Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
VIKTIG: – Det er viktig at denne typen studier gjøres, sier Heidi Knobel, seksjonsoverlege på Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital.

Nye dyre medisiner er ikke nødvendigvis bedre enn de gamle

To studier presentert under kreftkongressen i Barcelona sår tvil om nye kreftlegemidler er verdt prisen.

Publisert: 2019-09-27 — 10.58

BARCELONA / ESMO (Dagens Medisin): «Mange nye kreftlegemidler gir liten verdi for pasientene sammenlignet med standardbehandling og er sjelden verdt den ekstra kostnaden», heter det i pressemeldingen om to nye studier presentert under ESMO-kongressen fredag.

– Flesteparten av de nye kreftlegemidlene hadde liten tilleggsverdi, så leger og pasienter skal ikke ta for gitt at et legemiddel er bedre bare fordi det er nytt, sier doktor Marc Rodwin, ved juridisk fakultet ved Suffolk University, Boston USA og medforfatter til en av studiene som undersøkte nye kreftmedisiner i Frankrike.

Studiene undersøker sammenhengen mellom økte kostnader for legemidler og klinisk nytteverdi over de siste ti til femten årene i fire land i Europa og USA.

For å beregne dette, tok forskerne utgangspunkt i ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) og American Society of Clinical Oncology Value Framework (ASCO-VF).

– Viktige studier
– Det er viktig at denne typen studier gjøres. Pasientene i studier er en selektert gruppe og ikke hverdagspasientene som vi møter, sier Heidi Knobel, seksjonsoverlege på Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital.

Avdelingsleder og onkolog Andreas Stensvold, kreftavdelingen Sykehuset Østfold er enig med sin kollega fra Trondheim.

– Vi har aldri tenkt at alle nye medisiner er bedre enn eksisterende behandling, sier han.

Andreas Stensvold Foto: Lasse Moe

– Resultat av persontilpasset medisin
Begge påpeker at fremtiden, med mer persontilpasset medisin, vil gjøre at det i større grad er mulig å forutsi hvilke pasienter som vil ha effekt av en type behandling.

– Det betyr at vi vil vite hvem som skal ha behandling og hvem som ikke skal ha det, fremholder de to norske ekspertene.

Allerede nå bruker norske kreftleger mye tid på å formidle til pasienter og pårørende at ikke all ny behandling nødvendigvis er det beste for akkurat dem.

– Vi er nødt til å tenke både økonomi og hva som er best for den enkelte pasient i alt vi gjør, påpeker Stensvold.

 

Forskjell på Europa og USA
Den første studien som ble presentert under ESMO, undersøkte kostnadsbildet opp mot effekt i Frankrike. Forskerne fant at omtrent halvparten av nye legemidler som ble godkjent mellom 2004 og 2017 hadde lave skår for økt klinisk nytte etter ESMO-MCBS. I gjennomsnitt var legemiddelkostnadene på 2,525 euro mer enn eldre og billigere legemidler for samme krefttype.

Den andre studien undersøkte det samme i fire europeiske land og i USA for legemidler godkjent mellom 2009 – 2017. Forskerne fant ingen klar link mellom økte legemiddelkostnader og klinisk nytte, målt etter ESMO-MCBS og ASCO-VF.

– Legemiddelkostnader var ikke assosiert med klinisk nytte-skår i noen av landene vi undersøkte. For eksempel hadde noen av de dyrere medikamentene for prostata- og lungekreft i Sveits lavere ESMO-MCBS-skår, mens billigere medikament hadde høyere skår, sier medforfatter professor Kerstin Vokinger ved University of Zurich.

Gjennomsnittlig er legemiddelkostnadene i Europa under halvparten av det de er i USA. Median månedlig kostnad for legemidler med lav klinisk nytte i Europa var mellom 4.361 – 5.273 USD sammenlignet med 12.436 i USA.

– Lett å bruke
– ESMO-MCBS er veldig lett å bruke og alle kan gå inn online for å sjekke skåren til kreftlegemidler, og se hvilke faktorer vi bruker for å gradere klinisk nytte av legemidlene. Det er veldig viktig å ha denne validerte skåren, ikke bare for daglig beslutningsstøtte men også i vurderinger og diskusjoner knyttet til bruk av nye legemidler, sier doktor Barbara Kieswetter ved Medical University of Vienna i Østerrike, i en pressemlding fra konferansen.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!