Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FÅ LEGER: I små kommuner er det ofte få leger som er kvalifisert til å gå bakvakt, og disse må gi egen vakt i tillegg til å være utrykningsklar som bakvakt. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Fastleger sier opp på grunn av tøffe legevaktkrav

Kravet om at bakvakt på legevakt må kunne rykke ut når det trengs, gir en stor vaktbelastning på legene. I Hammerfest har fastleger sagt opp.

Publisert: 2017-12-21 — 09.18 (Oppdatert: 2017-12-21 — 13.16)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Den 8. januar 2018 går høringsfristen ut for ny akuttmedisinsk forskrift. I forslaget til ny forskrift, som etter planen skal gjelde fra 1. mai 2018, videreføres kravet om at bakvakt på legevakt må kunne rykke ut når det er nødvendig.

Det eneste unntaket er for bakvaktlege ved hovedlegevaktsentral som deltar i et planlagt pilotprosjekt.

Lege-samboerne risikerte at en av dem en av dem ville gått i vakt til enhver tid, enten egen vakt eller som utrykningsklar bakvakt.
Katrine Prydz, varahovedtillitsvalgt for Legeforeningen i Hammerfest kommune

For leger som ikke oppfyller kompetansekravene for legevakt, plikter kommunen å etablere bakvaktordninger. Det er de samme kompetansekravene som stilles til en bakvakt, og denne bakvakten skal altså kunne rykke ut når det er nødvendig.

Vanskelig for små kommuner
Kravet om utrykningsbakvakt det vanskelig for små kommuner med få leger. Da blir vaktbelastningen på den enkelte så stor at kommunen kan få problemer med å rekrutterte og beholde leger. Det forteller varahovedtillitsvalgt for Legeforeningen i Hammerfest kommune, Katrine Prydz. I denne kommunen har fastleger sluttet som følge av vaktbelastningen på legevakt.

– To fastleger har nå sagt opp sin stilling i kommunene fordi legene opplever at kravene til bakvakt ikke er forenlige med et familieliv, sier Prydz til Dagens Medisin.

Hun har vært fastlegevikar i to år og er nå stipendiat og lege i spesialisering ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på sykehuset i Hammerfest.

De to fastlegene som har sagt opp jobben som fastleger er samboere og har små barn.

– De risikerte at en av dem en av dem ville gått i vakt til enhver tid, enten egen vakt eller som utrykningsklar bakvakt. Oppsigelsen var en helhetsvurdering, men risiko for høy vaktbelastning var en tungtveiende årsak til at de sa opp. Ut fra deres vurdering, var det vanskelig å få til med små barn. Mange av legene som kommer inn er jo nettopp unge og har små barn, sier Prydz, som snakker på vegne av legeparet.

Krav til leger på legevakt, fra 1. mai 2018

For å kunne jobbe som lege på legevakt uten å ha bakvakt, må legen enten være spesialist i allmennmedisin og ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering eller være godkjent allmennlege og ha gjennomført 40 legevakter eller ha jobbet ett år som allmennlege i kommunehelsetjenesten.

For sistnevnte gjelder også krav om gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering samt i akuttmedisin.

Leger som ikke oppfyller kravene må ha en bakvakt.

Denne bakvakten, som må oppfylle kompetansekravene, må kunne rykke ut når det er nødvendig.

Fem ledige hjemler
Etter at de to fastlegene sa opp, er det nå fem ledige legehjemler i Hammerfest kommune.

– I kommunen har vi ofte legevikarer som bare jobber i fire til seks måneder. Da blir det ganske få igjen som er kvalifiserte til å gå bakvakt. Disse må gå sin egen vakter og i tillegg være utrykningsklare som bakvakt. Det binder opp mye tid, sier Prydz.

I Hammerfest har det på legevakten bare vært én lege på vakt hele døgnet, og legen har også vakt for Kvalsund kommune. Det er tre turnusleger og 13 fastleger i Hammerfest og to fastleger i Kvalsund.

– De fleste av disse 18 legene deltar også enten i vaktpool for overgrepsmottak, vold i nære relasjoner eller offshorevakt, eller flere av disse. Det er også planlagt at det opprettes vaktpool for kommunal akutt døgnenhet når denne kommer i gang, eller at denne betjenes av legevaktslegene.

"Greit med bakvakt"
Da det nye kompetansekravet til legevaktleger ble innført, var det bare tre av de 18 legene som innfridde kravene til bakvakt. Til nå har de tre legene gått cirka to vakter i måneden pluss dagvakter.

– Dette har vært greit. Men med krav om utrykningsklar bakvakt, oppleves dette av flere leger som svært vanskelig å få til.

– Hvordan kan dette løses?

– De fleste legene synes en bakvaktsordning på telefon er helt greit. Det har også vært snakk om å dele bakvakt med andre kommuner, men vi mener det er en fordel at bakvakt kjenner de lokale forholdene. I stedet for en utrykningsklar bakvakt, mener vi det er tilstrekkelig med en telefonbakvakt, svarer Prydz.

Prydz poengterer at det i liten grad er behov for en bakvakt som kan rykke ut.

– For turnuslegene er det veldig greit å ha en erfaren fastlege å ringe til, men de trenger ikke noen som rykker ut. Og de mer erfarne legene ringer heller til sykehuset hvis de lurer på noe. Vi er veldig for de skjerpede kravene til kompetanse blant leger på legevakt og mener det er viktig med bakvakt for nye leger og turnusleger. Men vi mener altså at det ikke er nødvendig med utrykningsplikt for bakvakt, sier Prydz.

"Udelt negativt"
Leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Helen Brandstorp, forteller at den siste uken har det forestående bakvaktskravet i legevakt blitt diskutert blant fastleger.

– Stemningen er udelt negativ. De ser økt vaktbelastning, rekrutteringsutfordringer og ikke minst at gode legevakter kan forsvinne da man må sentralisere legevaktene for å klare å oppfylle kravet. NSDM får også mer formelle henvendelser fra ulike deler av landet som ikke ser hvordan de kan opprettholde sin gode legevakt med disse kravene, sier Brandstorp.

Hun viser til en ny studie publisert i Tidsskriftet, blant turnusleger i Finnmark.

– Det er ikke bakvakt turnuslegene nevner, men de roser i stedet samarbeidet med ambulansepersonell, bemerker NSDM-lederen.

Ba Høie om svar
Politikerne har også engasjert seg i saken. Nylig stilte Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, et skriftlig spørsmål til Bent Høie om statsråden vil vurdere å utsette kravet om bakvakt i legevakt for leger uten vaktkompetanse.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Pensjonert legevaktlege 27.12.2017 11.35.13

  Legevakt har alltid vært en blanding av hummer og kanari. I 1979 streiket legene og plutselig fant Staten ut at legevakt var frivillig ekstraarbeid. Uten krav til kompetanse. I 1981 var vi 2 timer fra ny legevaktstreik, og vi fikk den første avtale om beredskapsgodtgjørelse.. Kommunene fikk ansvar for legevakt i 1984, men først ved århunderskiftet ble det etablert legevaktsentraler og stasjonær legevakt. Akuttutvalget har gjort et forsøk på å rydde opp og lage noen grad av system og kvalitet. Jeg har jobbet endelt legevakt i 6 uker og hatt 200 legevakter på ett år. Uten at kommunen fant det urimelig. Vi kan ikke fortsette med legevakt etter innfallsprinsippet. Men legevakt skal heller ikke være fastlege på kveldstid. Jeg hilser ny forskrift velkommen; selv om det bare er første skritt i retning av en bærekraftig vaktordning. Som dekkker akuttmedisin; ikke snørr og tårer.

 • PrivatiserHelsevesenet, spark byråkratene 25.12.2017 13.06.09

  @ Toofan Barhag. Isolert sett har du helt rett. Erfarne legevaktsleger er mye bedre enn fastleger på legevakt. Det er enten et proteksjonistisk spill eller byråkratisk inkompetanse som ligger bak. Det er i slike situasjoner man skjønner at man har gjort noe galt med yrkesvalget. Gjennomregulert, reguleringsmenneskene har fritt spillerom, uforutsigbart, følger ikke vanlig markedslogikk, verdifull kompetanse kan bli ubrukbar over natta. Det er en skam at det i store byer som Oslo og Bergen ikke er slik at pasientene vurderes direkte ved en avdeling som er fysisk knyttet til et sykehus. Det er en skam at kommunens tilbud skal være front-end. Sykehusene burde hatt en stor akuttavdeling for både akutte polikliniske tilstander og akutte innleggelser. Det gjør terskelen lavere for troponiner og CT. At man i Oslo har klart å sno seg rundt ved å bygge opp mye kompenserende klinisk erfaring på rus og observasjon, er ikke godt nok argument i mot.

 • Toofan Barhag 24.12.2017 17.43.47

  Kompetanseforskriften senker kvaliteten på storbylegevaktene også. De har klart å skvise ut erfarne legevaktsleger som har tiår bak seg og mye mer erfaring på legevaktsmedisin enn en fastlegespesialist som ikke har hatt vakt på 15 år. Med bare 9 vakter i året, er det også vanskelig å tenke seg at slike leger (som det er flertall av) vil bygge opp kompetanse med så liten tid på legevakta. Storbylegevaktene er attpåtil tunge med mye rus og psykiatri og vil være tung belastning for dem som allerede sliter med å drive egen praksis og ha et liv utenom. Forskriften er nok et eksempel på hva som skjer når individer som ikke har jobbet eller drevet med helsearbeid, skal styre skuta -> Høie. Også et eksempel på hvor mye idioti og feilbehandling vi leger skal finne oss i takket være veik legeforening.

 • Ernst Horgen 22.12.2017 15.16.23

  Det rare i denne er at man dokumenterer samtidig at utrykningskravet ikke er faglig begrunnet. Man ønsker bare å piske fastlegene litt. Leger som i snitt allerede har 47 timers uke. Hvis man er med på et forsøk med flere legevakter, lager en gedigen vakt med stor avstand, så behøver ikke bakvakt rykke ut! Leste dere rett? Ja😞

 • Kommuneoverlege 21.12.2017 19.19.11

  Dette kan jo løses ved at man ser all vaktbelastning under ett. Det naturlige er å gjøre det slik at de som har stor bakvaktbelastning får redusert noe av den ordinære vaktbelastningen. Da skjermer man i det minste de som får veldig økt vaktbelastning pga mange bakvakter. Kravet til erfaring for å bli vaktkompetent er ikke all verden, slik at for mange vil det være forbigående at man trenger bakvakt.

 • lege 21.12.2017 20.32.45

  Forbigående? De unge legene blir neppe mer enn 2-3 år på slike steder, så er det om igjen med mere bakvakt for de erfarne. De kommer også ofte til å slutte under slike vilkår.

 • LegevaktErTull 21.12.2017 17.29.27

  Kvaliteten på legevakt er alltid ræva, er dømt til å være ræva, og egner seg kun for å spare det offentlige systemet for arbeid. Jeg har gjort så mye dårlig jobb på legevakt og senere som LiS på sykehus, og jeg gjaldt som flink. Enda verre hvor mye elendig håndverk jeg har sett fra legevakta som sykehuslege. Er man bosatt i en by hvor det fins sykehus, så bør sykehuset ha ansvaret for akutte legetjenester og legevakta bør legges ned. Denne kommunal/RHF-delinga er farlig og dårlig. Helse og omsorgsdepartementet bryr seg ikke. Hvorfor skulle de bry seg? Folk har jo ikke peiling, og de blir jo ikke straffet politisk.

 • Proktor 21.12.2017 17.39.10

  Du er jo selverklært dårlig lege, så det er kanskje ikke dine råd vi bør høre på?

 • LegevaktErTull 21.12.2017 17.55.55

  Du får ikke noe valg. Det er sånn systemet er. (Det er ikke sikkert du får komme til legevakta en gang. )

 • Helen Brandstorp 21.12.2017 16.08.47

  Turnusleger skal ha bakvakt. La det være klart (teksten kan misforstås). Men mot slutten av turnustiden brukes bakvakt nesten ikke. Da ringes istedet sykehus og ambulansen + lokal LV-sykepleier - for ingen skal være alene. Det som trengs ellers er en lokalkjent bakvakt som per telefon kan gi uerfarne og vikarer råd om de helt lokale ordningene, som vet hvor ting man sjelden bruker er på legevakten og kjenner stedets andre ressurser.

 • LegevaktErTull 21.12.2017 17.59.46

  Turnusleger har ikke noe på en legevakt å gjøre. Turnusleger har ingen pondus. Turnusleger er redde for represalier og tør ikke legge inn pasienter som skulle vært lagt rett inn, fordi de møter motstand fra egoistiske LiS, som vil spare avdelinga for innleggelser. Turnusleger følger minste motstands vei, fordi de må, for i det hele tatt å få jobb senere. Slik jeg har gjort, slik dere andre har gjort, slik vi alle har gjort, fordi vi er skrudd sammen slik - vi kan bare ikke innrømme det av sosiale grunner.

 • Proktor 21.12.2017 23.56.51

  At du var pinglete når du var turnuslege får stå for din egen regning. Da jeg var turnuslege la jeg inn pasienter på tross av det sykehuslegen ville: som sagt i forrige kommentar: dine manglende evner får du stå for selv. Eller på godt engelsk: "Grow a pair".

 • LegevaktErTull 22.12.2017 00.12.04

  Jeg har også lagt inn på tvers av hva sykehus-lis ville. Og jeg har behandlet pasienter i annen rekkefølge enn hva sykepleierene ville. Og det førte til at jeg ble kalt inn på teppet. Jeg har ila 10 år nå sett flere turnusleger både ikke få godkjent tjeneste og bli kalt inn til samtaler med sjef på bakgrunn av at de har gjort seg upopulære på div måter. Se eksempelvis på DagensMedisins rapport om turnuslegen som vant fram mot turnusstedet og fikk svimlende 100k i erstatning - sikkert en god deal for å aldri få jobb igjen. Maktbalansen er svært forskjøvet mot arbeidsgiver, og samfunnet tillater det. At du ikke tar slike hensyn, betyr kanskje at du er så flink at det er vanskelig å angripe deg, at du er spesielt edel - eller at du bare er jævlig naiv og har en påtatt glorie rundt toppen.

 • Legevaktslege 21.12.2017 15.56.42

  Dette er helt latterlig. Standard på legevakts arbeid er meget inviduelt. Om du har vært lege i 10år eller 1år har svært lite å si. Min erfaring er at yngre leger ofte er betraktelig bedre på legevakt enn leger med "erfaring". Det finns alltid folk i vakt på sykehus man kan konferere med.

 • LegevaktErTull 21.12.2017 18.01.47

  Det du sier er feil. Helseministeren har sagt at alle i Norge skal få like bra behandling. Dermed er alle leger like gode. For å sikre at det er slik, så har vi retningslinjer og nye utdanningsplaner med sjekkliste på sykehus. Hver assistentlege signerer at legene er flinke og har riktige holdninger. Her fins ikke rom for individualisme. Du må være en utlending som har misforstått.

 • Legevaktslege 22.12.2017 12.05.58

  Har forstått såpass at jeg ikke er pasient behandler lenger men kunde behandler.

 • Tillitsvalgt 22.12.2017 15.36.33

  Legevaktertull har jo igrunn rett, bare ordvalget er litt bastant, da møter man motstand. At proktologen blir personlig er ikke nødvendig og minst like usakelig. Det er et faktum at legevaktsmedisin er risikosport, både for legen, som ikke kjenner pasienten og pasienten. Helt ukjent pasient blir heller behandlet med antibiotikum enn forklart at han trygt kan se det an, terskelen for innleggelse er kanskje heller lavere. Legevaktslegen har først med kjernejournal fått mulighet å sjekke alvorlige legemiddelallergier/interaksjoner. Men blir dette gjort? Er kjernejournalen alltid oppdatert? Nei. Hvor mange pasienter møter vi som forteller at de er allergiske mot penicillin fordi alt som dreper/bremser virus, sopp eller bakterier er "penicillin" i folkemunnen? Arbeidsbelastningen er egentlig mer enn nok. Legevakt kommer i tillegg. Egentlig burde det være egen stilling å være legevaktslege. For å få dette til må man ha større vaktdistrikter. Akutte skader tar Paramedics seg av.

 • lege 21.12.2017 15.31.50

  Mulig at noen ble overrasket over dette????

 • Lege på legevakt 21.12.2017 14.28.21

  Hva med en lokal eller regional sykehus telefon/videoverført konfereringsbakvakt? Kravet for å sitte i andre enden kunne vært som i akuttforskriften og kunne vært en grei bistilling. Det kunne gjerne løst problemet for mange kommuner? Driftes da enten interkommunalt eller i samarbeid med det lokale(regionale) sykehuset med tanke på lokal kunnskap. I distriktet går det fort mye tid. Lang reisevei. En har da et godt instrument for å vurdere behov for innleggelse til sykehus eller kommunal-ØHD seng eller hjemme. Uerfarne/usikre leger kan få god rådgivning til det beste for pasienten. Med dagens teknologi skulle ikke dette vært noe problem å få til. MEN med tanke på utvikling av datateknologi, firmaer, anbudsprosesser som vil ha sin del av kaken blir det kanskje aldri en realitet...

 • Lege 21.12.2017 13.37.12

  Det at pålagt bakvakt vil gi økt vaktbelastning for de faste legene i distriktene vil selv en middels oppvakt 12-åring forstå. 12-åringen vil også kunne forstå at dette vil gi mere jobb og mindre fritid, og dermed gjøre det mindre attraktivt å jobbe slike steder. Nå gjenstår det bare å få HOD til å forstå dette. Det er utrolig nok ikke sikkert at det er mulig.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!