Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Illustrasjonsbilde: Think Stock.

Engelske myndigheter sier nei til ny migrenemedisin

NICE i England sier nå nei til å innføre erenumab (Aimovig) for migrene.

Publisert: 2019-10-04 — 16.17
Denne artikkelen er over tre år gammel.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England sier migrenemedisinen ikke er kostnadseffektiv. Det fremgår i metodevurderingen av legemiddelet.

NICE var bekymret over at de kliniske studiene ikke inkluderte pasienter som tidligere hadde hatt liten effekt av andre preventive behandlinger.

De var også bekymret for om pasientene med kronisk migrene egentlig hadde bedre effekt av behandlingen, sammenlignet med standardbehandling.

EPLER OG PÆRER? – Forutsetningene er litt annerledes i England, fordi de har botox som komparator, påpeker Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis Norge til Dagens Medisin. Foto: Lars Brock Nilsen

– På grunn av faktorene og etter å ha vurdert et nytt tilbud, var kostnadseffektiviteten estimert til å ligge høyere enn hva NICE vanligvis ser på som akseptabelt.

Les hele vurderingen til NICE her!

 

SLV har vurdert
Erenumab har allerede blitt vurdert av Statens legemiddelverk (SLV) i Norge, for refusjon på blåresept, men på grunn av prisen på legemiddelet har SLV bedt Helse- og omsorgsdepartemenetet vurdere innføring av legemiddelet, ettersom den i metodevurderingen gikk over den såkalte bagatellgrensen.

Legemiddelet er en såkalt CGRP-hemmer, en ny type migrenemedisin som virker forebyggende mot kronisk migrene.

 

– Lei prispolitikk
– Det er synd at Novartis har en prispolitikk som gjør at flere land sier nei til å ta legemiddelet i bruk eller må legge restriksjoner på bruken. Vi håper selvsagt at når det nå er tre legemidler med samme virkningsmekanisme på markedet vil føre til prisreduksjon på grunn av økt konkurranse, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i SLV.

Madsen mener det gir mulighet til å innføre ordninger som gjør at det rimeligste legemidlet får et fortrinn.

I 2019 ble også en annen CGRP-hemmer godkjent i EMA, nemlig fremanezumab (Ajovy).

– Det er etter min mening ikke usannsynlig at vi vil se en betydelig prisnedgang på disse legemidlene i tiden fremover.  

 

Oppdrag til SLV
Helse- og omsorgsdepartementet ga i september et oppdrag til Statens legemiddelverk, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, om å gjennomføre prisforhandlinger eller anbudskonkurranse for å få ned prisene.

–  Nå er det flere gode migrenemedisiner som er godkjent for bruk i Norge, men kostnadene er foreløpig for høye til at de kan komme på blåreseptordningen. Mitt håp er at prisforhandlinger eller anbudskonkurranse vil føre til at prisene går ned slik at de som er plaget av migrene kan få dekket sine utgifter, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

– Kostnadseffektivt
– SLV har konkludert med at dette er kostnadseffektivt for pasienter med kronisk migrene. Forutsetningene er litt annerledes i England, fordi de har botox som komparator, påpeker Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis Norge til Dagens Medisin.

Derfor mener hun at det er relevant å se til Sverige, Island, Finland og Danmark, hvor legemiddelet er godkjent og finansiert.

– Vi har jo allerede sittet med SLV i to år, og pasientene har ventet lenge. Så vi synes at en anbudskonkurranse forsinker dette igjen, sier hun.  

Barrabes påpeker at det som i alle andre butikker er viktig å være først ute.

– Nå forsvinner forkjøpet sier hun, i tillegg til at det forsinkes for pasientene. Vi håper nå å lande en avtale med SLV og Sykehusinnkjøp, ettersom Høie nedprioriterte dette i budsjettet.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!