Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KRONISKE LIDELSER: Blant annet det å ha en kreft, og spesielt en psykisk lidelse, øker sannsynligheten for hyppige besøk på legevakt. Illustrasjonsfoto: Arkiv

KRONISKE LIDELSER: Blant annet det å ha en kreft, og spesielt en psykisk lidelse, øker sannsynligheten for hyppige besøk på legevakt. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Disse pasientene er gjengangere på legevakt

Norske forskere har sett på hva som karakteriserer personer som oppsøker legevakten flere ganger i året.

Annons:

Små barn og eldre er de som besøker legevakten flest ganger i løpet av et år. Flere kvinner enn menn oppsøker legevakt mer enn fem ganger årlig, og pasienter med psykososiale problemer og ulike kroniske, somatiske lidelser var overrepresentert.

Personer med psykiske diagnoser hadde tre ganger høyere sannsynlighet for å ha søkt legevakt-hjelp ofte enn en gjennomsnittlig legevakt-pasient.

Det fremgår av en registerstudie med data fra alle pasienter som besøkte en legevakt i Norge over en ti-årsperiode. Resultatene er nylig publisert i BMC Health Services Research.

Psykiatri
De som var hyppig på legevakt søkte som regel hjelp sent om kvelden eller om natten. Denne pasientgruppen trengte også lengre konsultasjonstid og fikk også oftere hjemmebesøk.

Den klart sterkeste prediktoren for å oppsøke legevakten flere ganger i året var å ha en psykiatrisk diagnose, fulgt av kronisk obstruktiv lungesykdom, kreft, sosial diagnose og diabetes.

Hyppig besøk ble definert som å ha hatt fem konsultasjoner eller mer på legevakt i løpet av ett år, og utgjorde i tiårs-perioden cirka 10 prosent av alle legevaktkonsultasjonene og to prosent av alle legevaktpasientene årlig.

Avtok med tiden
En kohort på i alt 15.172 pasienter i 2008 som var hyppig-besøkende ble fulgt opp frem til 2017.

Snaut seks av ti pasienter hadde hyppige besøk på legevakt kun ett år. I 2009 var det fremdeles 22.8 prosent av kohorten som hadde vært på legevakten minst fem ganger. Deretter sank prosentandelen gradvis, og var nede i 6,2 prosent i fjor.

Bare 0,8 prosent av den opprinnelige kohorten var jevnlige gjengangere på legevakten gjennom alle ti årene.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Frykter kutt blir knock-out

NY RAPPORT OM NARKOTIKABRUK I NORGE

Ser en mulig nedgang i bruken av heroin

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»17

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!