Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
PAPIRARBEID: I en spørreundersøkelse oppgir halvparten av de spurte legene at 10-20 prosent av de daglige arbeidsoppgavene deres kunne vært utført av andre ikke-medisinere. Foto: Getty Images

Halvparten av legene bruker inntil én dag i uken på «unødvendige oppgaver»

Det viser en studie fra NTNU blant over 500 leger.

Publisert: 2018-08-13 — 06.00

Forskere ved St Olavs hospital har undersøkt i hvilken grad norske sykehusleger opplever at de utfører «unødvendige oppgaver», det vil si oppgaver som de mener kunne vært overlatt til andre.

– Basert på rapporter fra leger om at det er mye administrativt papirarbeid, så forventet vi en viss andel, men vi ante ikke at omfanget ville være så stort, sier Lise Tevik Løvseth, forsker ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved institutt for psykisk helse ved NTNU.

10-20 prosent av oppgavene
Hun leder den internasjonale forskningsstudien HOUPE, som dette arbeidet er en del av. Studien er nylig publisert i BMC Health Services Research. Her oppgir halvparten av de spurte legene at 10-20 prosent av de daglige arbeidsoppgavene kunne vært utført av andre.

– Det tilsvarer omlag én arbeidsdag i uka, påpeker Løvseth.

FORSKEREN: Lise Løvseth ved NTNU og St. Olavs Hospital. Foto: Privat

Syv prosent oppgir at hele 31 prosent av arbeidsoppgavene oppfattes som «urimelige» eller unødvendige. Datainnsamlingen ble utført i 2012 blant i overkant av 500 norske leger.

Knyttes til sykdom
Forskerne har også undersøkt hvordan mengden av «unødvendige oppgaver» påvirker stressnivået og forekomsten av sykdom.

– Vi vet at opplevelsen av unødvendige og urimelige arbeidsoppgaver kan ha sammenheng med psykososiale faktorer, stress og helse blant ansatte. Vi fant at leger som rapporterer om høy andel unødvendige arbeidsoppgaver også i større grad rapporterer sykenærvær, som vil si at de går på jobb med sykdom der de ville ha sykemeldt en pasient, sier Løvseth.

Les også: Tre av fire leger jobber når de er syke

Forskerne konkluderer med at høy andel av unødvendige arbeidsoppgaver kan føre til negativ arbeidsatferd, slik som sykenærvær, og knytter dette til at den totale arbeidsbelastningen blir for stor.

– Bør se på oppgaveoverføring
– Hva kan sykehusledelse og helsemyndigheter lære av denne studien?

– Leger er den best betale arbeidsgruppen med ansvar for kjerneproduksjonen ved sykehuset, samtidig som de er relativt få i forhold til totalt antall ansatte ved sykehuset. Derfor er det viktig å bruke den kjernekompetansen viktig for optimal ressursbruk, men også for å forebygge stress og uhelse. Derfor bør man se på om for eksempel visse administrative oppgaver kan allokeres til kolleger i andre yrkesgrupper. Det som leger opplever som unødvendig, kan være en positive kjerneoppgaver for kolleger i andre yrker, sier Løvseth.

Den norske studien skiller seg ikke vesentlig fra tilsvarende spørreundersøkelser i andre europeiske land. Nå ønsker forskerne å gå videre for å undersøke konkret hvilke oppgaver legene reagerer på, og hvilke yrkesgrupper som kan avlaste dem.

– Vi vil også se nærmere på om det er arbeidstid brukt på oppgavene eller selve innholdet som oppleves mest problematisk, sier Løvseth.

Relaterte saker
Ny undersøkelse: Sykehuslegene er engasjerte og motiverte – opplever lav involvering
Krever handling for fastlegeordningen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Richard Farsund 17.08.2018 15.14.19

  Hvilke «unødvendige arbeidsoppgaver» refereres det her til?

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!