Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Innfører to nye kreftlegemidler

Beslutningsforum har gitt klarsignal til å ta i bruk nye legemidler for benmargskreft og nyrecellekreft. Legemiddel mot pankreaskreft fikk nei.

Publisert: 2017-10-23 — 13.10 (Oppdatert: 2017-10-23 — 13.22)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Tre nye kreftlegemidler sto på sakslista til Beslutningsforum mandag, sammen med den mye omtalte SMA-medisinen Spinraza.

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene bestemte seg for å innføre Daratumumab (Darzalex) til behandling av tilbakevendende myelomatose der konvensjonell behandling ikke virker på pasienten.

Medisinen kan også tas i bruk som kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne pasienter med benmargskreft som har fått minst én tidligere behandling.

Ja til nyrekreft-medisin
Beslutningsforum sa også ja til Kabozantinib (Cabometyx), som er et legemiddel til behandling av avansert nyrecellekarsinom. Dette er pasienter som mister om lag 14 gode leveår. Om lag 260 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig i Norge.

Med maksimalpris koster behandlingen 1,4 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår, men Ipsen har tilbudt en hemmelig rabatt som var stor nok til at Beslutningsforum kunne si ja. Også Statens legemiddelverk konkluderte med at Kabozantinib oppfyller kriteriene for alvorlighet, klinisk relevant effekt og kostnadseffektivitet.

– Vi har sagt ja til to av kreftlegemidlene, som begge er effektive og innenfor prisområdet vi opererer i, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord.

Gikk mot SLV-råd
Daratumumab i behandling av benmargskreft innføres til tross av at Statenes legemiddelverk i sin vurdering konkluderte med at legemiddelet ikke kan regnes som kostnadseffektivt.

Prisen for et godt leveår varierer fra drøyt 500.000 kroner til inntil 1,3 millioner kroner, ifølge analysen.  De beregnet at de totale budsjettkonsekvensene for sykehusene vil være 37 millioner kroner i det femte budsjettåret, men understreker at beregningene er usikre.

– Vi var litt i stuss om totalprisen, men vi sa «ok, dette har god effekt og det vil vi ha», sier Vorland om bakgrunnen for innføringen av daratumumab.

Om lag 180 pasienter er aktuelle for behandlingen i Norge. Myelomatose er en alvorlig sykdom, som gjør at pasientene i gjennomsnitt mister 10-13 gode leveår.

Mener prisen er for høy
Beslutningsforum sier derimot nei til å ta i bruk Liposomal irinotekan (Onivyde) til behandling av metastatisk pankreaskreft etter progresjon på gemcitabin. SLV konkluderte med at behandlingen ikke kunne regnes som kostnadseffektiv.

– Vi sier nei fordi prisen er utenfor det prisområdet vi opererer i. Jeg går ikke inn på prisene, men det lå et stykke utenfor, sier Vorland.

På mandagens møte bestemte også Beslutningsforum at hepatitt C-legemiddelet Glekaprevis-pibrentasvir (Maviret) kan også i LIS-anbud på lik linje med andre legemidler i samme kategori.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!