Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
OPPSØKER IKKE LEGE: – I dagens situasjon er det altfor mange pasienter som ikke tar kontakt, og altfor få som får gjennomført en spirometri hos fastlegen. Derfor oppdages ikke sykdommen i tidlig fase, sier lungelege Olav Kåre Refvem i LHL. Foto: Christopher Olssøn

– Test kan fange opp kols mange år tidligere enn i dag

– Ved bruk av den digitale kolstesten kan vi få folk til å teste seg og oppdage kols seks til ti år tidligere enn i dag, mener lungelege Olav Kåre Refvem i LHL.

Publisert: 2017-12-04 — 05.57 (Oppdatert: 2017-12-01 — 14.28)

I november gjennomførte Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kolsaksjon. I løpet av de to aksjonsukene har 60.000 testet seg for kols gjennom en kolstest på nett.

Av dem som tok testen i kampanjeperioden var 58 prosent kvinner og 42 prosent menn. Gjennomsnittalderen for kvinner testet seg var er 55-56 år. Til sammenligning er ifølge LHL gjennomsnittsalderen på 67 år for kvinner som oppsøker lege for å teste seg.

Menn som tok testen var i gjennomsnitt cirka 60 år, mens gjennomsnittsalderen vanligvis er nærmere 67 år for menn som går til legen for en sjekk.

– Oppsiktsvekkende
Olav Kåre Refvem, LHLs lungelege og leder av det nasjonale kolsrådet i Norge, mener dette er oppsiktsvekkende.

– Det betyr at ved bruk av den digitale kolstesten kan vi få folk til å teste seg og oppdage kols seks til ti år tidligere enn i dag. 300.000 personer i Norge har kols i dag uten en diagnose. Folk utsetter ofte å gå til lege, og forveksler kols med dårlig kondis og sykdommen er også omfattet av stigma. Det har enormt mye å si for behandling og oppfølging at kols oppdages så tidlig som mulig, Refvem.

Oppdages ikke
Til Dagens Medisin sier Refvem at han ikke frykter overdiagnostisering.

– Er det en fare for at fastlegene blir nedringt av engstelige pasienter som har tatt testen, men som viser seg ikke å ha kols?

– I dagens situasjon er det altfor mange pasienter som ikke tar kontakt, og altfor få som får gjennomført en spirometri hos fastlegen. Derfor oppdages ikke sykdommen i tidlig fase. Jeg tror ikke det er fare for at for mange tar kontakt, og hvis de gjør det, er det på et godt grunnlag.

– Det å avkrefte en diagnose er også viktig, men ut fra de spørsmål som stilles i testen, burde de allerede vært fanget opp for en pusteprøve, sier Refvem til Dagens Medisin.

Ber om handling
LHL etterlyser en nasjonal handlingsplan for kols, men fokus på forebygging, tidlig diagnose, regelmessig oppfølging og større satsing på rehabilitering.

Foreningen viser til det store antallet med udiagnostisert kols.

– Vi ønsker å invitere helseministeren for å diskutere hvordan man kan få til et nasjonalt kolsløft i jakten på de 300.000 personene i Norge som har kols uten å vite det, uttaler generalsekretær Frode Jahren i LHL.

LHL mener også det i større grad må utarbeides kvalitetsindikatorer til bruk i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, kolsregistre og årskontroller i primærhelsetjenesten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!