Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KONTRAKT: Utdrag fra rammeavtale for leveranse av «LIS 1806 TNF BIO 2018-2019».

KONTRAKT: Utdrag fra rammeavtale for leveranse av «LIS 1806 TNF BIO 2018-2019».

– Vi reagerer sterkt på knebling av vår industri

Den offentlige innkjøperen Sykehusinnkjøp krever «omdømmelojalitet» fra legemiddelselskaper de inngår avtaler med. Legemiddelindustrien mener seg forsøkt «kneblet».

Annons:

Sykehusinnkjøp fremforhandler felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak i Norge. Dagens Medisin har fått innsyn i en rammeavtale som den offentlige innkjøperen inngår med selskapene om kjøp av legemidler.

Under «leverandørens plikter» fremgår det at Sykehusinnkjøp krever «omdømmelojalitet». Legemiddelselskapene må forplikte seg til at de ikke skal svekke kundens, altså Sykehusinnkjøps, omdømme. De skal heller ikke omtale avtalens premisser eller innhold på et slikt vis at dette kan «skade den annen parts omdømme».

«Leverandør skal ikke utad ta stiling til eller kommentere synspunkter eller misnøye fra pasienter eller andre som retter seg mot Kunde», heter det videre. 

KRITISK TIL AVTALETEKST: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI. Arkivfoto: Per Corneliussen

– Innskrenking av ytringsfrihet
Dette får bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) til å reagere.

– Vi reagerer sterkt på at offentlige innkjøpere ønsker å kneble vår industri på denne måten. Det at de i en kontrakt vil regulere hvordan industrien skal omtale kjøper på denne måten, gjør at vi får assosiasjoner til land og regimer vi helst ikke sammenligner oss med, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Hun mener dette svekker ytringsfriheten til legemiddelselskapene.

– Vi tror ikke leverandørene har noe ønske om å skade kjøpers omdømme, men det kan oppstå situasjoner som gjør at man må gi uttrykk for noe som kan komme i konflikt med interessene til innkjøperne. Da bør leverandørene ha en legitim til å kunne gi uttrykk for det. Slik dette er formulert i avtaleteksten opplever vi dette som en innskrenkning av leverandørenes ytringsfrihet, sier Bekkemellem.

– Kan oppfattes som knebling
Harald Irgens-Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som advokat på legemiddelområdet. Også han reagerer på avtaleteksten.

– Generelt synes jeg at dette er en merkelig bestemmelse. Hvilken interesser er det staten vil ivareta her? I norsk kontraktsrett gjelder det et alminnelig prinsipp om at lojalitet i kontraktsforhold. Men jeg synes denne klausulen kan misforstås til nærmest å gi legemiddelselskapene forbud mot å kommentere synspunkter på norsk helsevesen, sier Irgens-Jensen.

“Dette er ikke en form for knebling”

- Bente Hayes, Sykehusinnkjøp

Han mener dette gir et ytringsfrihets-problem.

– Også kommersielle aktører har ytringsfrihet og kan uttale seg om viktige samfunnsspørsmål, sier han.

– Aktørene skal være lojale mot hverandre, men denne vide ordlyden kan oppfattes som at man vil kneble leverandørene fra å komme med alminnelige uttalelser om norsk helsepolitikk eller pasientbehandling. Man burde uttrykt seg mindre vidt i teksten, mener førsteamanuensisen. 

Avviser knebling
– Dette er ikke en form for knebling, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp.

Hun forteller at de jobber med å standardisere avtalene for alle innkjøp Sykehusinnkjøp, og at dette punktet har kommet inn som følge av det.

– Intensjonen bak er at vi ønsker å ha et åpent og greit forhold med leverandørene. Det innebærer at man bringer til torgs uenigheter med partene før man tar det ut andre steder, sier Hayes.

– Er det konkrete hendelser som gjør at dette punket er tatt inn i avtalen?

– Nei, det kjenner jeg ikke til, sier Hayes.

– Ingen reagerte
– Ser du at fomuleringen kan oppfattes som et forsøk på knebling?

– Det kan være at formuleringen er noe spissformulert, men knebling er ikke intensjonen. I mars 2017 gikk denne avtalen ut til 80 leverandører i forbindelse med en stor anskaffelse, men vi har ikke fått noen spørsmål om denne formuleringen. I TNF-anbudet har vi fått ett spørsmål om dette.

– Vil dere vurdere å endre avtaleteksten?

– Vi er lydhøre for input fra industrien, men jeg merker meg at det ikke er kommet forespørsler, og tror ikke dette blir sett på som en stor sak. Hvis dette skaper støy og ingen skjønner hvorfor det skal være med, skal vi lytte og se om det kan formuleres annerledes. Men av og til må også «gentlement agreements» nedfelles. Det handler om å opptre ryddig og profesjonelt, sier Hayes.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Leder 05.02.2018 14.53.40

  En av de største problemene med RHF-organiseringen er den aktive omsømmebyggingen på bekostning av offentlig innsyn. Hvor mye koster det sykehusene at Sykehuspartner hadde reklame for seg selv på flytogets stasjoner? Hvor mye koster det at feil skjules og repeteres.

 • lege 05.02.2018 13.38.54

  Dette har ikke bare med ytringsfrihet å gjøre. Staten, selv om den er Høyre og Frp styrt på 5. året, trives med en monopolkultur som bruker helt urimelig lojalitet som styringsmekanisme både i forhold til vanlige ansatte og i forhold til firma og virksomheter de har avtale med. Dette går dårlig i lengden. Når en her ikke har fått innvendinger, skyldes det at man ikke en gang tør stille spørsmål ved lojalitetetskravene generelt, det vil straffe seg. Karita Bekkemellem gjør det, men merk: hun er leder for en stor industri.

 • Thomas Kilvær 05.02.2018 12.31.18

  Så lenge legemiddelpriser behandles som "forretningshemmeligheter" er dette helt på sin plass. Det kunne også vært tatt med ekstra forbehold som f. eks. lobbyering mot pasientorganisasjoner. Alternativet er 100% åpenhet rundt legemiddelpriser og at legemiddelselskapene også framlegger regnskap for R&D for å sannsynliggjøre at utviklingskostnadene rettferdiggjør innkjøpspris.

 • doktern 05.02.2018 19.44.45

  Det Kilvær skrev. Slik sutring kan dere glemme når dere vil ha hemmelige priser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!