Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
ÅTTE LEGEMIDLER PÅ AGENDAEN: I mandagens møte i Beslutningsforum, som ledes av Stig Slørdahl, ble det tatt beslutning om i alt åtte legemidler. Bildet er tatt i et tidligere møte. Arkivfoto

Beslutningsforum sa ja til ett og nei til syv legemidler

For høye priser er hovedbegrunnelsen til at Beslutningsforum sa nei til syv legemidler. Bare ett legemiddel fikk et betinget ja til innføring.

Publisert: 2018-09-24 — 16.10

På mandagens møte i Beslutningsforum ble det tatt beslutning om hvorvidt åtte legemidler kan innføres i det offentlige helsevesenet.

Bare ett legemiddel fikk betinget ja til bruk, mens syv legemidler fikk nei, i all hovedsak på grunn av for høye priser, ifølge nyemetoder.no.

Benralizumab (Fasenra) kan brukes ved behandling av alvorlig eosinofil astma frem til det gjennomføres et anbud. Medikamentet kan bare forskrives av spesialist i lungesykdommer og ut ifra visse kriterier. Les mer om kriteriene her.

Fikk nei
Legemiddelet dupilumab (Dupixent) innføres ikke som behandling ved alvorlig atopisk dermatitt. Dokumentasjonen er god nok, men behandling er for dyr, var konklusjonen.

Nok et hudlegemiddel fikk nei: Iksekizumab (Taltz) innføres ikke som behandling av plakkpsorias fordi det allerede finnes alternativ behandling for denne pasientgruppen, og fordi prisen på Taltz er høyere enn disse.

Samme argumentasjon ligger til grunn for nei til én-tablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) som kombinasjonsbehandling av HIV-pasienter.

Usikker dokumentasjon
For høy pris er også begrunnelsen for nei til darvadstrocel (Alofisel) til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom. I tillegg til for høy pris, er det også knyttet usikkerhet til dokumentasjonen.

Methoxyflurane (Penthrox) innføres ikke som andre- eller tredjelinjebehandling av akutt, moderat til alvorlig smerte. Beslutningsforum mener metoden for kostbar og at det er uklart hva legemiddelet vil kunne erstatte.

Benmargskreft
Også lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason har en for høy pris, ifølge Beslutningsforum, men kan innføres til pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose (benmargskreft), hvor transplantasjon ikke er aktuelt og når standardbehandling med kombinasjonsregimet bortezomib/melfalan/prednisolon ikke kan gis.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!