Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
UNNLOT: Én av årsakene til pasientskader etter svikt i fastlegens diagnostisering er at fastlegene ikke rekvirerte prøver eller undersøkelser ut fra symptomer som viste seg å være kreft. Illustrasjonsfoto: Gettyimages

Flest fikk erstatning på grunn av oversett kreftsykdom

Norsk pasientskadeerstatning viser til tre hovedårsaker til at fastleger har sviktet i å stille en kreftdiagnose.

Publisert: 2017-10-30 — 14.40 (Oppdatert: 2017-10-30 — 14.51)

Drøyt én av ti saker som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlet i årene 2012-2016 omhandlet fastlegene.

Tre ganger så mange avslag
I denne perioden behandlet NPE 2515 saker innen fastlegeordningen. I 602 av sakene ble det gitt medhold, mens 1913 fikk avslag, mer enn tre ganger så mange som medholdssakene.

Nær tre av fire saker som fikk medhold skyldes svikt i diagnostisering, med konsekvenser som feilbehandling, forsinket behandling eller mangelfull behandling. Svikt i diagnostisering omfattet 439 medholdssaker.

Mangelfull diagnostisering av kreft gjaldt 44 prosent av sakene, totalt 193 saker i løpet av de fem årene.

For 23 prosent av medholdssakene, totalt 138 saker, ble pasienten tilkjent erstatning på bakgrunn av feilbehandling, det vil si forsinket eller mangelfull behandling.

Svikt i diagnostisering
Ifølge NPE er det tre hovedårsaker til at fastlegene har sviktet i å stille en kreftdiagnose:

- Fastlegen har ikke rekvirert prøver eller forskjellige former for undersøkelser ut fra symptomer som viste seg å være kreft.

- Fastlegen har ikke gjort grundige nok undersøkelser, har ikke utført undersøkelser i det hele tatt eller har ikke fulgt opp med ny kontroll.

- Fastlegen har ikke henvist pasienten videre til spesialisthelsetjenesten ut fra symptomer og funn.

Svikt i behandling
For 140 fastlegesaker i den nevnte femårsperioden konkluderte NPE med svikt i behandlingen. Dette ble gjort med bakgrunn i mangelfull, manglende eller feil medisinering, behandling eller oppfølging.

Overmedisinering var vanligste svikt innen området medisinering.

Manglende behandling av høyt blodtrykk eller manglende antibiotikabehandling er eksempler på årsaker til pasientskader som skyldes svikt i medisinering.

Flertallet fikk medhold
Mens over halvparten av sakene som handlet om svikt i diagnostisering fikk avslag av NPE, var avslagsandelen 20 prosent for saker hvor NPE mener det ikke har vært svikt i behandlingen.

For drøyt én av fire avslagssaker konkluderte NPE med at det ikke var en sannsynlig sammenheng mellom helsehjelp hos fastlegen og pasientens plager eller skader.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

EFTA-DOMSTOLENS RÅDGIVENDE UTTALELSER

– Vil ha betydning for godkjenningspraksis

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!