Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
SYKEHUSENE: Fagdirektør for Medisin og helsefag i Helse Sør-Øst Jan Frich mener sykehusene har ansvaret for å følge opp kreftkirurgi-saken. Foto: Vidar Sandnes

De regionale helseforetakene følger opp overfor sykehusene

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest vil forsikre seg om at alle sykehusene følger opp pasientene.  

Publisert: 2019-03-08 — 06.00

Det er i landets største regionale helseforetak, Helse Sør-Øst RHF (HSØ) at flest pasienter er operert med den nye behandlingsmetoden ved rektumcancer som er stoppet av et samlet fagmiljø.

Fagdirektøren har forsikret seg om at all behandling er stoppet, og vil også følge opp alle sider av saken. Også fagdirektøren i Helse Vest ønsker dialog med fagfolkene i Helse Bergen, Haukeland og andre sykehus i regionen for i felleskap å drøfte hvordan pasientene det gjelder skal følges opp best mulig.

– Ansvar for å følge opp og informere pasientene samt å vurdere om fylkesmannen bør informeres ligger hos det enkelte helseforetak, sier Jan Frich, direktør for Medisin og helsefag i Helse Sør-Øst til Dagens Medisin.

Og han fortsetter:

Han opplyser at HSØ ikke hatt noen rolle i forbindelse med at enkelte helseforetak i regionen på eget initiativ har tatt i bruk operasjonsmetoden transanal total mesorektal eksisjon (taTME).

Skal ikke brukes
– Da Helse Sør-Øst RHF mottok brevet fra faggruppen som anbefalte stans i bruken av operasjonsteknikken, ble dette umiddelbart distribuert videre til alle helseforetak og sykehus som opererer pasienter med kreft i tykk- og endetarm i vår region. Vi har fått bekreftelse på at alle som har brukt metoden, hadde sluttet med å bruke denne, sier Frich.

Og han legger til:

-Vi ba også om og skaffet oss oversikt over antall inngrep som var gjort og antall registrerte komplikasjoner/tidlig residiv.

Også hans kollega i Helse Vest har forsikret seg om at all bruk av metoden er stanset Helse Vest.

– Jeg har tatt dette opp med alle fagdirektørene i vår region. Vi skal ikke gjøre mer av dette nå, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF til Dagens Medisin.

Han svarer slik på spørsmålet om hvordan Helse Vest nå følger opp saken:

– Det er den enkelte institusjon som er ansvarlig for sine pasienter. Jeg vil imidlertid ta opp med fagdirektørene i regionen hvordan vi på en god måte skal følge opp pasientene som er behandlet med denne metoden, sier Schem.

Må til Nye metoder
Begge fagdirektørene mener operasjonsmetoden bør behandles i systemet for Nye metoder før den eventuelt tas i bruk igjen. Sykehusene som har brukt taTME har tidligere sagt til Dagens Medisin at metoden ble innført før Nye metoder ble etablert.

Det mener Schem ikke er til hinder for å melde metoden inn til behandling.

– Denne metoden burde vært meldt. Det er fullt mulig å gjøre det også etter man har begynt med den. Dette er en prinsipielt ny metode. Da skal den enten vurderes i Nye metoder eller starte en studie på bruk av metoden, fastslår Schem.

Frich påpeker at også kirurgiske metoder skal vurderes i Nye metoder.

– Det er behov for økt bevissthet hos alle aktørene om krav til metodevurderinger før nye kirurgiske metoder tas i bruk. Vi har hatt en gjennomgang av dette med fagdirektørene i alle helseforetakene i vår region, og også presisert det ansvaret som helseforetakene har, sier Frich.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!