Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto

Dette er legenes krav til statsbudsjettet

– I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Publisert: 2018-03-14 — 09.17
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Denne uken startet regjeringen den første budsjettkonferansen – hvor Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skal bli enige om hvordan pengene på statsbudsjettet skal brukes i 2019. I forkant av dette sendte Legeforeningen et brev til helseminister Bent Høie med sine innspill til det kommende statsbudsjettet.

– Vi har forventninger til en tydelig satsing på hele helsetjenesten for 2019, skriver Hermansen i brevet.

Legeforeningen peker ut tre satsingsområder:

 1. Bedre finansiering og rekruttering til fastlegeordningen
 2. Skjerming av sykehusene for å imøtekomme kapasitets- og demografiutfordringer
 3. Betydelig økning i stillinger til leger i spesialisering (LIS)

Solberg-regjeringen har i etterkant av 2018-budsjettet bevilget 13,9 millioner kroner til rekrutteringstiltak for å styrke fastlegeordningen. Men dette holder ikke, ifølge Legeforeningen.

– Bevilgningen på i underkant av 14 millioner viser at det politiske kartet ikke stemmer med terrenget ute i tjenesten. For å løse de alvorlige rekrutteringsutfordringene må vi ha minst 500 fastleger hvert år i de neste fem årene, sier Hermansen.

Legeforeningen anslår at dette vil koste om lag 100 millioner kroner per år.

Videre mener Legeforeningen at sykehusene fortsatt må skjermes for nedskjæringer.

– Vi forventer at regjeringen anerkjenner de ansattes utrettelige innsats og fortsatt skjermer sykehusene fra effektiviseringskravet på 0,5 prosent. Noe som er lite omtalt, men ikke mindre bekymringsfullt, er at sykehusene må effektivisere for ytterligere 500 millioner til 1 milliard grunnet dyre medisiner og økte rentekostnader på investeringer. Inndekningen tas ofte ut i driften, hvor pasientbehandlingen blir skadelidende, sier Hermansen.

Legeforeningen påpeker også at utdanningskapasiteten for legespesialister må styrkes. De mener det er behov for 200 flere LIS1-stillinger, altså en økning fra dagens 950 til 1150 stillinger.

– Vi kan ikke fortsette å basere oss på spesialister utdannet i andre land, skriver Hermansen i brevet til helseministeren.   

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!