Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Arrogansen mot nord er uforståelig

Punktet om Finnmarkssykehuset i regjeringsplattformen mangler utredning, involvering og en faglig begrunnelse – og bidrar kun til avmakt.

Publisert: 2019-02-12 — 13.19
Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

FIREPARTI-REGJERINGENS politisk grunnlag – Granavolden-plattformen – inneholder, som politiske dokumenter flest – flust av uforpliktende formuleringer:

Her er det svært mye som enten skal «vurderes» eller «utredes», for ikke å snakke om ting man ønsker at det skal «legges bedre til rette  for».

Andre områder skal «styrkes», eller så viser man til enkeltfelt man vil «gi et særlig løft».

ett punkt etterlater man imidlertid ingen tvil:

«I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN».

DET er både håpløst og uforståelig å kutte Finnmarkssykehusets automomi uten utredning, involvering eller en bedre faglig begrunnelse.

Regjeringspartiene har yppet til bråk – og fått svar på tiltale
Markus Moe, ansvarlig redaktør

Muligens er det slik at enkeltrepresentanter fra mindre regjeringspartier i vår nordligste landsdel ser på formuleringen som en «seier» –  fordi den kan vise seg å være gunstig – muligens – for befolkningen i Alta.

DETTE er jo en del av politikkens  vesen, at våre folkevalgte ønsker «å levere» på sine hjertesaker. Men beslutninger som Finnmark-punktet i regjeringsplattformen, skaper bare avmakt og politikerforrakt.

Det som kanskje er enda verre: Den gir vann på mølla til påstanden om at helsetjenesten i Nord-Norge blir stemoderlig behandlet.

HELSETJENESTEN i nord har helt spesielle utfordringer. Det handler om avstander, natur, vær og vind, befolkningsgrunnlag, økonomi og rekruttering av personell.

Finnmark er et kapittel for seg selv, annerledes enn alt annet i vårt langstrakte land.

REGJERINGENS regionreform har allerede satt sinnene i kok i vår nordligste landsdel. På mange politikkområder viser utkantene en manglende tillit til byene, og særlig trøblete er forholdet til hovedstaden, sentralmakten og det som foraktelig omtales som   «eliten».

Fenomenet er enda sterkere i en del andre land, men gjør seg også gjeldende i Norge. Sentrum-periferi-konflikten rokker ved tilliten til at vi vil hverandre det beste i landet vårt.

Det er neppe ment slik – og muligens vil ikke effekten bli slik heller – men formuleringen hvor Finnmarkssykehuset legges under UNN, kan kun leses i en slik kontekst:

Den er sentraliserende, og fjerner automomien fra Finnmark.  

PUNKTET i regjeringsplattformen kom svært overraskende på både Helse Nord-ledelsen, UNN-ledelsen og ledelsen ved Finnmarkssykehuset HF, ifølge våre kilder.  

– Jeg har ikke hørt dette lagt frem som et konkret forslag før det ble presentert i regjeringsplattformen, sa blant annet UNN-direktør Anita Schumacher til Dagens Medisin.

At helseminister Bent Høie (H) tirsdag er reist til Tromsø og Finnmark for å roe gemyttene og snakke med «berørte», viser jo hvor håpløs prosessen i denne saken har vært.

I OVER ti år har man diskutert hvordan sykehusstrukturen i hovedstadsområdet skal være. Nå går det imot nye utredninger om Ullevål sykehus, fordi beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig utredet.

I Finnmark kan man imidlertid legge ned et sykehus etter en kollokviegrupppe på Hadeland.

MAN skal ha en rimelig dårlig kontakt med grasrota i vår nordlige landsdel når man kutter et sykehus’ autonomi med ett pennestrøk og tenker at «dett var dett».

Regjeringspartiene har yppet til bråk – og fått svar på tiltale.

Som om ikke norsk helsetjeneste hadde utfordringer nok som det var allerede, så velger altså regjeringen å skape seg et helt nytt problem – tilsynelatende ut av ingenting.

DET er uklokt, arrogant og uforståelig.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Uforståelig? (fastlege SRH) 13.02.2019 19.55.39

  Helseforetak er ikke sykehus. Mens et sykehus skal imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester, skal et FORETAK gjøre det som er lønnsomt. Det ligger i kortene at denne NPM/GPM-modellen produserer andre avgjørelser og prioriteringer enn det folkestyret ville gjort. HOD har i 16 år styrt etter markedsøkonomiske prinsipper. Dette forsterkes ved at Kvinnslandutvalget konkluderte som de gjorde. På tross av motforestilliniger, evalueringsrapporter og gapet mellom intensjoner og konsekvenser, så får NMP-arkitektene fortsette. Nylig har fletallsregjeringen vedtatt at de 4 statlige RHF stadig «mister» flere pasientsykehus for at godt betalte helsebyråkrater skal sitte og overstyre feks. fra Helse Midt eller UNN. Det er i dag dokumentert store nasjonale forskjeller, fordi hver region bygger opp sine tilbud, og der bostedsadresse skal avgjøre hvilke medisiner og behandling syke får tilgang til. Hvor er brukerstmmene, SAMVALG, grasrota og fastlegene blitt av i PASIENTENS HELSEVESEN?

 • Lege 15.02.2019 19.05.59

  Pasientens helsevesen er en av grunnpilarene til NPM. Så her kan det være diskrepans mellom intensjon og forventning.

 • Jens Tobias 13.02.2019 16.19.28

  Helseforetaksloven fremstår like arrogant/ udemokratisk som regjeringen. Organiseringen av sykehusene gikk fra den demokratiske fylkeskommunale modellen der helseinstitusjonene ble sett på som en del av forvaltningen, til en bedriftslignende modell. Det øverste styrende organ foretaksmøtet har lukkede møter der møteinnkalling med saker til behandling ikke blir offentliggjort. Møteprotokollen blir offentliggjort etter møtet. Styremedlemmer i regionale helseforetak og helseforetak har forpliktet seg til samfunnsoppdraget som er å forvalte og føre tilsyn med at helseforetaket holder seg innenfor de økonomiske rammer som Stortinget har bevilget. Styremedlemmer blir utpekt av eier (statsråden og det regionale helseforetak). Styremedlemmer kan kastes fra sitt verv uten begrunnelse. Stortingsrepresentanter som sådan kan ikke «blande» seg inn i driften av helseforetak Loven er lite transparent fordi den bedriftslignende organiseringen ikke tar nok høyde for regler for åpenhet.

 • N.N 12.02.2019 16.12.46

  Høie har fått så mange råd om og bytte ut sine oldtids rådgivere at halvparten kunne vært mer en nok men likevel plasserer han dem inn i sitt rådgiverkorps uten tanke på at de er ute av dato. Nå må helsministeren ta til vetet eller havner han midt i et sint folk med gule vester.

 • Finn 12.02.2019 14.22.54

  Meisterstück fra redaktøren i Dagens medisin!!!

 • Kjell O.Skavdal 12.02.2019 14.07.43

  Flott av Markus Moe! Innertier!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!