Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legeforeningens undersøkelse viser at mange sykehusleger opplever at de ikke blir hørt.

Legeforeningens undersøkelse viser at mange sykehusleger opplever at de ikke blir hørt. Foto: Arkvifoto

Ny undersøkelse: Sykehuslegene er engasjerte og motiverte – opplever lav involvering

Nær 6000 sykehusleger over hele landet har svart på en spørreundersøkelse om hvordan de opplever jobben sin.

Annons:

ULLEVÅL SYKEHUS (Dagens Medisin): Legeforeningen står bak undersøkelsen, som er utført av Rambøll. Onsdag legges den frem på Dagens Medisins seminar om arbeidsforhold i sykehus.

Negativt om medbestemmelse
5856 sykehusleger over hele landet har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 42 prosent.

Sykehuslegene svarer gjennomgående positivt på spørsmål som er knyttet til engasjement og motivasjon på jobben. De svarer også positivt på spørsmål om arbeidet er meningsfullt, om de har mulighet til å bruke egen kompetanse og om faglige utfordringer i hverdagen.

Langt mer negative svar har legene når det kommer til spørsmål om arbeidsbelastning – og de svarer negativt på graden av autonomi.

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, som har lest undersøkelsen, peker på nettopp dette:

– Undersøkelsen viser at det er dårlig skår på involvering og det å bli lyttet til. Dette har vi sett ved tidligere undersøkelser.

– Det er interessant å se at det er så gjennomgående lav skår på  å bli involvert; det er en manglende opplevelse av å bli lyttet til. Så kan man jo spørre om dette har noen praktisk betydning for utformingen av helsepolitikken? Det er i alle fall noe man må tenke på: Når man kombinerer den store viljen til å stå på for eget fag – slik undersøkelsen viser – og så oppleve rå bli dårlig tatt vare på, sier Magnussen til Dagens Medisin.

Pessimisme
Han er overrasket over at mange er veldig pessimistiske, slik det framkommer i undersøkelsen.

– Hvorfor er det slik, tror du?

– Det har noe med ressurser å gjøre. De ser at de står i en skvis mellom egen arbeidstid og andres, sammenlignet med hva det er ressurser til. Det er mye følelser her, spørsmålet er hvor mye som handler om å ikke bli tatt med på råd, hvor mye tas man med og om det fattes andre beslutninger enn de man skulle ønsket ble fattet. Det leder til et krysspress.

– Det er heller ikke så store forskjeller på små og store sykehus, det er interessant, og undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor. Det hadde vært morsomt å korrigert for hva som for eksempel er OUS, Helse Sør-Øst, om det har sammenheng med god økonomi og så videre.

 • Undersøkelsen finner også at yngre leger opplever situasjonen som mer negativ enn eldre leger på mange forhold i undersøkelsen. 47 prosent av dem som svarte er menn. 51 prosent av dem som svarte er medlem i Overlegeforeningen, de øvrige i Yngre legers forening.

 • Målgruppen for undersøkelsen er sykehusleger i alle helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og Martina Hansens Hospital

 

Kommentarer

 • Autonomi-who-cares 24.05.2018 10.56.48

  Autonomi er oppskrytt. Jeg forholder meg bare servilt til hva de sykepleierene med høyest ansiennitet mener, sier ingenting i fellesmøter, har et lite smil på lur, dokumenterer når folk dør, og så tikker penga inn på konto. Jeg måtte bli voksen før jeg forstod hvor begrepet "fuck-you-money" kom fra. Målet er fortsatt oppnåelig - kanskje ikke for neste generasjon lær.. jeg mener leger.

 • Lege 24.05.2018 10.37.45

  Pussig at ikke professoren vet at det å bli involvert i og bli lyttet til er en viktig forutestning for trivsel og opplevelse av mening i jobbsammenheng. Når dette ikke fungerer synker arbeidsglede, trivselen og følelse av mening = pessimisme. Dette er basiskunnskap i arbeids- og organisasjonspsykologi på grunnfagsnivå. Professoren trenger å lese seg opp på dette. slik også ledelsen ved OuS og Helseforetakene trenger.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter