Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Oppklarende fra KS

Det har lenge vært Legeforeningens politikk at journalløsninger skal bygges og baseres på krav til felles arkitektur, åpne standarder og grensesnitt.

Publisert: 2019-01-23 — 12.53
Marit Hermansen

Innlegg: Marit Hermansen, president i Legeforeningen

LEGEFORENINGEN OG KS er i en konstruktiv dialog om hvordan vi skal nå målet om Én innbygger – én journal. Samtidig har vi vært tydelig på at en stor kommunal felles løsning vil ha en svært høy risiko – og begrenset verdi.

Uansett hvordan man velger å se det, er anbefalingen fra Direktoratet for e-helse om å gjennomføre konseptvalg 7, i realiteten det samme som å gjennomføre konseptvalg 9 fra 2015. Dette konseptvalget frarådet direktoratet den gangen sterkt på grunn av en netto nåverdi på minus 6,6 milliarder kroner.

SKARP KRITIKK. Etter at de regionale helseforetakene (RHF-ene) høsten 2015 ga klar beskjed om at de ikke ville være med i nasjonal felles løsning som bandt sammen både første- og andrelinjetjenesten, slik Direktoratet for e-helse hadde anbefalt, ble en nasjonal kommunal løsning allikevel svaret. Løsningen ble beskrevet som et «startpunkt» og en «utviklingsretning».

Holte Consulting har fulgt opp med skarp kritikk av den nye konseptvalgutredningen. I redegjørelsen viser de at dette valget faktisk vil kreve styring og overstyring av flere tusen små og store helsevirksomheter for å tvinge dem med.

GLEDELIG. Holtes innvendinger er ikke detaljer: 17 milliarder kroner for høyt gevinstanslag – og gevinstene er i stor grad basert på gjetninger. I tillegg har ikke utredningen veiet det anbefalte konseptet opp mot mindre inngripende løsninger med like god samhandlingsfunksjonalitet.

Derfor er det gledelig å se at også KS nå ønsker en utvikling som vil ha langt lavere risiko enn en stor anskaffelse og som ikke skroter alt vi har i dag, til fordel for innføring av ett eller noen få nye systemer (DM 14.1).

Konkrete forslag som dette vil føre oss raskt til de smarte veivalgene – og ikke ut i enda flere år med utredninger

SMARTE VALG. Dette har lenge vært Legeforeningens politikk: Å bygge journalløsninger basert på krav til felles arkitektur, åpne standarder og grensesnitt. Da vil vi få mange leverandører som konkurrerer, vi unngår monopolsituasjoner og innlåste løsninger.

Det er nettopp tydelige og konkrete forslag som dette som må inn i det pågående offentlige utredningsarbeidet. Det vil føre oss raskt til de smarte veivalgene – og ikke ut i enda flere år med utredninger. Det er en utvikling som både pasienter og helsepersonell fortjener.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!