Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FORSVARER PRAKSIS I VEST: - Når det er store prisforskjeller mellom medikamenter som er vurdert som mulig marginalt forskjellige når det gjelder nytte, så spiller pris en rolle her som for alle andre valg mellom medikamenter, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest. Arkivfoto: Per Corneliussen

Fagdirektør forsvarer bruk av ikke-godkjent MS-medisin

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest ser ingen grunn til å gripe inn mot utstrakt bruk av «off label»-medisin ved Haukeland Universitetssjukehus.

Publisert: 2018-04-09 — 14.11
Denne artikkelen er over fire år gammel.

MS-fagmiljøet i Norge er splittet i synet på bruk av legemidler utenfor indikasjon, slik Dagens Medisin har skrevet. På Haukeland universitetssjukehus behandles nå over 200 MS-pasienter med rituksimab (MabThera), en medisin som ikke er godkjent for MS. Leger ved Oslo universitetssykehus og Drammen sykehus bruker denne medisinen bare unntaksvis, og er sterkt kritisk til den systematiske «off label»-bruken på Vestlandet.

Les også: Biogen trakk forskningsstøtte

Legene mener at ustrakt bruk off label-bruk undergraver LIS-systemet hvor legemidler rangeres etter beste og billigste alternativ, samt at det er problematisk når det oppstår forskjeller i hvilke legemiddelbruk som tas i bruk forskjellige steder i landet. Det er fagdirektørene i de regionale helseforetakene som er ansvarlig for at sykehusene følger opp LIS-avtalene.

– Full tillit til vurderingene
Fagdirektøren i Helse Vest forsvarer bruken av rituksimab i MS-behandlingen på Haukeland Universitetssjukehus.

– Jeg har fullt tillit til de faglige vurderingene som er gjort i denne saken på Haukeland. Jeg ser ikke noen grunn til å gripe inn, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest.

– Det viktigste når man skal avgjøre hvilket medikament pasientene skal ha, er hva som foreligger av vitenskapelig dokumentasjon og registerdata for medikamentet. Rituksimab er et gammel medikament, hvor det foreligger omfattende dokumentasjon ved flere andre sykdommer enn MS, og hvor bivirkningene er velkjente, sier han.

Stor prisforskjell
Selv om rituksimab ikke har markedsføringstillatelse for MS, så mener Schem dette er mindre problematisk.

– Når et legemiddel mangler markedsføringstillatelse (MT), så er det viktig å skille mellom der årsaken er at det er et nytt legemiddel der det er lite erfaring, versus at det for et medikament brukt i lang tid ikke foreligger MT fordi en leverandør av kommersielle grunner heller ønsker bruk av et annet legemiddel, som i dette tilfellet.

Det er legemiddelselskapet Roche som har utviklet både rituksimab og det nye MS-medisinen okrelizumab (Ocrevus). Dette er en videreutvikling av riktuksimab, der én viktig forskjell er prisen; det nye medikamentet er om lag ti ganger så dyrt. Roche har bare søkt om markedsføringstillatelse for okrelizumab i MS-behandling. Rituksimab er også betydelig billigere enn de allerede godkjente MS-medisinene.

– Ikke så bekymringsfullt
– Ser du at det er et problem med ulik behandling når MS-pasienter i Bergen og Oslo får ulik tilgang på medikamenter?

– Jeg er primært ansvarlig for det som skjer i min region og har full tillit til vurderingene som er gjort der. Når det er store prisforskjeller mellom medikamenter som er vurdert som mulig marginalt forskjellige når det gjelder nytte, så spiller pris en rolle her som for alle andre valg mellom medikamenter. Det er ønskelig å få lik praksis, men om det gjøres ulike behandlingsvalg som likevel gir likeverdig behandling, så er ikke det så bekymringsfullt, sier Schem, som ikke vil svare bekreftende på om de andre sykehusene bør endre praksis for å tilpasse seg Haukeland.

– Det jeg vil være bekymret for er konsekvensene for andre pasientgrupper hvis man bruker store ekstra beløp til nye MS-medisiner, uten at det er dokumentert et rimelig forhold mellom disse utgifter og en bedre klinisk effekt.

Han mener det vil være en fordel å «harmonisere praksisen», og peker på at pris alltid må inngå i medikamentvalgene.

– I en tid med stadig dyrere legemidler er vi nødt til å ta stilling til bruk av velprøvde medikamenter der leverandøren av kommersielle grunner ikke søker MT. Vi kan ikke først si nei til nyttige medikamenter for sykdom A på grunn for høy pris, og så la være å ta hensyn til pris ved valg mellom ulike medikamenter for sykdom B.

Helsedirektoratet viser til Bestillerforum
Dagens Medisin har spurt Helsedirektoratet hvordan de ser at praksisen med bruk av rituksimab ved MS varierer sterkt mellom regionene. Seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen i Helsedirektoratet opplyser i en e-post til Dagens Medisin at de avventer beslutningen fra Nye metoder.

– Sykehusinnkjøp HFs rådgivende spesialistgruppe innen MS har sendt forslag til Nye metoder om metodevurdering av Rituksimab ved aktiv inflammatorisk MS. Dette er i tråd med anbefalinger gitt i Nasjonal faglig retningslinje Helsedirektoratet avventer Nye metoders beslutning, skriver Larsen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • forsker 10.04.2018 22.59.22

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24310855 "There is not sufficient evidence to support the use of rituximab as a disease-modifying therapy for RRMS because only one RCT was included. The quality of the study was limited due to high attrition bias, the small number of participants, and short follow-up. The beneficial effects of rituximab for RRMS remain inconclusive. However, short-term treatment with a single course of rituximab was safe for most patients with RRMS. Mild-to-moderate infusion-associated adverse events were common, as well as nasopharyngitis, upper respiratory tract infections, urinary tract infections and sinusitis. The potential benefits of rituximab for treating RRMS need to be evaluated in large-scale studies that are of high quality along with long-term safety."

 • tk 11.04.2018 17.01.26

  Ja forsker- det ble anbefalt oppfølgingsstudier og dette droppet Roche fordi patentet var i ferd med å gå ut og i stedet startet de på biotilsvarende legemiddel og bruket mange år på å komme frem til en nesten lik medisin som går på b20. Det er for så vidt ikke hele poenget. Siden starten på 2000 tallet er rituximab benyttet som behandling i Sverige med gode resultat og i Sverige har man det man kaller oppfølgingsstudier. Pasienter rapportere at rituximab gir pasienten en bedre hverdag, tåka letter (Fatiguen) og det bremser sykdommen bedre enn de fleste andre medikamenter (nyvinninger oppdages jo ofte ved en tilfeldighet). Altså i snart 17 år er rituximab brukt i Sverige med meget gode resultat. Rituximab er valgt som Off Label- det må bety at man har tro på at det virker? ikke sant? Tidligere var Mitoxantrone anbefalt som Off Label, men denne har sterkere bivirkninger og ble byttet med Rituximab for et års tid siden. Som sagt- jeg antar man har tro på at Ritux virker.

 • Pasient i Oslo 09.04.2018 19.38.25

  Takk og lov er det fritt sykehusvalg og takk og lov at vi som bor i Oslo er så heldige og får lov å være pasient på Haukeland og få den beste ms behandlingen der. Det er flinke flotte nevrologer i Oslo også, men de må sikkert forholde seg til celius sine meninger og blir bundet på hender og føtter. Så har vi heldigvis også ahus som tør å tenke selv, Off label medisin er der som et alternativ «når alt annet» ikke virker så ingen er i tvil om at rituximab virker på ms pasienter. Rituximab er i tillegg godt utprøvd ( ca 1/3 av svenske ms pasienter går på rituximab ) medikament benyttet i mange år. Nye medisiner som zinbryta - ble trukket fra markedet rett etter godkjenning da det ikke viste seg å være trygt for pasientene ( men har gått igjennom alle utprøvinger og fase 3 også). Men det synes tydeligvis noen i Oslo miljøet er helt greit å gi til sine pasienter. Lemtrada som ødelegger bukspytt kjertel og du må inn til blodprøver hver mnd i 6 år synes noen i Oslo også er helt fint.

 • Arne Reimers 09.04.2018 15.50.16

  Schem har helt rett i alt han sier. Om man kun retter seg etter hva som er godkjent indikasjon har man ikke har forstått verken jus eller farmakologi. Da blir legemiddelindustrien glad.

 • N;N 09.04.2018 14.42.45

  Og hva mener Direktør Hansen på Haukeland eller andre avd.dir. på sykhuset om dette, går det utover andre avdelinger,pasientgrupper ?

 • byråkrat 10.04.2018 08.14.01

  Mest sannsynlig er de glad ettersom sykehuset spar mange mill. kr.

 • N.N 10.04.2018 16.45.07

  Hvordan sparer sykehuset på dette

 • N.n 11.04.2018 18.59.27

  Ingen svar her styreleder granskeren prøver og gå under raderen

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!