Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FASTLEGE-BESØK: KUPP fortsetter sitt arbeid, og nå er arbeidet vitenskapelig publisert. Her var det lege Marianne Aadal ved Gildheim legesenter i Trondheim som våren 2015 fikk besøk av farmakolog og allmennmedisiner Roar Dyrkorn. Foto: Marius Tvinnereim

FASTLEGE-BESØK: KUPP fortsetter sitt arbeid, og nå er arbeidet vitenskapelig publisert. Her var det lege Marianne Aadal ved Gildheim legesenter i Trondheim som våren 2015 fikk besøk av farmakolog og allmennmedisiner Roar Dyrkorn. Foto: Marius Tvinnereim

Fastlege-besøk endret forskriving

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon bidro til stor forbedring i riktig bruk av NSAIDs hos fastlegene.

Resultatene etter kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) hos fastleger er nylig publisert i European Journal of Clinical Pharmacology.

Metoden er basert på den internasjonalt anerkjente metoden academic detailing, og går ut på at en farmasøyt eller lege fra RELIS eller klinisk farmakologi har en faglig gjennomgang av et terapiområde én-til-én i 20 minutter med en fastlege på legens kontor.

Målet: mindre Voltaren
Den første kampanjen ble gjennomført i 2015 i Trondheim og Tromsø. Hovedbudskapet i kampanjen var man bør unngå COX2-hemmere og diklofenak (voltaren) fordi disse har flest kardiovaskulære bivirkninger. Skal det forskrives et NSAID (smerte – og betennelsesdempende medisin), bør førstevalget være naproxen, siden denne substansen har færrest slike bivirkninger.  

– KUPP-metoden er utviklet på Harvard i 1980-årene og har spredt seg utover og brukes i dag mye i USA, Canada og Australia. Vi har adoptert og tilpasset metoden til norske forhold. Ideologien bak er å bruke samme kommunikasjonsstrategi som legemiddelselskapene bruker i sin markedsføring, men at man i stedet for å selge et produkt, gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon for å bidra til riktigere bruk, sier allmennmedisiner Roar Dyrkorn, overlege ved St. Olavs Hospital.

Riktigere bruk
Etter de 20 minutters lange fastlegebesøkene ble forskrivingen av diklofenak redusert med henholdsvis 16 og 18 prosent i Tromsø og Trondheim sammenlignet med resten av landet.

– Det førte til en kraftig nedgang, samtidig som bruken av naproksen gikk opp tilsvarende. Det ga altså ikke en nedgang i totalforbruket, men førte til riktigere bruk, sier Dyrkorn.

Senere har RELIS i samarbeid med avdelingene for klinisk farmakologi ved de store sykehusene gjennomført kampanjer om riktigere bruk av antibiotika og behandling av diabetes type 2. 2000 fastleger fikk i 2016 og 2017 besøk med kampanjen «Riktigere bruk av antibiotika». Høsten 2018 mottok over 1100 fastleger besøk med diabetes-kampanjen, og arbeidet forsetter ut i 2019.

Ny kampanje kommer
– Vi planlegger også å lansere en ny kampanje i 2019. Temaet for denne er ikke bestemt enda, men vil ta utgangspunkt i ønsker fra fastlegene selv, sier Dyrkorn.

Han viser til at tilbakemeldingen fra fastlegene er like gode som før.

– I alle kampanjene vi har gjennomført, har legene vært svært fornøyde med besøkene, og 98-99 prosent av dem som har tatt mot besøk, svarer i evalueringen at de ønsker å motta nye besøk innen andre terapiområder.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Vidar Rødsjø 07.01.2019 19.54.30

  Jeg fikk Atrieflimmer/,høyt blodtrykk av Arcoxia 120 mg /90 mg etter bruk av denne mot knesmerte fra 2013 til 2016. Da jeg kom på samme legekontor i Mars 16 slettet de uten å fortelle årsaken. NPE og sakkyndig kardiolog kom Nov 2018 frem til at jeg må bære følgen av bivirkningen. Etter dette har jeg nå kuttet ut Marevan mindre enn 2 uker etter ablasjon på hjerte. Årsaken er bivirkninger av Marevan og fare for blødning. Om jeg får blødning så er jeg ut fra svaret NPE gav ang Arcoxia selv ansvarlig om noe skjer. Takk alle for at Dere uforsvarlig ber pasienter om å ikke lese pakningsvedlegg.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!