Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FØLGER OPP: Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør Baard Christian Schem i Helse Vest RHF har forsikret seg om at de operert pasientene følges opp.

FØLGER OPP: Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør Baard Christian Schem i Helse Vest RHF har forsikret seg om at de operert pasientene følges opp. Foto: Lasse Moe

Følger opp pasientene

Pasientene som er operert med den nye behandlingsmetoden ved rektumcancer, får nå spesiell oppfølging.

Det er primært kirurger ved Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Innlandet HF Gjøvik og Vestre Viken HF, Drammen, som har benyttet operasjonsmetoden TaTME. Fagdirektørene i Helse Sør-Øst RHF og i Helse Vest følger derfor saken tett.

– Vi har forsikret oss om at alle pasientene er kontaktet og har fått informasjon – og at de følges opp særskilt. Så har vi bedt om en ny statusrapport fra de aktuelle helseforetakene nå. Vi har også orientert Helsetilsynet om de nye tallene, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF til Dagens Medisin.

Også hans kollega i Helse Vest RHF har forsikret seg om at pasientene er informert og følges opp.

– Jeg har hatt to runder med fagdirektørene ved de aktuelle sykehusene for å forsikre meg om at pasientene følges opp, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF.

Uheldig
Jan Frich opplyser at han har sett tallene som presenteres nå, men at han avventer publiseringen av en fullstendig vitenskapelig artikkel.

– Det er uheldig at residivraten er høyere enn den burde være, sier Frich.

– Det aller viktigste nå er at metoden ble stoppet, sier Schem.

– Var det galt å innføre dette?

“Det er uheldig at residiv-raten er høyere enn den burde være”

- Jan Frich

– Skal man innføre en ny operasjonsmetode, så skal det gå via Nye metoder og man bør ha et særskilt opplegg for å følge pasientene, sier Schem.

Må til Nye metoder
Både Frich og Schem mener operasjonsmetoden burde ha vært behandlet i systemet for Nye metoder før den ble tatt i bruk, og at den må vurderes der før den eventuelt tas i bruk igjen.

– Nye metoder skal metodevurderes, slik at man kan ta stilling til nytten, til kostnader, til hva som kreves av opplæring – og hvor mange sentre som skal ta i bruk metoden. Saken illustrerer hvor viktig slike metodevurderinger er, sier Frich.

– Det er to veier inn når nye metoder skal tas i bruk. Den ene er forskningsprosjekter, den andre er via Nye metoder. Dette burde ha vært fulgt også i denne saken, fastslår Schem.

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!