Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Spill til glede og bekymring

Trass i at Kulturdepartementet nå utreder et felles lovforslag for hele pengespillområdet, har opposisjonen fremmet forslag som kan slå inn åpne dører og skape en falsk trygghet som rokker ved hele spillmarkedet.

Publisert: 2018-05-06 — 11.17
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Tage Pettersen (H), stortingsrepresentant og medlem i familie- og kulturkomiteen

STORTINGET BEHANDLER i disse dager en sak om mer ansvarlig spillpolitikk. For å ta konklusjonen først, så vil et flertall bestående av venstresiden og KrF vedta flere tiltak som ikke bidrar til stort annet enn falsk trygghet og ekstra byråkrati for mange.

Det er et stort flertall på Stortinget som er opptatt av å bevare enerettsmodellen. Regjeringen slår også dette fast i Jeløy-plattformen. Den viktigste begrunnelsen for dette er det sosiale ansvaret og hensynet til spillavhengighet. I tillegg vet vi at denne modellen sikrer gode inntekter til kultur, idrett og humanitært arbeid.

FALSK TRYGGHET. Kulturdepartementet har startet arbeidet med et felles lovforslag for hele pengespillområdet blant annet ved å be Lotteritilsynet om å utrede DNS-varsling. De vurderer et lovforslag som vil gjøre betalingsformidlingsforbudet mer effektivt, de vil evaluere Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis – og se på sanksjonsmidler for å kunne reagere mot personer og selskap som direkte eller indirekte er ansvarlige for å markedsføre lotteri og pengespill uten tillatelse.

På tross av dette brede initiativet finner opposisjonen grunn for å fremme åtte forslag som på mange måter enten er å slå inn åpne dører, som skaper en falsk trygghet – eller som kan rokke ved hele spillmarkedet.

SIKKERHETSRISIKO. Stortinget vedtok sommeren 2017 pengespillmeldingen «Alt å vinne», og saken som Stortinget nå behandler, er en omkamp på de områdene som opposisjonen tapte den gangen.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto må hele tiden utvikle sine produkter for å møte konkurransen fra spillselskapene som holder til utenfor Norges grenser. En IP- eller DNS-blokkering vil ikke hindre de utenlandske selskapene, så lenge vi ikke har på plass et felles europeisk regelverk. Blokkeringene både kan og vil omgås med enkle grep: Det vil derfor være svært ressurskrevende for myndighetene å håndheve dette – og det medfører sensur, sikkerhetsrisiko og svekker personvernet.

BJØRNETJENESTE? Stortinget sa ved behandlingen av pengespillmeldingen «Alt å vinne» at det mest hensiktsmessige vil være å bidra til en felles europeisk løsning for pengespillreklame. EUs godkjenning av ATM-direktivet pågår fortsatt.

Skal vi hegne om Norsk Tipping og Rikstoto, må de også få lov å markedsføre seg. Hvis vi fjerner deres mulighet for markedsføring, som et tiltak for å hindre reklame for spill som opererer utenfor norsk lov, gjør vi enerettsmodellen nok en bjørnetjeneste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2018
 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!