Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
MER ENN MEDISINER: – Resultatene fra den kanadiske studien minner oss om ikke bare å ha oppmerksomhet på medikamenter, men også på andre faktorer, sier professor og overlege Till Uhlig ved Diakonhjemmet sykehus. Her ved sin egen poster på Eular. Foto: Lisbeth Nilsen

Fedme og røyking påvirket bedring av leddgikt

Kanadiske forskere fant kjønnsforskjeller da de så på hvilke faktorer som bidrar til at leddgiktpasienter ikke kommer i remisjon. – En dobling av risikoen ved fedme er ganske mye, sier overlege Till Uhlig ved Diakonhjemmet sykehus.

Publisert: 2018-06-18 — 05.51
Denne artikkelen er over tre år gammel.

AMSTERDAM, EULAR (Dagens Medisin): Multivariate analyser i en kanadisk undersøkelse som ble lagt frem på europeiske revmatologikongressen i Amsterdam forrige uke, avdekket at fedme mer enn doblet sannsynligheten for ikke å nå remisjon hos kvinner.

Andre prediktorer var lav utdanning og å tilhøre en minoritetsgruppe samt mange ømme ledd og fatigue ved studieinklusjon.

Hos menn var nåværende røyking forbundet med 3,5 ganger høyere risiko for ikke å være i remisjon i løpet av ett år. Andre prediktorer var høyere alder og mer smerte.

Til tross for tidlig oppdagelse av leddgikt (revmatoid artritt) og aggressiv behandling ut fra retningslinjene, hadde 46 prosent av kvinnene i studien og 38 prosent av mennene ikke nådd remisjon, det vil si bedring av sykdommen, det påfølgende året.

Legenes rolle
UiO-professor og overlege Till Uhlig ved Diakonhjemmet sykehus sier at det har vært kjent at overvekt og røyking kan påvirke sykdommen.

Her kan fastlegene også bidra mye, på linje med revmatologene.
Till Uhlig, UiO-professor og overlege ved Diakonhjemmet sykehus

– Men studien viser at fedme og røyking innebærer en stor økt risiko for ikke å komme i remisjon, og en dobling av risikoen ved fedme er ganske mye, sier Till Uhlig til Dagens Medisin.

Han poengterer at generelt er det viktig for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom å komme i remisjon.

– Dette har vi revmatologer jobbet målrettet for. Vi vet at noen faktorer fremmer og noen hemmer sannsynligheten for å komme i remisjon. Menn kommer lettere i remisjon enn kvinner. De som røyker har større problemer. Og her ser vi også at overvektige har større sannsynlighet for ikke å komme i remisjon. Det viser at ikke bare den medikamentelle behandlingen alene, men også livsstilsfaktorer, har betydning, sier Uhlig.

– Er norske leger flinke nok til å tenke på dette?

– Det er vanskelig å si. Fastlegene er jo opptatt av overvekt ved andre sykdommer. Resultatene fra studien minner oss om ikke bare å ha oppmerksomhet på medikamenter, men også på andre faktorer. Og her kan fastlegene også bidra mye, på linje med revmatologene.  

Egenmestring
Ifølge artikkelforfatterne understreker funnene i studien at legene bør oppmuntre og bidra til at pasientene klarer å gjennomføre livsstilsendringer som kan påvirke sykdomsprogresjonen.

– Resultatene våre tyder på at endring i livsstil, særlig å slutte å røyke for menn og vektreduksjon hos kvinner, samt optimalisert behandling med metotreksat, kan bidra til at inflammasjon reduseres – som jo er et vesentlig mål ved behandling av tidlig revmatoid artritt, uttaler førsteforfatter og professor Susan J. Bartlett i pressemeldingen fra Eular.

Studien inkluderte 1.628 voksne med tidlig revmatoid artritt, behandlet i perioden 2007-2016. Mer enn syv av ti i studien var kvinner, og snittalderen var 55 år. I gjennomsnitt hadde pasientene to andre sykdommer og symptomvarighet av leddgikt på seks måneder.

Remisjon ble betegnet som DAS28 på over 2,6. DAS28 er et mål på sykdomsaktivitet. Pasientene ble fulgt opp ett år etter studiestart.

Relaterte saker
Antyder mulig felles risikofaktor for leddgikt og hjertesykdom
Dårlig samsvar mellom pasienters vurdering og ultralydfunn

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!