Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Skjermdump: Stortinget.no

Stemmer ned opposisjonens tiltak mot legemiddelmangel

Regjeringspartiene stiller seg fredag ikke bak opposisjonspartienes innstilling til ti tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel.

Publisert: 2019-06-07 — 12.05
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Det var på forhånd kjent at regjeringspartiene ville stemme imot forslagene i innstillingen.

– Regjeringen stemmer samlet ned alle tiltakene vi foreslår. Tiden for å vente og se er over, og tiden for å handle er nå. Det er på tide å ta på alvor de konsekvensene legemiddelmangelen kan få for befolkningen i Norge, sa Tellef Inge Mørland (Ap) fra Stortingets talerstol.

Forslaget fra flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter, som er bakgrunnen for innstillingen, ble fremmet for Stortinget 7. mars. I forkant av behandlingen i Stortinget fredag ble det gjennomført en stortingshøring 30. april.

Fremmet flere konkrete forslag

De ti forslagene fra mindretallet (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Vesntreparti) som ble nedstemt var som følger:

1. Stortinget ber regjeringen innføre utvidet bruk av beredskapslager for å forhindre kritisk legemiddelmangel i Norge.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for tidlig varsling for legemiddelindustrien, slik at man får bedre tid til å finne alternative løsninger før en mangelsituasjon blir alvorlig.

3. Stortinget ber regjeringen utvikle bedre analyseverktøy som kan gi mer detaljert oversikt over legemiddelmangelen.

4. Stortinget ber regjeringen samarbeide med nordiske og europeiske myndigheter for å sikre en stabil legemiddelforsyning.

5. Stortinget ber regjeringen, gjennom sin styringsdialog med helseforetakene, sikre kapasitet ved sykehusene for egenproduksjon av livsviktige legemidler ved alvorlig legemiddelmangel.

6. Stortinget ber regjeringen legge til rette for offentlige anbud for legemidler der man kan inngå avtale med mer enn én tilbyder, i de tilfeller man finner dette formålstjenlig, med tanke på å redusere sårbarheten knyttet til leveringstrygghet.

7. Stortinget ber regjeringen årlig redegjøre for legemiddelberedskapen i landet.

8. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunene, sørge for at primærhelsetjenesten bygger opp sin beredskap og kompetanse for håndtering av legemiddelmangel.

9. Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt det bør innføres en hjemmel for rasjonering av legemidler i forbindelse med situasjoner der det oppstår eller kan oppstå mangel på viktige medisiner.

10.  Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for parallellimport og -eksport av legemidler og foreslå nødvendige lov- og forskriftsendringer for å sikre at parallellhandelen i minst mulig grad bidrar til legemiddelmangel.

– Må ses i sammenheng med beredskapsrapporten

Carl-Erik Grimstad (V) mente på sin side at statsråden og regjeringspartiene har gjort svært mye godt arbeid for å håndtere den stadig økende legemiddelmangelen som rammer Norge og resten av verden.

– Det er nødvendig å se de fremlagte forslagene i sammenheng med beredskapsrapporten som kommer senere denne måneden. Vi kan ikke se hvordan disse forslagene kan bedre denne situasjonen betraktelig.

– I beste fall historieforfalskning

Sveinung Stensland (H) påpekte at man nå befinner seg i en forferdelig krevende situasjon, som han mener beror på at industrien ikke gjør jobben sin.

– Industrien er opptatt av nye legemidler, men glemmer de som allerede er markedsført. Senest siste uke uttalte Steinar Madsen i Legemiddelverket at vi i Norge er heldig stilt, og at vi har vært tidlig ute med arbeidet mot legemiddelmangel. Så å si at denne regjeringen ikke har gjort tiltak er i beste fall historieforfalskning.

Han ble provosert av Mørlands tidligere innlegg, der han sa at regjeringen har mye å svare for.

– Jeg spør – hvem er det som har satt i gang arbeidene som er gjort? Jo, det er vår regjering. Å komme med disse forslagene før ekspertene i Norge har kommet med sin rapport er kun en demonstrasjon fra opposisjonens side, sa Stensland.

– Alvorlig beskyldning

Leder av Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (Krf), uttalte at han har forståelse for at helseministeren ikke ønsker å ta stilling til enkelte av forslagene før beredskapsrapporten fra Helsedirektoratet foreligger senere denne måneden.

– Mørland mener vi tar på oss et stort ansvar ved å ikke stemme for Arbeiderpartiets forslag. Det er en alvorlig beskyldning. Han vet godt at det er arbeid på gang. Jeg håper han tar ordet igjen og beklager for å beskylde regjeringspartiene for å sette folks liv og helse i fare.

Vil involvere Stortinget mer

Senterpartiets Kjersti Toppe understrekte at flere av forslagene omhandlet gjennomgang og vurdering av eksisterende regelverk.

– Det er ikke snakk om å konkludere noen ting. I forslag 7 ber vi om en årlig redegjørelse for legemiddelberedskapen i landet, slik at Stortinget blir mer involvert.

Helseminister Bent Høie (H) var klar på at ingen tiltak utelukkes, men at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å stemme for forslagene før rapporten fra Helsedirektoratet kommer senere denne måneden.

Relaterte saker
Vil utrede parallelleksport av legemidler på beredskapslisten
Bekymret for at legemidler skal falle bort fra markedet

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!