Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
STUDERER NYRENE: Det er nå flere studier som undersøker effekten blodsukkersenkende legemidler har mot nyresykdom. Foto: Colourbox

Blodsukkersenkende legemiddel beskytter mot nyreskade, ifølge studie

En studie presentert på diabeteskongressen EASD onsdag viste effekt av medikamentet lixisenatid for type 2-pasienter med makroalbuminuri.

Publisert: 2018-10-03 — 15.29

BERLIN/EASD 2018: Nye data fra ELIXA-studien, presentert på EASD og publisert i The Lancet Diabetes & Endocrinology, viser hvordan det blodsukkersenkende legemiddelet lixisenatid (Lyxumia) kan forsinke eller stoppe skade på nyrene hos pasienter med makroalmuninuri. Dette er forhøyet nivå av proteinet albumin i urinen – som kan indikere nyreskade hos type 2-diabetespasienter.

Mer enn 6000 pasienter
Studien var placebokontrollert, og randomiserte pasienter med type 2-diabetes som hadde hatt en nylig hjertehendelse, til enten lixisenatid eller placebo i tillegg til standardbehandling, for å undersøke kardiovaskulær sikkerhet.

Totalt inkluderte studien mer enn 6000 pasienter. 19 prosent av disse hadde mikroalbuminuri – definert som albumin/kreatinin-ratio i urinen på mellom 30 og 300 milligram per gram. Syv prosent hadde makroalbuminuri – albumin/kreatinin-ratio på mer enn 300 milligram per gram.

Grensesignifikant for nye tilfeller
Gjennom de nye analysene har man undersøkt forskjellen i den prosentvise reduksjonen i albumin/kreatinin-ratioen i urinen mellom dem som fikk lixisenatid og dem som fikk placebo. Blant pasientene med mikroalbuminuri var forskjellen 21,1 prosent – på grensen til et statistisk signifikant funn. Blant dem med makroalbuminuri fant man en statistisk signifikant forskjell på 39,2 prosent.

Lixisenatid ble også forbundet med redusert risiko for nye tilfeller av makroalbuminuri med 16 prosent – et resultat som også ligger i grenseland for statistisk signifikans.

Trenger nye studier
Lixisenatid tilhører legemiddelklassen GLP-1-analoger. ELIXA-studien er én i en rekke kardiovaskulære endepunktstudier for legemidler i denne klassen. Ifølge førsteforfatter Marcel Muskiet ved Universitetet i Amsterdam, taler ELIXA-dataene for at det trengs dedikerte studier på nyreendepunkter for legemidlene i denne klassen.

– Denne effekten ser man stort sett for alle GLP-1-analoger. Disse dataene er veldig på linje med resultatene man har sett i LEADER og SUSTAIN-6, med noen av de andre GLP-1-analogene. Effekten på nyresystemet bør sees nærmere på i videre studier, sier Muskiet.

Studiene LEADER og SUSTAIN-6 undersøkte effekten ved de to GLP-1-analogene liraglutid (Victoza) og semaglutid (Ozempic).

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!