Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
UTVIKLINGER INSULINRESISTENS: Det viktigste funnet i en ny studie er ifølge forfatterne at overvekt predikerer type 2-diabetes, og at med overvekt utvikles insulinresistens. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ser risikofaktorer 20 år før en diabetes-diagnose

Utviklingen av type 2-diabetes ser ut til å ha en klar sammenheng med overvekt og fedme, ifølge forfatterne av en ny studie.

Publisert: 2018-02-19 — 05.56
Denne artikkelen er over fire år gammel.
MINDRE EFFEKT: – Jeg tror ikke det har stor årsaksmessig betydning med marginalt forhøyet blodsukker eller lipidnivå. Blodsukkernivå over grensen for det som er definert som pre-diabetes ble observert kun fem til seks år før diabetesdiagnosen, sier medforfatter og NTNU-professor Valdemar Grill. Arkivfoto: Anne Grete Storvik

Allerede 20 år før en person får diagnosen type 2-diabetes, opptrer risikofaktorene – og særlig overvekt og fedme. Det finner en svensk kohortstudie som nylig er publisert i Diabetes, Obesity & Metabolism.

– Jeg tror ikke det har stor årsaksmessig betydning med marginalt forhøyet blodsukker eller lipidnivå, selv om disse parameterne var signifikant høyere hos dem som senere utviklet diabetes. Det som slår igjennom i studien er risikoen for diabetes som er forbundet med forhøyet BMI, det vil si overvekt og fedme, sier endokrinolog og NTNU-professor Valdemar Grill til Dagens Medisin.

Innen normalområdet
Han er medforfatter av studien og har tidligere jobbet som overlege ved blant annet St. Olavs hospital.

– Stort sett var lipidverdier og blodsukkerverdier innenfor normalområdet 20 år før diabetes-diagnosen, og nivåene endret seg ikke så mye over tid. Blodsukkernivå over grensen for det som er definert som pre-diabetes ble observert kun fem til seks år før diabetesdiagnosen.

Stort materiale
Resultatene i studien er basert på data fra mer enn 296.000 personer, som fikk målt bland annet blodsukker i perioden 1985 til 1996 og deretter fulgt opp frem til 2012.

I løpet av studieperioden hadde over 28.000 utviklet type 2-diabetes, med en gjennomsnittlig 20-årsrisiko på 8,1 prosent.

Grunnlaget for type 2-diabetes legges lenge før diagnosen, og det gir god tid til forebygging.
Valdemar Grill, endokrinolog og professor ved NTNU

Høyest risiko hadde personer med overvekt eller fedme, men lett forhøyet blodsukker og triglyserider – sammenlignet med kontrollgruppen – var også risikofaktorer, hos både menn og kvinner.

De som fikk diagnostisert type 2-diabetes hadde allerede mer enn 20 år før diagnosen høyere BMI, noe forhøyet blodsukker og triglyserider sammenlignet med kontrollgruppen – og forskjellen i blodsukkernivået økte over tid.

Insulinresistens
Grill påpeker at selv om det var statistisk signifikante forskjeller mellom diabetes-gruppen og kontrollgruppen hva gjaldt blodsukkernivå og lipidnivå, så var forskjellen liten – og verdiene lå i stor grad innenfor referanseområdet, det vil si normalområdet.

– Det viktigste funnet er at overvekt predikerer type 2-diabetes, og at med overvekt utvikles insulinresistens, som gir en kronisk belasting på insulinproduserende betaceller. Utallige studier har vist en sammenheng mellom insulinresistens og overvekt, men så vidt jeg vet, er vår studie den som har sett på en sammenheng med diabetes over lengst tid, kommenterer Grill.

– Hva er det viktigste kliniske budskapet fra studien deres?

– Insulinresistens er en fellesfaktor for utvikling av type 2 diabetes. Grunnlaget for type 2-diabetes legges lenge før diagnosen, og det gir god tid til forebygging. Hos unge med overvekt, lett fornøyet blodsukker og lipidnivå– alt som et uttrykk for insulinresistens – vil det være tid til å gjøre helsemessige endringer, svarer NTNU-professoren.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!