Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

To sykehus er nok

Vi kan ikke stille oss bak en løsning som bidrar til at mangelen på kompetanse svekker pasienttilbudet i Oslo og resten av landet.

Rita von der Fehr

Innlegg: Rita von der Fehr, konserntillitsvalgt i Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN), Helse Sør-Øst (HSØ)
Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt i Unio HSØ
Mette Vilhelmshaugen, konserntillitsvalgt i YS, HSØ

OSLO TRENGER nye sykehusbygg for å kunne tilby helsetjenester av høy kvalitet. Pasientene fortjener det, ansatte fortjener det – og det haster. Men det er ikke mulig å bemanne mer enn to akuttsykehus i Oslo universitetssykehus.

Les også: Går for Gaustad

Kirsten Brubakk

Forutsetningen for gode helsetjenester er langt mer enn bygg. Det viktigste er de ansattes kompetanse. Mangelen på blant andre spesialsykepleiere har lenge bekymret oss. Det fører i dag til utsatte operasjoner og mangel på intensivsykepleiere. Og utviklingen går i gal retning.

RISIKOSPORT. Fremskrevne tall viser at det blir stor mangel på nok kompetent helsepersonell både i sykehus og kommunehelsetjenesten. Da skal det ikke bygges flere sykehus enn det som er nødvendig for å sikre riktig kapasitet og gode tjenester. Oslos innbyggere skal være trygge på at når de kommer til sitt sykehus, står kvalifisert personell klar til å ta imot – og med støttepersonell i nær tilknytning til klinikken.

Prosessen med å utvikle nye sykehus i Oslo, har manglet evnen til å lytte, forankre og medvirke – særlig hos egne ansatte. Det er rett og slett risikosport å skulle styre et så stort skip inn i nytt farvann uten mannskap. Dette må bare bli bedre.

“Vi forventer prosesser der virksomhetsplanen for OUS utarbeides i tett samarbeid med ansatte, brukere og kommunen”

Les også: Spørsmålene om Ullevål er besvart

TO ER BEDRE ENN TRE. Vi forventer prosesser der virksomhetsplanen for OUS utarbeides i tett samarbeid med ansatte, brukere og kommunen.

Men vi kan ikke stille oss bak en løsning som bidrar til at mangelen på kompetanse svekker pasienttilbudet i Oslo og resten av landet. Det frykter vi vil skje hvis det de neste 20 årene skal drives sykehus både på Gaustad, Ullevål og Aker.

To er bedre enn tre når det gjelder nye sykehusbygg i Oslo.

Tilleggsinformasjon: Kirsten Brubakk oppgir ingen interessekonflikter, men opplyser at hun, som ansattevalgt styremedlem i Helse Sør-Øst, fremmet eget forslag om to sykehus på henholdsvis Ullevål og Gaustad som alternativ til Aker/Gaustad. Dette ble nedstemt.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!