Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Pasienter bør få vite at vegetarkost er gunstig

Flere studier har vist at vegetarianere og veganere har en vesentlig lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes, sammenlignet med dem som spiser kost med animalske produkter.

Publisert: 2017-11-18 — 08.25
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Nina Cathrine Johansen, master i samfunnsernæring og nestleder i Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla)

DIABETES MELLITUS er blant de virkelig store sykdomsbyrdene i det 21. århundre. Ifølge International Diabetes Federation lider 415 millioner voksne av diabetes globalt, og dette anslås å øke til 642 millioner innen 2040. Hvert sjette sekund dør en person som følge av denne sykdommen (1).

Det er godt dokumentert at type 2-diabetes (DM2) kan forebygges med et velbalansert kosthold og en sunn livsstil (2,3). Kostholdsomlegging og fysisk aktivitet anbefales dessuten som en del behandlingen av DM2, enten alene eller i tillegg til medisiner (4).

VEGETARKOST. Flere studier har vist at vegetarianere og veganere har en vesentlig lavere risiko for å utvikle DM2 (5–7), sammenlignet med dem som spiser kost med animalske produkter. Vegetarisk kosthold har dessuten vist seg å virke positivt inn på blodsukker, insulinfølsomhet, blodlipider og oksidative stressmarkører (8–10).

Økt kroppsvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av insulinresistens og DM2. En randomisert intervensjonstudie som nylig ble publisert i Journal of the American College of Nutrition (11), viste at vegetarkost ga dobbelt så stort vekttap sammenlignet med en konvensjonell kost for diabetikere, til tross for at de to diettene hadde samme kaloriinnhold.

ENDRINGER. Den vegetariske kosten i denne studien besto av grønnsaker, kornprodukter, belgfrukter, frukt og nøtter. Animalske matvarer var begrenset til maks en porsjon yoghurt med lite fett, per dag. Begge diettene var kaloribegrenset.

Vegetarkosten førte ikke bare til et større vekttap, men også en større reduksjon av fettet i og rundt muskulaturen, som er knyttet til økt forekomst av insulinresistens. Forandringene i fettnivå korrelerte med endringer i langtidsblodsukker, fastende blodsukker, og betacelle-insulinfølsomhet hos deltakerne.

KJØTTREDUKSJON. En rekke studier viser at kjøtt (12–14) og andre animalske produkter (15) er knyttet til utvikling av DM2, og det er vist at selv en beskjeden reduksjon av kjøttinntak gir redusert risiko.

I en kombinert analyse av Nurses' Health Study 1 og 2 og Health Professionals Follow-up Study fant man at deltakere som økte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen over tid, hadde 48 prosents økt risiko for å utvikle diabetes i den påfølgende perioden. De som derimot reduserte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen fra baseline til fire år etter baseline, hadde 14 prosents reduksjon i risikoen for type 2-diabetes (16).

BØR INFORMERE. Flere fagpanel, deriblant den amerikanske organisasjonen for ernæringsfysiologer (17) og den kanadiske (18) og amerikanske diabetesforeningen (19), anerkjenner i sine nyeste anbefalinger at et plantebasert kosthold med fordel kan inngå som en del av behandlingen ved type 2-diabetes –og at helsepersonell bør opplyse sine pasienter om dette.

Også norske pasienter bør informeres om at omlegging til et mer plantebasert kosthold har stort potensial både ved primær og sekundærforebygging av sykdommen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
1) International Diabetes Federation. IDF DIABETES ATLAS - 7TH EDITION
2) Fox CS, Golden SH, Anderson C, Bray GA, Burke LE, de Boer IH, et al. Update on Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus in Light of Recent Evidence: A Scientific Statement From the American Heart Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(9):1777-803.
3) Schwingshackl L, Hoffmann G, Lampousi A-M, Knüppel S, Iqbal K, Schwedhelm C, et al. Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. European Journal of Epidemiology. 2017;32(5):363-75.
4) Helsedirektoratet. Diabetes type 2.
5) Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009;32(5):791-6.
6) Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2013;23(4):292-9.
7) Lee Y, Park K. Adherence to a Vegetarian Diet and Diabetes Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2017;9(6):603.
8) Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2014;4(5):373-82.
9) Wang F, Zheng J, Yang B, Jiang J, Fu Y, Li D. Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease. 2015;4(10):e002408.
10) Kim MK, Cho SW, Park YK. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutrition Research and Practice. 2012;6(2):155-61.
11) Kahleova H, Klementova M, Herynek V, Skoch A, Herynek S, Hill M, et al. The Effect of a Vegetarian vs Conventional Hypocaloric Diabetic Diet on Thigh Adipose Tissue Distribution in Subjects with Type 2 Diabetes: A Randomized Study. Journal of the American College of Nutrition. 2017;36(5):364-9.
12) Schulze MB, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Processed meat intake and incidence of Type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Diabetologia. 2003;46(11):1465-73.
13) Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Schulze MB, Manson JE, Willett WC, et al. Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(4):1088-96.
14) Kim Y, Keogh J, Clifton P. A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism - Clinical and Experimental. 2015;64(7):768-79.
15) Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2013;98(1):146-59.
16) Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in Red Meat Consumption and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes: Three Cohorts of US Men and Women. JAMA internal medicine. 2013;173(14):10.1001/jamainternmed.2013.6633.
17) Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.
18) Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O'Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
19) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2017. THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION. 2017.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tanja Kalchenko 21.11.2017 12.01.18

  Nasjonalt råd for ernæring oppsummerer (side 69): «I en studie av Fung og medarbeidere (85 168 kvinner og 44 548 menn som ble fulgt over 26 år) fant man at lav-karbohydratkosthold basert på animalske matvarer var assosiert med økt total dødelighet, mens grønnsaksbasert lav-karbohydrat kosthold var assosiert med redusert dødelighet (15). Sjögren og medarbeidere fant også at lav-karbohydrat kosthold øker risiko for total dødelighet sammenlignet med et middelhavskosthold blant eldre svenske menn (16)» Kilde: «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Nasjonalt råd for ernæring, 2011, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf Fung, T. T. et al. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies (2010) Ann.Intern.Med. (153), 5, 289-298 Sjogren et al Mediterranean and carbohydrate-restricted diets and mortality

 • Tanja Kalchenko 21.11.2017 11.57.48

  Lavkarbokosthold, spesielt med høyt inntak av matvarer fra dyreriket, kan øke risiko for diabetes type to med 40 % hos kvinner som hadde diabetes under graviditeten (gestational diabetes mellitus, GDM). Lavkarbokosthold basert på matvarer fra planteriket var ikke signifikant assosiert med diabetesrisikoen.«CONCLUSIONS Among women with a history of GDM, a low-carbohydrate dietary pattern, particularly with high protein and fat intake mainly from animal-source foods, is associated with higher T2DM risk, whereas a low-carbohydrate dietary pattern with high protein and fat intake from plant-source foods is not significantly associated with risk of T2DM.» Kilde: Wei Bao et al. http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/11/04/dc15-1642.full.pdf+html

 • Nina Johansen 21.11.2017 09.04.47

  Det er godt dokumentert at inntak av rødt og bearbeidet kjøtt gir økt risiko for å utvikle DM2, som nevnt i artikkelen (se kilder). Det er også kjent at vegetarianere og veganere har lavere forekomst av DM2. Dette er også bakgrunnen for at seriøse fagpanel anbefaler en plantebasert kost som primær og sekundær forebygging av sykdommen.

 • tk 20.11.2017 18.21.50

  Det er vel ikke slik at man lettere får diabetes fordi man spiser kjøtt+ det skrives her at det er kjøtt og andre animalske produkter. Det bør da skilles mellom kjøtt og andre animalske produkter i form av meieriprodukter eks. youghurt som er sukker-anriket. Forskning har vel vist at diabetes 2/fedme er årsaket av en underliggende betennelses situasjon i kroppen. Dette kan komme av høyt inntak av kornprodukter som hvete, mye sukker, mye ferdigmat osv. Det er vel summen av dette som gir diabetes 2- livsstils diabetes. Lavkarbo dietter er også gunstig for folk med diabetes. Likeså ketoniske dietter. Det som er skadelig hos oss er vel mye brødmat og altfor lite grønnsaker (karbohydrater i grønnsaker, men fulle av fiber).

 • Tanja Kalchenko 21.11.2017 12.06.26

  Det er feil at korn kan øke risiko for diabetes type to. En stor oppsummering viser at fiber fra fullkorn reduserer risiko for dm2. Hovedforfatteren va oppsummeringen kommenterer: “Taken together, our results indicate that individuals with diets rich in fibre, in particular cereal fibre, may be at lower risk of type 2 diabetes. We are not certain why this might be, but potential mechanisms could include feeling physically full for longer, prolonged release of hormonal signals, slowed down nutrient absorption, or altered fermentation in the large intestine. All these mechanisms could lead to a lower BMI and reduced risk of developing type 2 diabetes. As well as helping keep weight down, dietary fibre may also affect diabetes risk by other mechanisms – for instance improving control of blood sugar and decreasing insulin peaks after meals, and increasing the body’s sensitivity to insulin.” http://www.diabetologia-journal.org/files/Kuijsten.pdf

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!