Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fastlegesituasjonen: – Kommunene må gjennomføre lokale tiltak

– Vår studie indikerer at kommunen er nødt til å gjennomføre lokale tiltak for å få en mer stabil fastlegetjeneste, mens de venter på initiativ og midler fra statlig hold.

Publisert: 2019-05-20 — 11.45 (Oppdatert: 2019-05-20 — 15.26)
Denne artikkelen er over to år gammel.

(Artikkelen er oppdatert: Klev er ikke leder i Af slik vi først skrev, men nestleder. Han tar over ledervervet etter Tom Ole Øren 1.september 2019.)

Ole Henrik Krak Bjørkholt har skrevet masteroppgaven sammen med Klev. Arkvifoto.

Det konkluderer blant annet nestleder av Allmennlegeforeningen (Af)  Nils Kristian Klev, sammen med fastlege og tillitsvalgt i Af, Ole Henrik Krat Bjørkholt i en masteroppgave.

De har sett på rekruttering av fastleger fra et kommune- og fastlegeperspektiv, i sin masteroppgave i helseadministrasjon fra Universitet i Oslo.

Et av disse lokale tiltakene kan være å tilby flere leger fast lønn, eller såkalte 8.2-avtaler, som er økonomiske samarbeidsavtaler som reduserer legenes driftsutgifter, foreslår de.

Nesteder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev. Arkivfoto.

–  Videre må kommunene tenke systematisk på tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på den enkelte fastlege. Det vil være avgjørende at kommunen prioriterer langsiktig relasjonsbygging og dialog med sine fastleger, og inkluderer den i den øvrige helsetjenesten. Dette må det avsetes midler til, heter det i konklusjonen.

De kommer også med konkrete anbefalinger til både stat, kommune og fastlegene selv. Til staten heter det blant annet:

«Bruk trepartssamarbeidet konstruktivt, sats på bredt forankrede løsninger» og
«Tenk evolusjon fremfor revolusjon».

De oppfordrer også kommunen å ikke vente på staten: «..gjør noe selv».

–  Ikke glem at fastleger er som andre mennesker. De liker å bli sett, hørt og satt
pris på. En positiv tilbakemelding kan redde en dårlig dag, er oppfordringen til kommunen.

Videre anbefaler de fastlegene blant annet å «se på kommunen som en partner, ikke en motpart».

– Vær konstruktiv, og ta konkrete initiativ til endringer, dersom du ser at dette er
ønskelig.

Bjørkholt og Klev har gjort intervjuer av tolv kommunale helseledere og åtte fastleger i seks ulike kommuner, høsten 2018, ifølge nsdm.no.


 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Henriette Pettersen 27.05.2019 08.07.06

  Fastlege

  Et studie med < 20 klinikere som probander offentliggjøres som ledd i utredningen av fastlegekrisen, og en forfatter som møter saklige kommentarer med personkarakteristika- et Ibsenstykke !

 • dr.olehenrik@gmail.com 23.05.2019 15.57.27

  Sven Richard Haugvik og Geir Hillveg: 1) denne masteroppgaven er ikke bare skrevet av nyvalgt AF-leder Niks Kristian Klev, men er et 50/50 samarbeid med u.t. 2) Det er en vitenskapelig oppgave, og ikke et uttrykk for våre personlige meninger. 3) Våre evt. meninger i oppgaven har ingenting med Legeforeningen eller AF å gjøre, og representerer ikke foreningens syn. 4) Oppgaven konkluderer jo nettopp med at det må skje store endringer i statlig regi (sentralt), men at kommunene ikke kan tillate seg å sitte stille i båten og vente på dette - men må ta lokale grep umiddelbart. Jeg foreslår at dere begge puster med magen, tar dere tid til å lese hele oppgaven og demper paranoiaen litt.

 • Sven Richard Haugvik 23.05.2019 18.08.01

  Lege

  Men fastlønnsleger for evolusjon av FLO? Det er vel som å blande forskjellig frukt. Estimatet fra Dnlf / Menonrapporten viser mangel på 1000 nye fastleger i dag. Kalkylen, rent faglig vurdert om man legger om til fastlønn, gir da et akutt behov for 2000 fastlønnsleger fordi man trenger 2 fastlønnsleger pr 1 taktslønnslege bare på forskjeller i årsverkene. Billigere for kommune-Norge? I 2013 da vi ønsket 40 t.uke viste en studie fra England at 1500 nye GPs må til for å erstatte 1000 gamle. Konkurransetilsynet konkluderer relativt nylig med at "Avvikling av FLO til fordel for et fastlønnssystem vil trolig redusere kostnader knyttet til sykemeldingsordningen, men kan ha dramatiske konsekvenser for helsetilbudet til pasientene." Jeg bare spør, for etter å ha lest hele oppgaven er det jo ganske lite folk med, og spesielt få spesialister. Kanskje statistisk korrekt, men kommunalt sjøstyre gjør jo sitt til at vi muligens har 100-talls forskjelligartede kommuner og kommune(over)leger også.

 • ghillveg@gmail.com 22.05.2019 20.02.24

  Dette er helt feil strategi og tyder på at AF og Legeforeningen har kapitulert. Løsningsforslaget innebærer at kommuner med sovende tillitsvalgte vil ha liten gjennomslagskraft. Det blir A- og B-kommuner. Legeforeningen må ta ansvar i sentrale forhandlinger og ikke skyve problemene under teppet slik som man her legger opp til

 • Sven Richard Haugvik 21.05.2019 13.49.16

  Lege

  Påtroppende AF-leder har i avhandling anbefalt at staten bredder for evolusjon av FLO (fastlegeordningen). Evolusjon skal foregå gjennom en miks av fastlønn, 8.2-stillinger og næring. Fastlønnsstillinger kan neppe «redde» FLO modellen, og har vel strengt tatt ingenting med FLO og fastlegeforskrift å gjøre. FLO er resultatet av en ekstremt nøyaktig regulert struktur som var definert som vellykket frem til 010112, dvs. v. innslaget av SR. FLO er intenst myndighetsovervåket og forskriftsregulert med en tre-partsavtalt avlønning. KS ser heller ikke på FLO som en partner, men hellersom en en profesjon som skal styres. Slik styringskompetanse ser ut til å mangle i de fleste norske kommuner, spesielt hvor det er rekrutteringssvikt. En fersk studie fra Konkurransetilsynet (2018/19) «viser at den samme legen tilbyr flere konsultasjoner per dag og mer behandling per konsultasjon når legen får takstlønn i stedet for fastlønn [og]- kan ha dramatiske konsekvenser for helsetilbudet til pasientene».

 • Sven Richard Haugvik 22.05.2019 17.10.22

  Lege

  Parter i RAMMEAVTALEN er KS og Den norske legeforening. I tillegg til rammeavtalen skal det inngås individuell og personlig avtale. I sin kurative virksomhet er legen selvstendig næringsdrivende. Bestemmelsen om at legen er selvstendig næringsdrivende skal vise at legen ikke er kommunal arbeidstaker. Statsavtalen og rammeavtalen må sees samlet. Eventuell omgjøring av hjemmelen til en fast stilling bør diskuteres i samarbeidsutvalget. Pkt.8.2 - At legen er selvstendig næringsdrivende betyr som utgangspunkt at legen er ansvarlig for driften av praksisen. Det kan avtales av kommunen stiller lokaler, utstyr og tjenester til disposisjon for legen. Informasjon fra KS om fastlegeordningen (FLO): «Fastlegeforskriften og sentralt avtaleverk om fastlegereformen bestemmer at privat praksis er hovedmodellen i kurativ virksomhet».

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!