Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
IKKE LIKEVERDIG: – Vi er langt unna et likeverdig tilbud. Det er svært vanskelig ikke å kunne gi den behandlingen vi vet kan bidra til at noen pasienter slipper å leve med store skader resten av livet, sier seksjonsoverlege Arnstein Tveiten ved Sørlandet sykehus. Foto: Arnfinn Tveit/SSHF

Ti ganger flere slagpasienter i Rogaland enn i Agder fikk trombektomi

– Vi er langt unna et likeverdig tilbud, sier Arnstein Tveiten, seksjonsoverlege ved slagenheten på Sørlandet sykehus. Han viser til metoden hvor blodproppen i hjernen kan «fiskes ut» på utvalgte pasienter med hjerneslag.

 

Publisert: 2018-02-22 — 09.09

Bare fire slagpasienter i Agder-fylkene fikk trombektomi i fjor, mens antallet var 40 i nabofylket Rogaland. Trombektomi er endovaskulær utfisking av blodpropp i hjernen, for utvalgte pasienter med hjerneinfarkt.

Sørlandet sykehus, som må sende disse pasientene til Oslo, har rapportert inn ni uheldige hendelser av for sen behandling. Pasienter i Rogaland behandles på Stavanger universitetssjukehus.

I april i fjor vedtok Beslutningsforum at dette skulle innføres som aktuell behandling for en gruppe pasienter med hjerneslag.

Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet er foreløpig eneste sykehus i hele Helse Sør-Øst som utfører trombektomi. Det haster å få utført behandlingen, selv om ny forskning også viser effekt utover tidsvinduet på seks timer etter symptomdebut.

Fakta om trombektomi

Endovaskulær utfisking av blodpropp ved hjerneinfarkt som skyldes storkarokklusjon i fremre kretsløp.

Trombektomi bør utføres innen seks timer etter symptomdebut. (Nyere studier har vist effekt i opptil 16-24 timer, journ. anm.)

500-700 pasienter årlig er aktuelle (per desember 2017)

Geografi og demografi tilsier at det ikke kan anbefales et spesifikt volumkrav.

Volum versus kvalitet kan være en utfordring, men lang avstand som medfører sterkt forsinket eller ingen behandling, vil være mer alvorlig for pasienten. 

Kilde: Nasjonale retningslinjer for hjerneslag, publisert desember 2017

Jeg forstår frustrasjonen til legene på Sørlandet sykehus
Martin Kurz, seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus

 

– Rammer sørlandet hardt
Arnstein Tveiten, seksjonsoverlege ved slagenheten på Sørlandet sykehus og leder for Slagforum Agder, sier det tar for lang tid å transportere pasientene til Oslo og det er forklaringen på at svært få pasienter fra Sørlandet fikk trombektomi.

– Det ble utført trombektomi på bare fire pasienter fra Sørlandet sykehus, mens Stavanger universitetssjukehus utførte 40 trombektomier i fjor. At trombektomier i Helse Sør-Øst bare kan utføres i Oslo, rammer pasienter på Sørlandet særlig hardt.

– Vi er langt unna å ha en god dekning og et likeverdig tilbud, og det er svært vanskelig ikke å kunne gi den behandlingen vi vet kan bidra til at noen pasienter slipper å leve med store skader resten av livet, sier nevrologen til Dagens Medisin.

UNDERRAPPORTERING: – Det er nok en underrapportering av saker til oss, sier Aud Henriette G. Askevold, assisterende fylkeslege for Agder.

Ifølge norsk hjerneslagregister for 2016 ble det innlagt 461 pasienter med hjerneslag ved Sørlandet sykehuset HF og 495 pasienter ved Helse Stavanger HF.

Det er dermed ikke store forskjeller i antallet slagpasienter ved de to helseforetakene. Befolkningsgrunnlaget i Rogaland er på cirka 350.000 og på cirka 290.000 i Agder-fylkene.

Tilsynssak
Avdelingsleder Martin Weisshaar ved Nevrologisk avdeling på Sørlandet sykehus opplyser til Dagens Medisin at sykehuset har rapportert til Helsedirektoratets meldeordning om ni uheldige hendelser, hvor pasienter ikke har fått behandling, eller har fått for sen behandling med trombektomi.

– Og dette er jo bare de pasientene vi har fanget opp. Det er nok flere tilfeller. Vi har god dokumentasjon på at altfor få får denne behandlingen. Ut fra vårt opptaksområde er det minst 20–30 personer hvert år som burde ha fått trombektomi. For dem har trombektomi utrolig stor betydning, og kan i beste fall utgjøre en forskjell fra å komme tilbake til jobb eller å bli fullstendig pleietrengende.

Én av hendelsene, der en pasient fikk sen trombektomi ved OUS, endte med tilsynssak. Ifølge Fædrelandsvennen konkluderte fylkeslegen med at «det er overveiende sannsynlig at pasienten hadde fått mindre varige mén dersom hun hadde blitt operert raskere».

Les saken i Fædrelandsvennen (krever innlogging) her.

Fylkeslegen konkluderte også med at SSHF ikke kunne lastes. Registersekretariatet i Norsk hjerneslagregister utnevnte da også i 2016 sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand til årets slagenhet for god rapportering og god måloppnåelse av kvalitetsindikatorer over tid.

Fylkeslegen bekymret
Assisterende fylkeslege Aud Henriette Garmann Askevold i Agder mener det trolig rapporteres inn for få saker.

– Det er nok en underrapportering av saker til oss, og jeg vil tro at det også er en underrapportering internt på sykehuset, sier Askevold. Hun viser til problemer ved å vurdere forsvarlighetsbrudd.

– For at vi skal kunne vurdere brudd på forsvarlig behandling, forutsetter det at sykehuset har mulighet til å gjøre noe med dette – noe de jo ikke har siden trombektomi ikke utføres ved Sørlandet sykehus. Så dette er problematisk.

– Helse Sør-Øst har så langt brukt ti måneder på å beslutte hvilke sykehus som skal utføre trombektomi og er ikke ferdige. Hva mener du om det?

– Det er betenkelig at dette ikke er på plass, og vi støtter bekymringen ved Sørlandet sykehus, svarer Garmann Askevold.

Står klare
Ifølge de nasjonale retningslinjene tilsier geografi og demografi i Norge at det ikke kan anbefales et spesifikt volumkrav. Det påpekes at volum versus kvalitet kan være en utfordring, men at «lang avstand som medfører sterkt forsinket eller ingen behandling, vil være mer alvorlig for pasienten».

Martin Weisshaar sier Sørlandet sykehus kan komme raskt i gang med trombektomi på dagtid og at de jobber for et døgntilbud.

– Når informerte dere Helse Sør-Øst om at dere kunne utføre trombektomier?

– Etter at den første evidensen kom høsten 2014, har vi sagt at vi må begynne. Vi har for flere år siden meddelt ledelsen ved Sørlandet sykehus HF at vi er klare, men fikk beskjed om at vi ikke kunne starte før vi fikk et oppdrag fra Helse Sør-Øst, svarer Weisshaar, som tilføyer:

– Det er uforståelig og frustrerende at det har tatt så lang tid å delegere en så viktig behandling. I mellomtiden har pasienter med alvorlig hjerneslag ikke fått riktig behandling.

Forstår frustrasjonen
Nevrolog Martin Kurz, UiB-professor og seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), støtter legene på Sørlandet sykehus.

– Jeg forstår frustrasjonen, og vi vil gjerne bidra til at det blir en vellykket prosess og at Sørlandet sykehus kan dra nytte av erfaringene vi gjorde da vi startet opp i 2009.

Kurz forteller at da SUS skulle sende den første pasienten til Haukeland for trombektomi, var det ikke flyvær.

– Da var spørsmålet, skulle vi la pasienten dø? Vi hadde besluttet å starte med trombektomi om et par måneder, men bestemte oss der og da og behandlet – og det ble vellykket, sier Kurz.

Kan bruke 14 måneder på beslutning

I april i fjor ba Beslutningsforum RHF-ene om å igangsette arbeidet med organisering av trombektomi. Helse Sør-Øst skal være i mål innen første halvår i år.

LØSNING: – Jeg er trygg på at vi skal lande en god løsning, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst. Arkivfoto: Vidar Sandnes

I slutten av september i fjor nedsatte Helse Sør-Øst RHF (HSØ) en hurtigarbeidende komité som skulle se på organisering av trombektomi i regionen. I styremøte 16. november ble det vedtatt å nedsette en ny og bredere arbeidsgruppe.

Daværende konstituert fagdirektør Geir Bøhler i HSØ sa i desember 2017 til Fædrelandsvennen at arbeidsgruppen skulle møtes i desember, og at målet var en innstilling våren 2018.

Direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich, bekrefter at arbeidet fortsatt pågår.

Ambisjonen er å komme i mål innen første halvdel av 2018. Dette er en krevende prosess, og vi må bruke tid på å finne de gode løsningene for pasientene og for regionen som helhet, sier Frich til Dagen Medisin.

– Avdelingsleder for Nevrologisk avdeling på Sørlandet sykehus viser til at mens de venter på avgjørelsen, får slagpasienter ikke riktig behandling. Hva tenker du om det?

– Det grunnleggende i all slagbehandling er fortsatt rask kontakt med helsevesenet for å bli vurdert for trombolyse og behandling i slagenhet. Dette er standardbehandling. Trombektomi er aktuelt for et fåtall, færre enn én av ti. Det vil alltid ta noe tid å få innført ny behandling på en trygg og god måte.

Enige om kompetanse
– Sørlandet sykehus har meldt ni uheldige hendelser som følge av for sen eller ingen trombektomi. Er ikke det ni for mange?

– I dag utføres trombektomi ved OUS. Behandlingen skal innføres så raskt som mulig ved noen utvalgte sykehus. For å sikre likeverdige tjenester, vil vi utvikle en modell hvor sykehusene samarbeider i nettverk, og vi må sikre tilstrekkelig kompetanse. I mai 2016 kom en rapport om hjerneslagbehandling i Helse Sør-Øst.

Vurdere flere
I anbefalingene står følgende: «Forsinkelse av fjerning av proppen fra 3 timer etter symptomdebut til 6 timer kan medføre at sjansen for nytteeffekt reduseres med tre firedeler. Det må derfor gjøres en vurdering av om det bør etableres et tilbud om trombektomi ved ett eller flere sykehus i Helse Sør-Øst utenfor Oslo».

– Burde dere ikke allerede ha vært i havn?

– Det kan du godt si. Mange engasjerte fagpersoner arbeider nå for å utvikle en god plan for regionen. De er enige om hvilken bemanning, kompetanse og utstyr som kreves for å tilby et robust døgntilbud, og vil nå utrede hvilke sykehus som skal utføre trombektomi.

– Hva har dere kommet til så langt?

– Det er enda ikke konkludert, men jeg er trygg på at vi skal lande en god løsning, svarer Frich.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!