Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Svak evidens for at melk gir prostatakreft

En konkretisering av mengde i kostrådene om meieriprodukter kan iverksettes raskt og være viktig for alle, spesielt barn, unge, gravide og ammende.

Annons:

Innlegg: Mona Bjelland, fagsjef for ernæring ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

I DAGENS MEDISIN (14/2017), under tittelen Melk, jod og kreft i prostata, kritiserer Tanya Kalchenko norske myndigheter for å vurdere en anbefaling om daglig mengde melk til det norske folk. Hun begrunner dette i stor grad med at melk kan gi økt risiko for kreft, uten å ta et tilbakeblikk på det som har kommet frem i rapporter fra World Cancer Research Fund (WCRF) i 2014 versus 2007.

I 2007 sto det: «There is limited evidence suggesting that milk and dairy products are a cause of prostate cancer» og «Diets high in calcium are a probable cause of prostate cancer». I 2014 sto det: «The evidence that a higher consumption of dairy products increases the risk of prostate cancer is limited» og «The evidence that diets high in calcium increase the risk of prostate cancer is limited».

BESKYTTELSE. I tillegg finnes et annet aspekt som nyanserer det store og sammensatte bildet. Det er sterke holdepunkter for at melk og meieriprodukter beskytter mot tykktarmskreft, ifølge en fersk rapport fra WCRF (september 2017). Det har lenge vært kjent at melk kan ha beskyttende effekt, og dette er nå ytterligere styrket. Kalchenko nevner ikke dette i sin artikkel.

Hun viser til at det i 2011 ikke ble funnet grunnlag for mengdeanbefalinger for melk. I kunnskapsgrunnlaget fra Folkehelseinstituttet til Handlingsplan for bedre kosthold, som ble lansert i 2017, vises det imidlertid til at mange andre land i Europa har mengdeanbefalinger for melk. Det står også at «totalt sett har inntaket av melk gått ned fra 1990 til i dag, hvilket kan medføre problemer med å få et tilfredsstillende inntak av både kalsium og jod».

SALT OG JOD. Nasjonalt råd for ernæring har i sin rapport «Risiko for jodmangel i Norge - Identifisering av et akutt behov for tiltak» rådet helsemyndighetene til både å berike salt med mer jod og å angi anbefalte mengder for melkeinntaket i de offisielle norske kostholdsanbefalingene. Det ene utelukker altså ikke det andre.

I sitt rådsmøte 4. mai 2017 kom Nasjonalt råd for ernæring med et forslag til hvordan ordlyden i en konkretisering av dagens kostråd om melk kan være: «La magre meieriprodukter være en del av ditt daglige kosthold. For å sikre et tilstrekkelig inntak av jod og kalsium, anbefales det å konkretisere mengder, for eksempel tre porsjoner magre meieriprodukter per dag».

I dag er dette inkludert i forklaringen av kostrådet, via helsenorge, hvor det presiseres hva et daglig inntak av meieriprodukter kan være: «Inntaket kan for eksempel være ett glass lettmelk med 0,7 prosent fett eller mindre, en yoghurt med lavt sukker- og fettinnhold, og en brødskive med ost».

VIKTIG. Jod-statusen hos norske gravide er bekymringsfull, og vi er enige med Kalchenko i at det å tilsette jod i salt, er en viktig strategi for helsemyndighetene. Det er imidlertid et tiltak som vil ta lang tid, da ulike aspekter ved dette tiltaket må utredes. I dag er innholdet av jod i salt altfor lite til å bety noe for den norske folkehelsen. Dessverre er dette lite kjent, noe som tydeliggjøres når over 40 prosent av gravide og ammende feilaktig tror at salt er den viktigste kilden til jod i det norske kosthold, ifølge en studie i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus.

En konkretisering av mengde i dagens kostråd om meieriprodukter kan iverksettes raskt – og være en viktig strategi overfor alle, og spesielt barn, unge, gravide og ammende.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Håkon Lund 12.10.2017 20.13.28

  At fagsjef for ernæring ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) oppfatter at det ikke foreligger interessekonflikter, er tankevekkende. Her burde kanskje redaksjonen i DM hjulpet til.

 • Tanja Kalchenko 12.10.2017 08.18.46

  Ingen interessekonflikter? Vet alle hva melk.no er? Dette er meieriindustriens pr-organ. Bl.a. heter det at Melk.no skal «bidra til at alle skal OPPLEVE melk og meieriprodukter som næringsrike matvarer og NØDVENDIGE i deres kosthold» og «bidra til at opinionsledere er POSITIVE FORMIDLERE av melk og meieriprodukter som NØDVENDIGE deler av et sunt kosthold» (Melkemelding 2014, s. 11, min utheving. http://www.joomag.com/magazine/melkemelding-2014/0998530001430833290?short).

 • DrDigg 11.10.2017 07.49.21

  Det er interessant hvordan melkepropagandaen har endret seg fra "Melk er sunt" da vi var små, til "Melk er ikke farlig" nå. Halmstrået nå er jodmangel, men det kan løses på mer effektive måter enn gjennom økt melkeinntak. Meieriprodukter har mange ernæringsmessige og miljømessige uheldige sider.

 • Tanja Kalchenko 12.10.2017 08.22.43

  Det er jodtilskudd, og ikke råd om å drikke mer melk som anbefales av både WHO og Ernæringsrådet. Nasjonalt råd for ernæring ga ut rapporten «Risiko for jodmangel i Norge» i 2016. Det står blant annet følgende i rapporten: «Inntil en effektiv saltberikingsstrategi er implementert i Norge og jodstatus har vært ansett som adekvat i minst to år, er det i ifølge WHOs retningslinjer viktig å anbefale kosttilskudd til kvinner i fertil alder, gravide og ammende, samt å sikre at fostre og barn under 2 år får tilstrekkelig jod (WHO 2007).» «Store grupper utelater meieriprodukter og/eller sjømat, jfr Norkost-3-undersøkelsen, og det er lite trolig at informasjon om betydningen av å innta disse produktene for å dekke jodbehovet, vil endre på dette». http://www.ernaeringsradet.no/?p=248 har pr-selskapet melk.no lest rapporten?

 • kinzo 09.10.2017 19.47.22

  Bra at Tanja Kalchenko tør å stå frem og yte motvekt mot "melkemafiaen" (flåsete, men you get the point...). Melk og meieripordukter og dets anbefalinger er politikk og næringslivsinteresser. Melk. no representere industrien og all kritikk MOT meieriprodukter er en trussell mot bunnlinjen. Dermed kan man ikke ta propagandaen/informasjonen uten nyanser. Dette har det dessverre vært alt for lite av når industrien kontrollerer poltikken (og statlige næringsanbefalinge). Takk til Tanja for nyttig bidrag til å nyansere bildet.

 • Tanja Kalchenko 09.10.2017 14.18.20

  En oversiktsstudie over risikofaktorene for prostatakreft, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472048/ : "Several studies have reported that high intakes of calcium (above the recommended dietary allowance of ~1000 mg/day) or dairy products are associated with increased risk of developing prostate cancer [49]. Data on post-diagnostic calcium and dairy intake are limited. However, among men diagnosed with non-metastatic prostate cancer in the PHS, men who consumed >1 serving/day of whole milk had a significantly increased risk of disease progression to fatal prostate cancer compared with men who drank <0.5 servings/day (HR 2.17, 95 % CI 1.34–3.51, P trend ≤0.001 [50]. "

 • Tanja Kalchenko 09.10.2017 14.07.20

  Videre hjelper ikke mengdeanbefalinger for melkedrikking dem som er i størst fare for å få jodmangel - noe Nasjonalt råd for ernæring påpeker i sin jodrapport: «Store grupper utelater meieriprodukter og/eller sjømat, jfr Norkost-3-undersøkelsen, og det er lite trolig at informasjon om betydningen av å innta disse produktene for å dekke jodbehovet, vil endre på dette». Det er kosttilskudd som burde anbefales inntil saltberiking er iverksatt «Inntil en effektiv saltberikingsstrategi er implementert i Norge og jodstatus har vært ansett som adekvat i minst to år, er det i ifølge WHOs retningslinjer viktig å anbefale kosttilskudd til kvinner i fertil alder, gravide og ammende, samt å sikre at fostre og barn under 2 år får tilstrekkelig jod (WHO 2007).» http://www.ernaeringsradet.no/?p=248 https://www.proff.no/selskap/opplysningskontoret-for-meieriprodukter-melk.no/oslo/informasjon-og-informasjonsr%C3%A5dgivning/Z0I3KCEG/

 • Tanja Kalchenko 09.10.2017 13.58.55

  Hvorfor ser meieriindustriens organ melk.no bort fra metaanalysene som kom etter 2014, som viser at meieriprodukter øker risiko for å få og for å dø va kreft i prostata? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472048/ https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-016-0210-9 http://www.wcrf.org/int/blog/articles/2017/05/milk-and-prostate-cancer-how-are-they-linked http://ajcn.nutrition.org/content/early/2014/11/18/ajcn.113.067157.full.pdf+html Og fra at Harvard fraråder mer enn 1 - 2 porsjoner meieriprodukter per dag? https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk/drinks-to-consume-in-moderation Risiko for tykktarmskreft kan reduseres uten at risikoen for kreft i prostata øker Melk.no ved Bjelland burde opplyse at melk.no sitt formål er generisk reklame for meieriprodukter, som de bruker 31 millioner kroner per år på. Og ta meieriprodukter er totalt unødvendig i kosten https://hepla.no/vanlige-sporsmal/er-melk-nodvendig-i-ko

Nyheter fra startsiden

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!