Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Helse Møre og Romsdal

Akuttsykehuset i Molde blir forsinket

Byggestart for nytt akuttsykehus på Hjelset i Molde blir trolig rundt ett år forsinket. – Uheldig for ansatte og innbyggere, sier Espen Remme, administrerende direktør ved Helse Møre og Romsdal.

Annons:

Egentlig skulle byggestart for det nye sykehuset være november 2018.
Slik blir det ikke.

Isteden kommer en ny anbudskonkurranse til høsten. Konkurransen er avsluttet fordi tilbudene som kom inn lå for høyt i pris.

Leit for befolkning og ansatte
Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, anslår i styrepapirene at avlysningen av konkurransen kan føre til at byggestart blir rundt ett år forsinket.

Egentlig skulle sykehuset stått klart høsten 2022.

– Det er leit og uheldig både for befolkningen og de ansatte i Nordmøre og Romsdal at prosjektet blir forsinket. Ansatte i Molde og Kristiansund lever med en krevende driftssituasjon og deler av sykehuslokalene er ikke lenger gode nok. Vi ønsker å sikre at forsinkelsene i prosjektet blir så små som mulig, sier han til Dagens Medisin.

Mer støy?
Det har vært stor strid rundt plasseringen av det nye akuttsykehuset.

– Hvor uheldig er det at det nå oppstår mer støy?

– Gjennom planleggingen av sykehuset har vi opplevd økende tilslutning og støtte både fra ansatte, brukere, politikere og befolkningen. Selv om avlysningen av konkurransen har skapt uro så er jeg trygg på at grunnlaget som er lagt er solid og vil bidra til en god prosess videre, sier Remme.

To tilbydere
Bare to tilbydere var med, Skanska AS og BetonmastHæhre AS. Dette var en totalentreprise, altså at én stor entreprenør skulle ha ansvar for byggingen av hele akuttsykehuset.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket oss at flere entreprenører var med i tilbudsfasen, men vi vurderte at det var tilstrekkelig konkurranse. Tilbyderne er solide nasjonale entreprenører og leverte tilbud som var godt gjennomarbeidet, men tilbudene lå vesentlig høyere i pris enn forventet, sier Helle Jensen, prosjektdirektør ved Sykehusbygg, som skal gjennomføre slike anbudsprosesser på vegne av sykehusene i Norge.

God dialog
Hun sier at det var en god dialog med entreprenørene i forhandlingene, og at de kom med mange innspill til kostnadsreduserende tiltak.

– Vår vurdering var likevel at vi ikke ville greie å redusere tilbudene tilstrekkelig. Endringsforslagene ville gått utover innholdet i konkurransegrunnlaget, og ville utgjort vesentlige endringer i prosjektet.

– Vil det nye akuttsykehuset bli av bygningsmessig dårligere kvalitet enn det var lagt opp til i det første anbudet?

– Vi skal sikre et framtidsretta akuttsykehus og at bygget får en god kvalitet med lang levetid både for pasienter, pårørende og de ansatte. Konkret hvilke grep vi vil gjøre er det for tidlig å si noe om, sier Jensen.

Innenfor 4,3 mrd
Styringsrammen for prosjektet er 4,3 milliarder. Remme sier helseforetaket forholder seg til denne rammen.

– Kalkylene er gjort av Sykehusbygg. De har brukt anerkjente metoder for å vurdere kostnader på sykehusprosjekter, sier han.

Nå jobber helseforetaket og Sykehusbygg med å forberede et nytt beslutningsgrunnlag.

– Vi vurderer nå ulike entrepriseformer, anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag. Ny styresak blir lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal i høst, sier Jensen.

 

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!