig å prøve ut behandlingsmetoder og at mange kreftpasienter er positive til å prøve ny behandling og delta i studier – både med håp om egne resultater, men også med håp om en bedre fremtid for andre som kommer etter dem.

Ryel sier at når nye metoder tas i bruk på norske sykehus skal ikke pasientene måtte trenge å tenke seg om to ganger, slik de ville gjort i valget om å delta i en behandlingsstudie.

–Pasientene skal være trygge på at det er den beste tilgjengelige behandlingen som blir brukt i det offentlige. Når metoden i denne saken i utgangspunktet var ansett som kontroversiell, stiller vi oss kritiske til hvorfor behandlingen ikke ble organisert som en forskningsstudie, sier Ryel.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!