Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
JA TAKK: – Artikkelforfatteren vil at helsedataene hans skal være tilgjengelig på helsenorge.no for legene som skal behandle ham. Montasje: Andreas Moan

Hvem eier pasientens data?

Hvorfor kan ikke jeg selv bestemme at mine ulike leger skal ha tilgang til alle mine data – uansett hvor de er? Se til Tsjekkia, som har innført en godkjenningsknapp for bruk av pasientens helseinfo.

Publisert: 2018-12-12 — 11.05
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Andreas Moan

Innlegg: Andreas Moan, pasient og lege

GOD PASIENTBEHANDLING fordrer at behandleren vet hva som feiler pasienten, hva som feilte pasienten tidligere, hvilke behandlinger som andre leger og sykehus har prøvd, hvordan de virket – og hvorfor de eventuelt ble avsluttet. Hvorfor er dette så vanskelig å få til?

Hvem eier egentlig mine data og min journal?  Jeg har hørt en erfaren helsejurist si at i utgangspunktet er det ingen som eier selve pasientjournalen, men at det er rettigheter og tilgang til journalen som eies. Sykehuset har rett til å lagre og bruke data om meg. Fastlegen har rett til det samme. Jeg har rett til å lese dem. Men ingen har rett til å dele.

EN KNAPP PÅ HELSENORGE.NO! I 2018 trenger vi ikke diskutere hvem som eier mine data eller min journal. Det er det jeg som gjør. Pasienten eier sine egne data i pasientens helsetjeneste, hvordan skulle det ellers være?

Derfor ønsker jeg meg en knapp på helsenorge.no.

Vi må snart tenke nytt om personvern. Og vær så snill: Ikke vern meg i hjel!

SE TIL TSJEKKIA! Hvorfor skal ikke jeg som bruker mange ulike leger, bestemme at de skal ha tilgang til alle mine data uansett hvor de befinner seg? En godkjenningsknapp for bruk av helsedata finnes for eksempel i Tsjekkia. Der har de fleste med kroniske sykdommer krysset av.

Er det ikke slik at en slik praksis kunne ha fjernet en av de største hindringene for at informasjonen virkelig følger pasienten? Hvorfor kan jeg ikke få knappen min? Alle helsepersonell har sitt unike ID-nummer – og jeg vil gjerne ha en mail fra systemet når noen har vært inne i min journal.

TENK NYTT! Vi må snart tenke nytt om personvern. Som diabetiker får jeg heller ikke lov til å overføre mine blodsukkermålinger til min diabetessykepleier – blant annet fordi personvernet ikke er godt nok ivaretatt.

Jeg har en livlig fantasi, men jeg er ikke i stand til å bekymre meg for hva noen kan misbruke blodsukkermålingene mine til? Jeg er derimot godt i stand til å bekymre meg over at jeg ikke får den hjelpen jeg trenger til å håndtere min diabetes. Det betyr nemlig litt dårligere livskvalitet, litt større fare for komplikasjoner og litt kortere levetid.

Vær så snill: Ikke vern meg i hjel!

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 13.12.2018 10.48.19

  Svært lite reflektert og lite kunnskapsrikt mht. hvilke problemer vi har mht. helsepersonell med uegnede personligheter og verdier: psykologisering, bagatellisering, fordommer osv. på bakgrunn av tilstandene pasientene har. Disse antakelsene om pasientene ligger til grunn for vurderingene, dvs. forutinntatt synsing. I følge helsetjenesteforskere koster dette menneskeliv og skade hver eneste dag. I en ideel verden kunne helsepersonell ha tilgang til opplysninger. I den virkelige verden er det opphopning av mennesker med uegende personlighetstrekk som jobber i helsevesenet (autoritære, rigide, dårlig mentaliseringsevne, lite empati, skråsikre, dårlig ktr. over temperament osv.) Diabetes er ikke lavstatustilstand som skaper fordommer. Spør noen som har holdt på å bøte med livet fordi de er kvinner- kvinner rammes hyppigere enn menn- som har ryggtilstand og som ender opp kritisk syke fordi det bare bli antatt - uten skikkelig anamnese el. us- at det er funksjonelt - v/subileus+ nekroser

 • lege 13.12.2018 12.01.24

  Spot on. Det er utbredt problem, jf. hva Norsk pasientforening kalte "Det skjulte monsteret i helsevesenet" mht. lovbrudd mot pasienter. Det er også svært mye feil i journalene nettopp på bakgrunn av fordommer, pasienetene ikke får kommet til orde osv. Det er mye tryggere at disse dårlig kvalitetssikrede journalene med "synsing" ikke følger pasientene og gjør nok et helsepersonell forutinntatt. Det er traumatisk for pasienter som stadig opplever mistro på bakgrunn av kjønn, alder, tilstander: kvinner med høyere utdanning, kvinner med lavere utdanning, kvinner som er middelaldrende,kvinner med tilstander som gir smerte, f.eks. ryggskader, hodepine, kvinner som har psykiske lidelser- oi- veldig mye kvinneproblem. Så denne forfatteren av teksten - som mann med høy stilling og i maktposisjon og ikke lav-statustilstand som bruker seg selv som eksempel - blir lite troverdig.

 • Jon Aarbakke 12.12.2018 17.58.49

  Tiltredes!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!