Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
– I Oslo jobber det over 700 leger. Ikke alle har nødvendig spesialisering, men fordi legetjenesten er grunnstammen i vår primærhelsetjeneste, velger vi å rigge oss godt for å utdanne de vi trenger fremover, sier Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Lasse Moe

Oslo kommune: Gir alle legene sine tilbud om spesialistutdanning

Alle leger som er ansatt i Oslo kommune etter 1.mars 2017 får tilbud om en femårig spesialistutdanning. Det er Legeforeningen fornøyd med.

Publisert: 2019-09-04 — 18.38

I tillegg vil byrådet tilby slik spesialisering til allmennleger ansatt i etatene før 1.mars. 2017.

 –  I Oslo jobber det over 700 leger. Ikke alle har nødvendig spesialisering, men fordi legetjenesten er grunnstammen i vår primærhelsetjeneste, velger vi å rigge oss godt for å utdanne de vi trenger fremover – så innbyggerne blir trygge på tilbudet – og legene får gode arbeidsvilkår under utdanning, heter det fra Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap).

Vi må vise oss frem som et attraktivt sted å jobbe
Tone Tellevik Dahl

 –  Vi gjennomfører et stort kompetanseløft for leger, ved at det tilbys en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017.  Til dette formålet bevilges 12 mill. i 2020, økende til 19 mill. fra 2023.  

Totalt er det satt av midler til 120 leger som er ansatt i Helseetaten, altså legevakt, KAD og rehabilitering , samt Sykehjemsetaten og innen rusomsorg i Velferdsetaten, opplyser Oslo kommune.

– 70 av de 120 ble ansatt før 1.3.2017 og disse velger kommunen å tilby spesialisering på like linje, selv om vi ikke er forpliktet til det, sier hun

Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Marius Simensen

 – I tillegg lager vi en egen koordinerende enhet for å sikre alle gode spesialiseringsløp – uavhengig av hvor de skal jobbe, sier Tellevik Dahl til Dagens Medisin.

–  Vi trenger flinke og motiverte leger i Oslo kommune og vi må vise oss frem som et attraktivt sted å jobbe.

– Her i byen er det sterk konkurranse med sykehusene, men helsebyråden anbefaler å se til kommunen når leger er på jobbjakt. Det er uten tvil her de største og mest spennende endringene vil komme de neste årene, mener Tellevik Dahl.

Dette er bra, mener leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen:

– Det er svært bra at Oslo kommunene har laget en plan for legetjenesten og at de prioriterer utdanning av sine leger. Spesialister i allmennmedisin gir god kvalitet på sine legetjenester. Det viser også evalueringsrapporten om fastlegeordningen som ble lagt frem onsdag, viser hun til.

–  Det er i tillegg behov for et nasjonalt kvalitetssystem som sikrer gode prosedyrer og rutiner, og som kan bidra til at kommunen kan evaluere sin legetjeneste, sier Kvittum Tangen til Dagens Medisin.

– Forutsetter avklarte rammer
Hun legger til at dette forutsetter at Oslo kommune har avklart rammene rundt slike spesialiseringsløp.

– Det kreves tjeneste i uselektert praksis for de legene som ikke har egne fastlegelister, og strukturert veiledning av spesialister i allmennmedisin.

–  Oslo kommune må da ha inngått avtaler med leger som er spesialister i allmennmedisin som kan påta seg dette veilederansvaret og med fastlegepraksiser som kan tilby stillinger. Jeg er ikke kjent med innholdet i eventuelle avtaler av denne art.

Videre sier hun at det er svært bra at kommunen vil involvere legene i fagutvikling og forbedring av kvalitet, og viser til kommunenes «sørge-for ansvar» for legetjenesten.

– Dette innebærer også langsiktige planer og videreutvikling av tjenestene. Mange kommuner har ikke oppfylt dette «sørge-for ansvaret». Hvis kapasiteten er god nok, så samarbeider fastleger gjerne med den øvrige helsetjenesten og andre samarbeidspartnere, sier hun.

– Evalueringsrapporten viser også at det trengs langt flere fastleger inn i fastlegeordningen, slik at også Oslo kommune må øke kapasiteten i fastlegetjenesten.

–  For meg er det viktig at dette er tiltak som blir nasjonale nå, slik at ikke distriktene tømmes for leger ved at store kommuner som Oslo tar all nyrekruttering. Jeg er opptatt av en likeverdig helsetjeneste for alle innbyggere i hele landet.

– Det er også bra at legevaktsleger i Oslo inkluderes i utdanningstiltakene, slik at det blir spesialister i allmennmedisin som utfører legevaktsarbeid også i Oslo, sier Marte Kvittum Tangen.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!