Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FRYKTET KONSEKVENSENE: Lege og Sp-politiker Kjersti Toppe har lenge fryktet at kravene i akuttmedisinforskriften kan føre til dårligere legevakttilbud og en svekket fastlegeordning. Arkivfoto

FRYKTET KONSEKVENSENE: Lege og Sp-politiker Kjersti Toppe har lenge fryktet at kravene i akuttmedisinforskriften kan føre til dårligere legevakttilbud og en svekket fastlegeordning. Arkivfoto

Stortingsflertall for å endre kompetansekrav på legevakt

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

 

Annons:

I dag kreves det at leger som ikke oppfyller kravene om selvstendig vaktkompetanse skal ha en bakvakt – og bakvakten må kunne rykke ut ved behov.

Dette kravet har møtt mye motstand, og mange kommuner sliter med å kunne oppfylle kravene.

Les saken: 4 av 10 legevaktleger manglet kvalifisert bakvakt

Nå har et flertall på Stortinget, bestående av Sp, Sv, Ap og KrF, fremmet et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.

Et system som bidrar til sikker veiledning fra en kvalifisert bakvakt er viktigere enn at bakvakten skal kunne rykke ut, mener politikerne.

Representantforslaget ble lagt frem onsdag formiddag.

Dårligere tilbud
Forslagsstillerne fra de fire partiene, som nå har flertall på Stortinget, viser at lang reiseavstand til legevakt er forbundet med mindre bruk av legevakt.

– Resultatene kan bli at innbyggerne perifert i store legevaktdistrikter reelt sett har dårligere tilgang til akuttmedisinske primærhelsetjenester enn innbyggere med kortere avstand til legevakt, sier Toppe i en pressemelding fra Senterpartiet.

Hvis det ikke gjøres endringer i kravene til bakvakt, frykter forslagsstillerne at legevakttilbudet får dårligere kvalitet enn i dag – noe som er stikk i strid med intensjonen med akuttmedisinforskriften. Dagens krav kan også få negative konsekvenser for fastlegeordningen.

Les saken: Fastleger sier opp på grunn av tøffe legevaktkrav

– Det er positivt at helseopposisjonen på Stortinget har samlet seg i nok en viktig helsesak. Kravet til bakvakt med utrykningsplikt vil ikke styrke legevaktordningen, men svekke ordningen i mange steder i landet, og også svekke rekruttering til fastlegeordningen. Jeg forventer at Høie tar signalet raskt, og straks endrer forskriften på dette punkt, sier Toppe.

Dette er forslaget som fremmes:

1. Stortinget ber regjeringen endre Akuttmedisinforskriften §7 og ikke effektuere et generelt  krav til bakvakt med utrykningsplikt.


2, Stortinget ber regjeringen sikre at alle legevakter har en ordning der bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse er tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Sinne Simony Marken 13.02.2018 14.13.31

  Bakvakt med utrykningsplikt er et steg i riktig retning og når det nå er innført krav om at leger som ansettes i allmenn medisinske stillinger enten skal være spesialister eller under spesialisering, vil det bli sikt bli behov for færre som trenger bakvakt. Pr i dag utdannes mange leger i Øst-Europa og disse legene trenger ikke norsk turnus (!) og får ikke norsk turnus heller, dette grunnet for få turnusplasser. Så søker de seg inn på stillinger i primærhelsetjenesten, hvor det er legemangel, og når det ikke er krav om bakvakt med utrykningsplikt her, kan det i prinsippet bety en helt nyutdannet lege uten erfaring alene på vakt. Dette også på en øy når det blåser og ingen helikopter kan lande. Da tenker jeg både lege og pasient er takknemlig for en bakvakt med utrykningsplikt ! Så velkommen bakvakt, da kan det hende at den unge legen faktisk likevel ønsker å jobbe i primærhelsetjenesten ! Men gi oss en dispensasjonsmulighet til de dager i året vi ikke kan dekke utrykningsplikten ennå.

 • Legevaktlege 12.02.2018 18.30.33

  Dette er flisespikkeri. Bakvakten skal ha lokalkunnskap. Hvordan skal dette måles? Kan han være på ferie i syden? Kan han drikke alkohol på vakt? Det er ingen nyhet at innbyggere med lang reisevei bruker legevakt mindre enn i de store byene. Men dette er ikke nødvendigvis feil bruk. Det er vel heller feil at byfolk bruker legevakt som fastlege på kveldstid. Av ren bekvemmelighet. Sjekk meldingen fra Akuttutvalget. Den har neppe så mange i Stortinget lest.

 • Doktern 07.02.2018 13.37.18

  Angrer på at jeg ikke ga min stemme til SP. Det var et av to alternativer ved sist valg, men det er vanskelig å stemme SP når en bor i Oslo... Kanskje neste gang. Stå på Toppe!

 • Patience Lister 07.02.2018 13.31.40

  Kjersti Toppe er verdt sin vekt i gull! En fornuftig og handlekraftig fagperson som får gjennomslag for fornuften.

 • Lege 07.02.2018 10.45.27

  Velkommen til virkeligheten.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter