Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

RISIKO FOR LEVERSKADE: Behandling med daklizumab er forbundet med risiko leverskade og leversvikt, ifølge EMA. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

RISIKO FOR LEVERSKADE: Behandling med daklizumab er forbundet med risiko leverskade og leversvikt, ifølge EMA. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Innskrenker bruk av MS-medisin etter leverskader

MS-legemiddelet Zinbryta (daklizumab) har ført til dødelig leverskade. Nå innskrenkes bruken.

Annons:

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) startet i sommer en gransking av legemiddelet daklizumab (Zinbryta). Bakgrunnen var flere meldinger om alvorlige tilfeller av leverskade, inkludert ett dødsfall.  

I sin gjennomgang konkluderer EMA med at behandling med daklizumab er forbundet med en risiko for «uforutsigbar og potensielt fatal, immunmediert leverskade». Risikoen er tilstede under behandling og inntil seks måneder senere.

Skjerper advarsler
Granskningen fører dermed til at bruken av MS-behandlingen nå innskrenkes. EMA anbefaler at daklizumab bare skal brukes til pasienter med attakvis multippel sklerose (MS) dersom minimum to andre bremsemedisiner ikke har effekt, og der annen behandling ikke er egnet.

EMA skjerper dessuten advarslene vedrørende pasienter med tidligere leversykdom. Pasienter som har hatt tidligere leversykdom skal ikke behandles med daklizumab, og pasienter som utvikler leverpåvirkning må avbryte behandlingen, ifølge myndighetene.

Pasienter skal informeres
Daklizumab ble godkjent til behandling av voksne pasienter med attakvise former av MS i juli i 2016. Det er svært få pasienter som behandles med legemiddelet i Norge.

Selskapet Biogen har sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til MS-leger, nevrologer, sykepleiere på nevrologiske avdelinger og sykehusapotek for å informere om risikoen. Der går det frem at alle pasienter skal informeres av legen sin om risikoen for leverskade før oppstart av behandlingen. Det innføres et bekreftelsesskjema som skal sikre dette.

Les mer på nettsidene til Statens legemiddelverk

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!