Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Trygg fødsel

Norge er blant de fremste landene i verden når det gjelder fødselsomsorg. Samtidig skal vi aldri bli for selvtilfreds. Ambisjonene er – og skal være – store for fødselsomsorgen i Norge.

Publisert: 2019-02-14 — 12.54
Torill Eidsheim

Innlegg: Torill Eidsheim, stortingsrepresentatnt for Høyre og medlem i Helse og omsorgskomiteen

DE FIRE regjeringspartiene har i den nylig vedtatte Granavolden-plattformen blitt enig om å gi et løft for jordmortjenesten. Vi vil ha tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. Plattformen viser også at regjeringen vil sikre at Norge utdanner flere jordmødre. Det skal være et helhetlig og trygt fødetilbud i små og store sykehus.

Generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening skriver derimot i Dagens Medisin at «Før statsministeren ber norske kvinner om å føde flere barn, burde hun kanskje sørge for en trygg fødsel?»

SKREMMENDE. Sanitetsforeningens røst burde etter mitt syn ikke benyttes til å skremme norske kvinner til å tro at det ikke er trygt å føde i Norge. Vi kan godt ta debatten om hvordan fødselsomsorgen kan bli enda bedre, men ikke gjennom skremselspropaganda.

Grete Herlofson viser helt riktig til at tallet fødeavdelinger har gått fra 160 til knappe 45 på 40 år. Hennes blogginnlegg har for øvrig overskriften «Tilbake til fortiden». På 1700-tallet var antallet «fødestuer» tilsvarende antallet hjem. Antallet i seg selv sier ingen ting om hvorvidt du som kvinne har et tilbud som sikrer deg en trygg fødsel.

Sanitetsforeningens røst bør etter mitt syn ikke benyttes til å skremme norske kvinner til å tro at det ikke er trygt å føde i Norge

BEVISST UTVIKLING. Reduksjonen i antallet fødeavdelinger er en helt bevisst utvikling og gjennomført nettopp for å sikre høy kvalitet og sikkerhet i tilbudet for fødende kvinner.

Jeg er helt enig i at det er behov for flere jordmødre i kommunene. Det er nettopp derfor vi bygger opp jordmortjenesten. Under denne regjeringen har jordmor-årsverk blitt økt med 46,2 prosent. 1. januar i fjor ble også lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene gjeninnført. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har mottatt over én milliard kroner både i 2017 og 2018.

Jordmortjenesten og barselomsorgen i kommunen er betydelig styrket under denne regjeringen.

GOD ERFARING. Herlofson skriver også om at kvinner utskrives fra sykehus seks timer etter fødselen. Leser man dette helt bokstavelig, får man inntrykk av at dette er standarden. Så her vil jeg presisere at ingen nyfødte barn, mødre og fedre, skal tvinges hjem kort tid etter fødsel. Tidspunktet for utskriving fra sykehus etter fødsel skal tilpasses kvinnens og det nyfødte barnets behov, og skal besluttes i samråd med kvinnen.

Helse Bergen har gjennom mange år hatt god erfaring med at barselkvinner reiser hjem 6–24 timer etter fødsel. Kvinnen følges opp av jordmor fra Kvinneklinikken eller lokalt fra jordmor og helsesøster.

TRYGT OG GODT. At friske mødre og barn kan sendes hjem kort tid etter fødsel er helt greit – men det fordrer at kvinnen og babyen selv er klar for det, og at kommunen har en god jordmortjeneste som kan ta imot dem. Mange av landets gravide følges av jordmor lokalt i sin kommune, og kan reise hjem til samme jordmor for oppfølging etter fødselen. Møte med en kjent jordmor oppleves av mange som trygt og godt.

At det gjøres endringer i fødselstjenesten, er bra. Slike tilbud må utvikles over tid og tilpasses lokale forhold. Vi må også sørge for at endringene blir forbedringer, og at vi har et tjenestetilbud de fødende er fornøyd med.

Det er få steder i verden det er så trygt å føde som i Norge. Derfor er det ingen grunn til å skremme gravide kvinner unødig. Vår fødselsomsorg er i verdenstoppen. Ingen kvinner skal være redd for å føde barn i Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!