Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Protonbehandling i Norge: Det er ikke for sent å snu

NOF mener at bygging og etablering av to protonsentre i Norge blir feil, sett i lys av behovet for nybygging av flere stråleterapiavdelinger, prioriteringsdebatten – og kriteriene for å ta i bruk nye metoder i medisinen. Det bør ikke være for sent å snu.

Stein Sundstrøm

Innlegg: Stein Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening (NOF), fagmedisinsk forening i Den norske legeforening.
Arne Berg, nestleder i NOF
Astrid Dalhaug, styremedlem
Åslaug Helland, styremedlem
Åse Vikesdal Svilosen, styremedlem

DET ER VEDTATT å opprette to protonsentre i Norge. Bestemmelsen er et politisk grunnet utspill før Stortingsvalget i 2013, der daværende helseminister proklamerte opprettelsen av fire protonsentre. Senere utredning har landet på to sentre i Norge, ett i Oslo og et i Bergen. Det som er spesielt, er at bevilgningene som kreves, går utenom alle prioriteringskriterier.

Medisinsk er behovet for protonbehandling lite; optimistiske beregninger tilsier 100 til 200 pasienter i året. I et slikt perspektiv er to sentre feil prioritering.

STATUS. Bare siden utspillet i 2013 anslås behovet for partikkelstråling mindre. Utviklingen innen fotonterapi med nye behandlingsteknikker (VMAT, IMRT) gir adekvat effekt for de aller fleste pasienter. Kun et svært lite mindretall vil kunne ha en potensiell bedre effekt med partikkelstråling enn fotonterapi.

Samtidig er det dokumentert behov for økt antall linac-er i Norge. Det er ønske om å opprette nye stråleterapisentre ved Akershus universitetssykehus (Ahus), i Vestre-Viken, i Telemark/Vestfold –vedtatt lagt til Skien og i Østfold. Disse investeringene må inntjenes på tradisjonell måte innen foretakenes rammer, det vil si at det enkelte foretak må selv finansiere investeringskostnadene og drift.

TYDELIG SIGNAL. Olbjørn Klepp, tidligere professor og avdelingsoverlege ved Kreftavdelingen i Trondheim og Ålesund, har i et nylig innlegg i Dagens Medisin på nett (15.03.19) utfordret Norsk Onkologisk Forening (NOF) til å sende et tydelig signal om at to sentre er feil prioritering. NOF er den Fagmedisinske Forening i Legeforeningen og representerer alle onkologer i Norge.

“Også medisinske fysikere i Norge gir klare signaler om feil prioritering”

NOF har ikke foretatt noen registrering blant våre medlemmer i denne sak, men alle tilbakemeldinger som har tilflytt oss, tilsier at et klart flertall mener at det ikke er behov for to sentre.

BEHOVET. Man kan også stille spørsmål om det er behov for ett senter, da det er ledig kapasitet i Sverige og Danmark for disse få pasienter. Opprettelsen av ett senter er imidlertid flertallet av onkologer i Norge enig i, begrunnet i at Norge som en rik nasjon også bør ta ansvar for å kvalitetssikre partikkelstråling gjennom studier.

Også medisinske fysikere i Norge gir klare signaler om feil prioritering.

IKKE FOR SENT Å SNU. NOF er derfor av den mening at bygging og etablering av to sentre blir aldeles feil, spesielt sett i lys av behovet for nybygging av flere stråleterapiavdelinger – og i lys av den generelle prioriteringsdebatten og de kriteriene som er nedfelt for å ta i bruk nye metoder i medisinen.

Det bør ikke være for sent å snu.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!