Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Mot dokumentert fremtid for smertemedisinen

Det er et mål at det i fremtiden blir leger med dokumentert kunnskap og erfaring som får tildelt hjemler i smertemedisin – og at kompetansen vil finnes både hos fastleger og ved sykehusavdelinger av alle slag.

Publisert: 2018-11-11 — 05.40
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Unni Kirste

Innlegg: Unni Kirste, pensjonert lege, spesialist i gyn/obst og leder av Legeforeningens sakkyndige råd for kompetanseområdet i smertemedisin

FLERE INNLEGG i Dagens Medisin (16 og 17/2018) og på DM-nett (3. oktober), vedrørende fremtidig plan for avtalehjemler i Helse Sør-Øst, har tatt opp situasjonen for pasienter med langvarige smerteplager.

Pasientene det dreier seg om, har ofte langvarige, sammensatte plager som er vanskelige å behandle, og som fører til sterk funksjonsnedsettelse.

FREMSKRITT. Det er fremdeles mangel på sikker kunnskap om årsaker og hvilke behandlingstiltak som kan bedre situasjonen for de enkelte pasienter, men i de senere år har systematisk forskning og økt satsing ført til fremskritt.

Myndigheter, utdanningssentre og helseforetak satser mer på at pasienter skal få tilgang til best mulig hjelp, både via tverrfaglige smertesentre og -smerteklinikker, men også ved å øke kompetansen på alle nivåer i helsetjenesten.

UTVIKLING. Problemet omfatter altfor mange pasienter til at alle kan behandles av spesialisthelsetjenesten: Primærhelsetjenesten må settes i stand til å hjelpe pasientene, både for å unngå at smertetilstandene får utvikle seg videre og for å ta hånd om dem som allerede har fått store problemer. Ved flere universiteter og høyskoler og innen de faglige miljøer arbeides det med nye og forbedrede tverrfaglige utdanningsprogrammer, både for grunnutdanningene og som videre- og etterutdanninger.

Legeforeningen utvikler nå utdanning som fører til godkjenning i «kompetanseområde i smertemedisin» for leger med alle typer spesialistkompetanse i bunnen

Som både Helse Sør-Øst og Audun Stubhaug med kolleger har understreket, kan man ikke lenger knytte behandlingen bare til spesialister i anestesi, og heller ikke bare ved de tverrfaglige smerteklinikkene.

UTREDER NY UTDANNING. Smertepasienter finnes i alle medisinske felt og trenger hjelp fra helseprofesjonelle med ulik kompetanse, dog med økt kunnskap om smerte som fenomen og hvordan pasientene kan, og skal, behandles. Det er et mål at det i fremtiden blir leger med dokumentert kunnskap og erfaring som får tildelt hjemler i smertemedisin – og at kompetansen vil finnes både hos fastleger og ved sykehusavdelinger av alle slag.

Som et ledd i dette arbeidet utvikler Legeforeningen nå utdanning som fører til godkjenning i «kompetanseområde i smertemedisin» for leger med alle typer spesialistkompetanse i bunnen – og samarbeider med andre profesjonsutdanninger for å bedre tverrfaglighet i tjenesten.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har tidligere jobbet ved Smertesentrene på St. Olavs hospital og ved OUS. Hun ledet også Norsk smertemedisinsk forening (NFSM) fra 2008 til januar 2018. NFSM er en spesialforening innen Den norske legeforening og forberedte opprettelsen av kompetanseområdet smertemedisin.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!