Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
FORSKER: Jesper Blinkenberg og kollegene ved Nasjonalt senter for legevaktmedisin har studert alle akuttinnleggelser i 2014 og ble overrasket over funnene. Foto: Silje Katrine Robinson

Fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus

Fastleger og legevaktleger er portvakter for færre akuttinnleggelser enn forventet, viser ny forskning.

Publisert: 2019-10-17 — 06.00

Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, har gjennomgått alle akuttinnleggelser ved norske sykehus i 2014.

– Vi ønsket å undersøke fastlegenes og legevaktlegenes rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser og se i hvor stor grad de er portvakter for disse innleggelsene. Vi ble overrasket over at tallet på innleggelser der pasientene ikke først hadde vært i kontakt med fastlege eller legevaktlege, var større enn vi hadde antatt. Vi gjorde grundige analyser for å se metoden vår var god og at det ikke var noen feil der, forteller Jesper Blinkenberg, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Flest direkteinnleggelser i byene
I 2014 var det 497.587 akuttinnleggelser til somatiske sykehus i Norge, når man ekskluderer fødsler. Direkte innleggelser sto for hele 43 prosent, mens 31 prosent ble henvist av legevaktlege og 25 prosent ble henvist av fastleger.

– Direkte innleggelser var enda mer vanlig i sentrale områder, hvor de utgjorde 52 prosent. Et betydelig antall av pasientene ble altså direkteinnlagt på sykehus uten å ha vært i kontakt med fastlege eller legevakt, sier Blinkenberg.

– Hva innebærer dette?

– Fastlegenes og legevaktlegene har en viktig portvakt-rolle ved at de skal fange opp de pasientene som trenger å komme på sykehus, men ikke legge inn de pasientene som kan få like god eller bedre behandling hjemme eller i kommunal akutt døgnenhet (KAD). Dette er åpenbart viktig for pasientene for at de skal få nødvendig utredning og behandling, men det er også viktig for sykehusene at det ikke legges inn for mange pasienter. Det fører til overbelegg og store utgifter for helsevesenet.

Overbelaster sykehus
Forsker Blinkenberg mener informasjonen om andelen direkte akuttinnleggelser er nyttig informasjon for de som planlegger helsetjenester, blant annet i arbeidet med å redusere overbelastning på sykehus.

– Hvilke pasienter er det som i dag blir direkteinnlagt?

– Det er flere grupper; noen kommer direkte med ambulanse med tilstander med stor grad av hast, andre kommer fra sykehjem og en overraskende stor gruppe kommer fra sykehuset. Dette gjelder for eksempel pasienter med kreftsykdom som er under oppfølging eller pasienter som får komplikasjoner etter kirurgisk prosedyre.

Han understreker at det skal og bør være en del pasienter som legges inn direkte uten først å ha vært i kontakt med fastlege eller legevakt, blant annet pasienter med hjerneslag eller de som har vært involvert i ulykker.

– Det er ikke riktig at alle skal via fastlege eller legevakt, men vi ser at det i dag varierer veldig med hvor man bor. Hvis man ønsker en sterk portvaktfunksjon så er det kanskje riktig å anslå at om lag to tredjedeler av pasienter kommer via fastlege eller legevakt, slik vi ser i de minst sentrale strøkene i vår undersøkelse.

– Fastlegeordningen må styrkes
– Hva skyldes de geografiske forskjellene?

– Det skyldes sannsynligvis blant annet ulike rutiner i ambulansetjenestene og forskjell på hvor godt fastlegene er innrettet på øyeblikkelig hjelp-aktivitet.

– Dere foreslår at flere pasienter bør ses av fastlegene før eventuell sykehusinnleggelse. Hvordan harmonerer dette med den mye omtalte fastlegekrisen, hvor fastleger allerede er overarbeidet?

– Å finne ut hvilke pasienter som skal på sykehus og ikke, er en veldig viktig oppgave for fastlegene. Hvis de har det for travelt for det i dag, så viser det at fastlegeordningen må styrkes enda mer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Arnulf Heimdal 17.10.2019 14.16.07

  Lege

  Med den mangeårige manglende satsingen på fastlegeordningen fra myndighetenes side er dette ikke spesielt overraskende. Når så dagens fastlegeordning nå er i ferd med å kollapse vil stadig flere bli lagt direkte inn på sykehus, ev. fra legevakter og vikarer som ikke kjenner pasientene. Et trist eksempel på Høies helsevesen.

 • Sven Richard Haugvik 20.10.2019 09.55.15

  Lege

  Denne forskningen viser et øyeblikksbilde 2 år etter samhandlingsreformen startet. Dristig å ekstrapolere fra, men status er nok verre. Demografisk varians i portvoktersvikten gjenspeiles også for ALLE innleggelser i 2015: 34 000 NOK per innbygger i Helse-Nord, hele 9 800 NOK mer per innbygger enn i Helse-Vest. Akuttinnleggelser av KOLS-pasienter viste også variable mønstre i Helseatlas KOLS, som kartla bruk av helsetjenester (2013–15) og belyste om over 200.000 KOLS-pasienter får likeverdige helsetjenestetilbud. Funnene viser uberettiget VARIASJON i andelen akuttinnleggelser for KOLS hvor ventilasjonsstøtte ble gitt. Varians kan skyldes ulik tilgang på utstyr og «helsepersonalets» kvalifikasjoner. Demografisk varians viste 91 KOLS per 10 000 innb. i opptaksområdet Diakonhjemmet til 249 per 10 000 innb rundt Finnmarkssykehuset. Kunne været og influensa ha noe å si for antall akuttinnleggelser? Vinteren 2013/14 var det betydelig færre akuttinnleggelser for KOLS enn årene før og etter.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!