Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mister behandling utenfor sykehus

Det foreligger ikke faglige vurderinger som kan støtte en nedleggelse av tilbudet om smertemedisinsk behandling i Helse Sør-Øst.

Publisert: 2018-09-29 — 05.44
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Wenche Sabel

Innlegg: Wenche Sabel, praktiserende spesialist i anestesiologi og smertemedisin ved Smertemedisinsk Institutt (SMI) i Oslo
Tore Hind Fagerlund, dr.med. og praktiserende spesialist i anestesiologi og smertemedisin, ved Smertemedisinsk Institutt (SMI) i Oslo

I DAGENS MEDISIN (15/2018) tegner Gro Vik Knutsen og Jan Frich i Helse Sør-Øst et rosenrødt bilde av den nye regionale planen for avtalespesialistområdet. I punkt 7.14 finner vi at det regionale helseforetaket skal sørge for tilstrekkelig kapasitet til ivaretakelse av denne pasientgruppen.

Det synes ulogisk at HSØ her bekrefter sitt «sørge for»-ansvar samtidig som foretaket nedlegger eksisterende tverrfaglige avtalehjemlede smerteklinikker.

DE SVAKESTE. Pasientgruppen vi snakker om, er ofte de svakeste; de eldre, de kronisk syke, de ubemidlede, pasienter med invalidiserende smertetilstander og pasienter med psykososiale problemer. Hovedparten er kvinner. Det foreligger ingen konsekvensutredning. Man vet ikke hvor mange pasienter dette kan dreie seg om. Vi vet imidlertid at inntil 50 prosent av pasienter som kontakter fastlege, har smerter som hovedsymptom.

Vi vet også fra undersøkelsen «Pain in Europe» (prof. Breivik & all/2006) at den norske befolkningen ligger i europatoppen for forekomst av alvorlig og underbehandlet smerte.

Tore Hind Fagerlund

OPPFØLGING. Pasienter som henvises til smerteklinikkene, er dem som fastlegene ikke selv kan behandle. Det dreier seg om pasienter med kroniske smerter på bakgrunn av sykdommer som trigeminusnevralgi, helvetesild, migrene, sympatisk refleksdystrofi, klasehodepine, ortopediske lidelser, kreft og følgetilstander etter kreftbehandling, traumer, infeksjoner, kirurgi og mange andre alvorlige smertetilstander.

I dokumenter fra Norsk Smerteforening er det lagt føringer for at smertepasienter som kommer til en universitetspoliklinikk, skal få tilbud om to til tre konsultasjoner, og deretter skal oppfølging og behandling overføres til fastlegene. Dette til tross for at fastlegeordningen er under sterkt press. Kroniske smertepasienter trenger ofte, for å ha verdige liv, kontinuerlig oppfølging ved smerteklinikker. Deres behov kan sammenlignes med behovene til pasienter med kroniske hjerte og lungesykdommer, hvor behandling og lindring/palliasjon går arm i arm. Mange av dem klarer å holde seg i jobb på grunn av at de får kontinuerlig medisinsk oppfølging.

Det foreligger ikke faglige vurderinger som kan støtte en nedleggelse av tilbudet om smertemedisinsk behandling i Helse Sør-Øst

RASERING. Regionplanen har vært til høring i flere instanser. Ingen av Legeforeningens undergrupper støtter forslaget. Fastlegeforeningen har protestert. Pasientforeningene har sendt sine protester.

Det foreligger ingen konsekvensutredning av hva vedtaket gjør med pasientenes behandlingstilbud, men det foreligger aldersfremskrivninger som forteller om en stadig økende eldre befolkning. Det som nå skjer, er en rasering av helsetilbud til svake grupper og synes ikke å være i tråd med verdier i et moderne, norsk helsevesen. Vi ber derfor Helse Sør-Øst å revurdere vedtaket om utfasing av smertemedisinske hjemler slik at tilbudet til pasientgruppen kan bestå.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege 01.10.2018 13.11.52

  Skammelig! Disse pasientene blir møtt med en uvitenhet og mye regelrett drittholdninger i helsevesenet. Nå skal de altså miste eneste mulige tilgang på kompetent hjelp. Smerteklinikken ved Rikshospitalet fungerer heller variabelt mht. holdninger og tilgang til hjelp. Spesielt vet jeg at pasienter med muskelskjelett-tilstander (rygg osv.) møter mangel på kunnskap og ditto dårlige holdnigner ved Rikshospitalet- av type bagatellisering og psykologisering. Flere pasienter har blitt møtt med mistro til sitt eget tankeinnhold; de måtte jo ha katastrofetanker- i henhold til studiene.... i stedet for å være takknemlig for alle problemer som pasientene ikke har. Rigid- og nå forsvinner vel da eneste alternativ utenom samlebåndet på Rikshospitalet- hvor pasientene egentlig bare får en stigmatiserende merkelapp: "smertepasient" - og ikke noe hjelp.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!