Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
FØLGER OPP: Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør Baard Christian Schem i Helse Vest RHF har forsikret seg om at de operert pasientene følges opp. Foto: Lasse Moe

Følger opp pasientene

Pasientene som er operert med den nye behandlingsmetoden ved rektumcancer, får nå spesiell oppfølging.

Publisert: 2019-10-24 — 08.50

Det er primært kirurger ved Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Innlandet HF Gjøvik og Vestre Viken HF, Drammen, som har benyttet operasjonsmetoden TaTME. Fagdirektørene i Helse Sør-Øst RHF og i Helse Vest følger derfor saken tett.

– Vi har forsikret oss om at alle pasientene er kontaktet og har fått informasjon – og at de følges opp særskilt. Så har vi bedt om en ny statusrapport fra de aktuelle helseforetakene nå. Vi har også orientert Helsetilsynet om de nye tallene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF til Dagens Medisin.

Også hans kollega i Helse Vest RHF har forsikret seg om at pasientene er informert og følges opp.

– Jeg har hatt to runder med fagdirektørene ved de aktuelle sykehusene for å forsikre meg om at pasientene følges opp, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF.

Uheldig
Jan Frich opplyser at han har sett tallene som presenteres nå, men at han avventer publiseringen av en fullstendig vitenskapelig artikkel.

– Det er uheldig at residivraten er høyere enn den burde være, sier Frich.

– Det aller viktigste nå er at metoden ble stoppet, sier Schem.

– Var det galt å innføre dette?

Det er uheldig at residiv-raten er høyere enn den burde være
Jan Frich

– Skal man innføre en ny operasjonsmetode, så skal det gå via Nye metoder og man bør ha et særskilt opplegg for å følge pasientene, sier Schem.

Må til Nye metoder
Både Frich og Schem mener operasjonsmetoden burde ha vært behandlet i systemet for Nye metoder før den ble tatt i bruk, og at den må vurderes der før den eventuelt tas i bruk igjen.

– Nye metoder skal metodevurderes, slik at man kan ta stilling til nytten, til kostnader, til hva som kreves av opplæring – og hvor mange sentre som skal ta i bruk metoden. Saken illustrerer hvor viktig slike metodevurderinger er, sier Frich.

– Det er to veier inn når nye metoder skal tas i bruk. Den ene er forskningsprosjekter, den andre er via Nye metoder. Dette burde ha vært fulgt også i denne saken, fastslår Schem.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!