Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
- Norge må finne alternative, mer helhetlige anskaffelsesmodeller for innovative legemidler som brukes mot flere krefttyper eller indikasjoner, og der stadig flere indikasjoner blir inkludert. Det mener administrerende direktør Ans Heirman i MSD Norge AS. Foto: Per Corneliussen

Gir nytt pristilbud på lungekreftbehandling

Legemiddelselskapet MSD gir nå et nytt pristilbud på en lungekreftbehandling som fikk nei av Beslutningsforum.

Publisert: 2019-03-21 — 09.55

 Den 25.februar sa Beslutningsforum nei til en lungekreftbehandling for den vanligste typen lungekreft.

 Behandlingen er en kombinasjonsbehandling og består av cellegift og immunterapien pembrolizumab (Keytruda) og tilbys i dag som andrelinjebehandling.

Begrunnelsen for at Beslutningsforum ikke ville gi grønt lys for at norske offentlige sykehus kan gi behandlingen, i førstelinje, var at den var for dyr.

–  Legemidlet er allerede i bruk som andrelinjebehandling for pasienter som har høyere enn 50 prosent PD-L1 uttrykk. Når vi vurderer prisen så vurderer vi den totale økonomiske belastningen for helsetjenesten for denne pasientgruppen, som for høy, uttalte lederen for Beslutningsforum, Stig Slørdahl, til Dagens Medisin.

– Den totale kostnaden for helsetjenesten blir for stor, sa Slørdahl, som gjorde det klart at det er industrien som sitter med løsningen:

–  Dette er et medikament som vi gjerne vil at industrien vurderer prisnivået på, sier han.

Nå har altså MSD Norge AS gitt et nytt tilbud, på det de mener var en allerede kostnadseffektiv pris. Prisene er som kjent hemmelige, og det er dermed også størrelsen på rabatten MSD tilbyr.

PD-L1 er en biomarkør som vanligvis benyttes for å forutsi effekten av immunterapi.

I en pressemelding uttaler administrerende direktør Ans Heirman i MSD Norge:

– Vårt mål har hele tiden vært å gi rask, bred tilgang til alle pasienter som kan ha nytte av vår nye behandling mot lungekreft. Vi ga derfor et kostnadseffektivt tilbud på Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi, men det ble til vår store overraskelse avslått av Beslutningsforum. Vi ga derfor 11. mars et nytt tilbud som vi håper Beslutningsforum kan ta stilling til raskt, og aller helst før det neste ordinære møtet som først er om seks uker. Vi snakker om mange pasienter som ikke har tid til å vente. Hver dag teller, sier Heirman.

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert denne behandlingen til å ha god effekt.

I vurderingen fra SLV vises det blant annet til en studie publisert i New England journal of Medicine, som viser at ettårsoverlevelsen for dem som fikk kombinasjonsbehandlingen ligger på 69,2 prosent. Tilsvarende for dem som fikk cellegift alene var 49,4 prosent.

Legemiddelverket skriver i sin vurdering at siden pasienter med et PD-L1-uttrykk over 50 prosent allerede har tilbud om immunterapien pembrolizumab i førstelinje, så er analysen de har utført begrenset til pasienter med et lavere PD-L1-uttrykk, noe som altså utgjør rundt 700 pasienter i året.

Beslutningsforum har pekt på at data for overlevelse i hovedstudien er relativt umoden, noe som gir usikkerhet i framskriving av data.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!