Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier 30 søkere får revudert sin søknad.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier 30 søkere får revudert sin søknad. Foto: Helsedirektoratet

Nå revurderes autorisasjonene til søkere med polsk psykologiutdanning

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge likevel.

Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag.

Har rett til å jobbe
Direktoratet har på bakgrunn av dialog mellom norske og polske myndigheter konkludert med at polsk masterutdanning i psykologi gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Polen.

30 søkere
Tidligere har Helsedirektoratet, på bakgrunn av informasjon fra polske myndigheter, lagt til grunn at den reelle reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass i Polen.

Derfor har de avslått på søknader om autorisasjon og lisens for søkere med polsk mastergrad i psykologi.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet opplyser at EØS-regelverket nå gjør at disse søkerne må få autorisasjon, og det dreier seg om rundt 30 søkere per i dag, sier hun til Dagens Medisin.

– Polske myndigheter presiserer at en masterutdanning i psykologi gir adgang til å utøve regulert yrke som psykolog i polen, uten at det stilles krav om veiledet praksis.

– Der vi tidligere har lagt til grunn at reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass, er vi nå nødt til å forholde oss til hva polske myndigheter stadfester når vi skal vurdere dette opp mot EØS-regelverket, uttaler Farseth til Dagens Medisin.

Kan stille krav til mangler
–  EØS-regelverket gjør at vi må gi autorisasjon til disse søkerne, men vi kan stille krav til utligningstiltak der den polske utdanningen har mangler i forhold til den norske.

– Vi vil nå gjøre en vurdering av hvilke krav vi må stille til utligningstiltak for disse søkerne, og det innebærer blant annet at vi vil innhente faglige råd.

Ifølge Farstad kan det  ta noe tid før de kan gi formelt svar på hver enkelt av autorisasjonssøknadene.

–  Dette skyldes at vi må finne ut hva de enkelte søkerne med polsk mastergradsutdanning har av mangler og hva det er praktisk mulig å få gjennomført av utligningstiltak i Norge.

 Dette er saken:

 • Norske myndigheter må følge EØS-regelverket som krever at Norge må godkjenne utdanninger som gir rett til å utøve lovregulert yrke i utdanningslandet. Det er grunnen til at Helsedirektoratet nå vurderer søknader fra søkere med polsk masterutdanning i psykologi på nytt.

 •  Alle vil få en individuell vurdering av hvilke mangler de eventuelt har i sin utdanning, hvordan manglene kan kompenseres, og om de kan gis lisens for å gjennomføre et praksisløp som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

 •  Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen.

  Ikke for søkere med ungarsk utdanning
 • Dette gjelder ikke søkere med ungarsk masterutdanning. Ungarske myndigheter har tvert imot presisert at masterutdanningen i psykologi ikke gir rett til å jobbe selvstendig under lovregulert tittel som psykolog i Ungarn, skriver Helsedirektoratet på sine sider. Dagens Medisin har omtalt ungarn-studentenes kamp for å jobbe i Norge ved flere anledninger.

 

Kommentarer

 • Tidl. Leder 15.10.2017 23.07.22

  Helsedirektoratet mangler kompetanse og skikkethet. Forvaltningsrevisjon ved UiO har avdekket ulovligheter knyttet til praksis i den norske modellen ved profesjonsutdanningen i Norge. Det er disse ulovlighetene i den norske modellen Heksedirektoratet påpeker mangler ved ELTE universitetet. Og dermed kan disse psykologene ikke gis autorisasjon. Psykologer utdannet ved Elte universitet gjennomgår veiledet praksis i Norge med psykologspesialist. Denne praksisen foregår under ett års lisensperiode i godkjent spesialisthelsetjenste. Disse er også godkjent som utdanningsinstitusjon for leger og psykologer. Disse helsetjenestene drives etter norsk lovverk og har kvalitetskontroll og tilsyn av norske helsemyndigheter. Den norske modellen for praksis med et behandngstilbud utenfor helsetjenestene er nå avdekket som avvik og lovbrudd i den norske profesjonsutdanningen i psykologi. Hva vil Heksedirektoratet nå gjøre?

 • Yael.ll 14.10.2017 16.18.37

  Helsedirektoratets vurderinger virker ikke veloverveid .

 • Autorisasjonsskandalen 13.10.2017 12.17.43

  Helsedirektoratet må nå vurdere søknadene på nytt pga feilbehandling. Tilliten er brutt, med skandaløs saksbehandling og forvaltningsmessige lovbrudd. Helsedirektoratet er viklet inn i et hjørne, hånet og arrogansen de har vist kommer nå tydelig fram. Da er devaluerende feilinformasjon om psykologutdanning i utlandet det beste forsvar mot unge utdannede norske psykologer. Skandaløst. Både polsk og ungarsk utdanning er lovregulert. Nå må noen gripe inn å sette en stopper for åresvis saksbehandling som ikke holder mål i rettsstaten Norge.

 • Autorisasjonsskandalen 13.10.2017 10.22.32

  Helsedirektoratet viser inkompetanse og arroganse mot norske borgere, og er nå trengt opp i et hjørne de må redde seg utav på bekostning av unge norske utdannede psykologer som er blitt hardt rammet i denne skandalen. Devaluerende omtale og feilinformasjon fra et statlig organ av utdanning i utlandet er da det beste forsvar mot riper i lakken til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er åpenbart ikke kvalifisert for yrkesutøvelsen etter skandaløs saksbehandlingstid og forvaltningslovbrudd. Nå må det bli fart i å få ordnet opp i autorisasjonsskandalen som har pågått i altfor lang tid. Det er menneskeskjebner dette handler om. Utdanningen i utlandet er ikke bare jevngod men bedre enn den norske modellen.

 • Psykolog 12.10.2017 22.53.33

  1) Hdir bekrefter her at de gjorde feil i behandlingen av Polen-psykologene. Oppreising er vel på sin plass? 2) Hvor lenge må ELTE-psykologene vente på sin rettferdighet? Hdir har åpenbart gjort feil der også. 3) Hdir bør snarest implementere kompetansehevende tiltak for sine egne ansatte. De er åpenbart ikke kvalifiserte for yrkesutøvelsen.

 • Psyk.student 12.10.2017 18.59.19

  En vurdering '..OM de skal få lisens'? De SKAL ha lisens etter EØS-reglene. Dette her får de bare ordne opp i, ellers blir det ny klage til ESA.

 • Schoug@ 12.10.2017 18.40.20

  "Dette gjelder ikke søkere med ungarsk masterutdanning. Ungarske myndigheter har tvert imot presisert at masterutdanningen i psykologi ikke gir rett til å jobbe selvstendig under lovregulert tittel som psykolog i Ungarn, skriver Helsedirektoratet på sine sider. Dagens Medisin har omtalt ungarn-studentenes kamp for å jobbe i Norge ved flere anledninger." Men UTDANNINGEN i Ungarn er lovregulert , så der er dere like langt, hdir! Enten yrket eller utdanning skal være lovregulert for å ha rett til behandling etter EØS. ESA puster hdir i nakken, og godt er det..

 • Hallo 12.10.2017 18.34.28

  Utdanningen og spesialistløpet er lovregulert i Ungarn, men ikke psykologtittelen i seg selv. En lovregulert utdanning gir også rettigheter etter EØS-direktivet og grunnlaget for avslaget er dermed feil. Master i “clinical and health psychology specialization” er standarden for å kvalifisere som psykolog i Ungarn. Det er denne masteren elevene ved ELTE utdanner seg i. Etter en lisensperiode på 1-2 år for å kompensere for mangelfull eksternpraksis har tidligere ELTE-utdannede hatt omtrent dobbelt så mye praksis som de som er utdannet i Norge. Gjennom 13 år har alle ELTE-studentene som har fått innvilget midlertidig lisens bestått lisenstiden sin og fått autorisasjon. De fleste av disse jobber i Norge i dag

 • Lang og trofast 12.10.2017 18.04.00

  Når nordmenn reiser til utlandet for og studere eller jobbe skal dei premierest og ikke straffest ,vi har nok av helsepersonel som har fått 25,30,40 eller 50 års medalje for lang og trofast teneste på samme arbeidsplas.

 • Student 12.10.2017 17.56.24

  Polske myndigheter har i syv brev til helsedirektoratet presisert at yrket er lovregulert i Polen det siste halvåret, likevel har helsedirektoratet av proteksjonistiske grunner nektet å innvilge søkerne sine grunnleggende rettigheter som EU-borgere. Det måtte ESA-involvering og overkjøring fra helse- og omsorgsdepartementet til for at helsedirektoratet skulle ta til fornuft. I tillegg måtte flere mennesker miste jobbene sine, gå ut i sykemeldinger og miste hundre tusener i fremtidig inntekt som følge av at de må begynne spesialiseringen sin senere. Her blir det snakk om erstatningskrav i millionklassen. Nå må hoder rulle i helsedirektoratet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!